Kesätyö2020

Kesäduuni OP:n piikkiin - Nuorten hakuaika on päättynyt 19.4.

OP Kainuu myönsi tukea yhteensä 40 nuoren palkkaamiseksi kainuulaisiin yhdistyksiin.

OP Kainuu edistää tänäkin vuonna nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista kesätyölahjoituksen merkeissä. Tuellamme toimialueemme yhdistykset voivat tarjota 40:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kesällä 2020.

Nuorten kesäduunipaikkojen hakuaika on päättynyt 19.4.2020.

 

Lisätietoja Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjasta:

  • Kampanjan kautta työllistettävän nuoren tulee täyttää 15 vuotta 2020, eikä hän saa täyttää 18 vuotta tuetun työsuhteen kestäessä.
  • Tämän kampanjan kesätyöt ajoittuu koulun loma-ajalle, 1.6.-9.8.2020 väliselle ajalle.
  • Nuori voi halutessaan hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön. Kesäduunien hakuaika päättyi sunnuntaina 19.4.2020.
  • Tästä näet vielä haettavissa olleet kesäduunipaikat:

 

Koronapandemian vaikutukset OP:n kesäduunikampanjaan:

  • Työpaikkojen tarjoaminen ja tulevaisuuteen katsominen ovat koronavirustilanteessa entistä tärkeämpiä asioita ja tämän vuoksi me OP Ryhmässä haluamme kannustaa yhdistyksiä tarjoamaan tilanteesta huolimatta nuorille mahdollisuuden hakea kesätyöpaikkoja. 
  • Rekrytointiprosessin hakemuksineen ja haastatteluineen suosittelemme toteuttamaan etäyhteyden avulla puhelin- tai videoneuvotteluna, chattina tai muulla vastaavalla tavalla. 
  • Yhdistys työnantajan roolissa seuraa koronavirustilanteen etenemistä, pitää kesätyöpaikkaan valitun nuoren ajantasalla kesätyön toteutumisesta kulloinkin voimassa olevien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti.
  • Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen ajankohdasta ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. Yhdistys voi muuttaa kesätyötehtävän sisältöä esimerkiksi etänä toteutettavaksi koronavirustilanteen niin vaatiessa ja yhdessä sisällön muuttamisesta palkatun nuoren kanssa sopien.

 

 

Yhdessä hyvä tulee.

OP Kainuu

 

#kesäduuniOPnpiikkiin #yhdessähyvätulee

 

Tämän kampanjan avulla OP Kainuu kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta sekä edistää nuorten työllistymistä ja taloustaitoja.