Yksi yhteinen OP Kaakkois-Suomi 1.5.2024 alkaen

Kaakkois-Suomessa toteutuu kahden suuren osuuspankin yhdistyminen. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson osuuspankkien omistaja-asiakkaista koostuvat edustajistot päättivät yhdistymisestä 27.9.2023.

Uusi entistäkin vahvempi OP Kaakkois-Suomi tuo hyötyjä asiakkaille, henkilöstölle ja koko alueen elinvoimalle. OP Kaakkois-Suomi aloittaa toimintansa 1.5.2024.​

Meillä on yhteinen tehtävä edistää asiakkaidemme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia alueellamme. Yhdistymisellä vastaamme muuttuvan maailman haasteisiin ja pystymme kohdistamaan enemmän voimavarojamme asiakkaiden palveluun sekä alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen menestykseen. Olemme rakentamassa pankkia, joka kykenee rahoittamaan kaakkoista elinvoimaa paikallisesti myös isommissa hankkeissa.​

Yhdistyminen luo henkilöstöllemme uusia urapolkuja ja työtehtäviä. Tarjoamme asiantuntijapalveluja, jotka uusi pankki tuo saataville entistä helpommin, joustavammin ja nopeammin. Konttoriverkostomme ja asiakkaidemme palvelut säilyvät ennallaan.​

Vahvana ja vakavaraisena pankkina voimme jatkaa arvojemme mukaisesti yhteisöjen tukemista ja tehdä paikallisia vastuullisuustekoja. Paikallistuntemuksemme, paikallinen osaaminen ja päätöksenteko säilyvät jatkossakin.​

Yhteinen kotiseutumme on meille arvokas ja vaalittava. Yhdessä pidämme huolta sen elinvoimaisuudesta - rakkaudesta Kaakkois-Suomeen.​

Lähtökohtana selvitystyölle on ollut yhteinen tahtotila vahvemman ja Kaakkois-Suomen kasvua tukevan osuuspankin rakentamisesta.  

Paikallisuus, toimialueemme elinvoimaisuus ja yhdessä menestyminen asiakkaidemme kanssa ovat keskiössä, kun rakennamme Kaakkois-Suomeen uutta, vahvaa osuuspankkia. Kahden tasavahvan pankin OP Etelä-Karjalan ja OP Kymenlaakson yhdistymisellä 1.5.2024 vastaamme muuttuvan maailman haasteisiin ja pystymme kohdistamaan enemmän voimavarojamme asiakkaidemme palveluun. Tarjoamme asiantuntijapalveluita, jotka uusi pankki tuo saataville entistä helpommin ja sujuvammin.  

Uuden pankin nimi on Kaakkois-Suomen Osuuspankki eli OP Kaakkois-Suomi ja sen toimitusjohtajaksi tulee OP Kymenlaakson nykyinen toimitusjohtaja Juha Korhonen. 

Pankin kotipaikka on Lappeenranta ja hallintokonttori Kouvola. 

Kotipaikka ja hallintokonttori tulee nimetä voimassa olevien lakien perusteella, mutta yhdistymiseen liittyvissä asiakirjoissa olemme määritelleet tahtotilaksemme alueiden välisen tasa-arvon. 

Verotulot jakaantuvat työntekijöiden sijoittumiseen perustuen, ei kotipaikan tai pääkonttorin mukaan. 

OP Kaakkois-Suomella on yhteensä 7 konttoria: Haminassa, Imatralla, Kotkassa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Parikkalassa ja Simpeleellä 

Yhdistymisellä ei ole vaikutuksia konttoriverkostoon. 

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi. Pankkien yhdistyminen ei aiheuta muutoksia yksittäisen asiakkaan asiointiin tai hänen käytössään oleviin palveluihin. Pankkien omistaja-asiakkaat siirtyvät OP Kaakkois-Suomen omistaja-asiakkaiksi. Kaikki palvelut kuten tilinumerot, OP:n tunnukset ja maksukortit säilyvät ennallaan.  

Konttoriverkostomme ja asiakkaidemme palvelut säilyvät ennallaan ja tutut ihmiset palvelevat asiakkaitamme jatkossakin.  

Tavoitteenamme on, että muutos näkyy asiakkaalle entistäkin sujuvampana palveluna niin sähköisissä kanavissa kuin konttoreissakin. Yhdistymisen jälkeen meillä on useampi ihminen nykyisiä ja uusia asiakkaita varten ja aiempaa useampi asiakas saa huolenpidon varmistavan yhteydenoton omasta osuuspankistaan. 

Pankkien yhdistyminen ei aiheuta muutoksia yksittäisen asiakkaan asiointiin tai hänen käytössään oleviin palveluihin. Kaikki palvelut kuten tilinumerot, OP Tunnukset (= verkkopalvelutunnukset) ja maksukortit säilyvät ennallaan. Tutut toimihenkilöt jatkavat asiakkaiden palvelemista entiseen tapaan, eikä yhdistymisellä ole vaikutusta konttoriverkostoon. 

Olemme tunnistaneet yhdistymisessä konkreettisia hyötyjä asiakkaillemme. Saamme nämä hyödyt asiakkaidemme käyttöön yhdistymällä nyt: laajemmat resurssit tuovat sujuvuutta ja palveluvarmuutta.  

Molemmat osuuspankit ovat vakavaraisia ja hyvässä taloudellisessa kunnossa. Nyt katsomme myös pidemmälle tulevaisuuteen – tämä iso strateginen päätös mahdollistaa meidän ja asiakkaidemme kasvun Kaakkois-Suomessa. 

Yhdistyminen luo henkilöstöllemme uusia urapolkuja ja työtehtäviä. Vahva ja vakavarainen pankki osallistuu koko Kaakkois-Suomen kehittämiseen ja on mukana maakunnan ihmisten elämänmenossa ja yritysten kasvussa. Teemme yhdessä merkittäviä vastuullisuustekoja, jotta täällä olisi hyvä asua ja olla. Vastuullisuusteot tulevat olemaan alueellisesti vähintään samalla tasolla kuin ennen yhdistymistä. Suurempana pankkina meillä on enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia panostaa vastuullisuustekoihin. 

Henkilöstöä tulee olemaan noin 230, omistaja-asiakkaita noin 116 000 ja asiakkaita noin 188 500. Tase on noin 4 813 milj. euroa ja asiakasliiketoimintaa noin 7 866 milj. euroa. Omat varat ovat noin 667 milj. euroa (tilanne 31.12.2022). 
Pankin kotipaikka tai hallintokonttorin sijainti eivät vaikuta pankin maksamaan yhteisöveroon, vaan se jyvitetään kaikkien niiden kuntien kesken, joissa pankilla on toimintaa. Jyvitys tapahtuu sen mukaan, minkä verran kussakin kunnassa on pankin työntekijöitä. 
Edistämme koko toimialueemme elinvoimaisuutta ja toteutamme yhteisöllistä rooliamme OP Ryhmän ja oman vastuullisuusohjelmamme mukaisesti. Molemmat yhdistyvät pankit ovat osallistuneet laajasti OP Ryhmän yhteisiin vastuullisuustekoihin sekä tehneet omia, alueellisia tekoja. Vastuullisuusteot ovat kohdistuneet mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistämiseen, nuorten taloustaitojen vahvistamiseen, erityisryhmien digiosaamisen kasvattamiseen sekä ympäristövastuullisuuteen. Jatkamme vastaavia hyviä tekoja myös sulautumisessa muodostuvassa Kaakkois-Suomen Osuuspankissa.