Pieni tyttö hyppelee ruutuhyppelyä.

OP Keski-Pohjanmaan Hyvä teko -lahjoitukset luovutettiin 10 paikalliselle yhdistykselle

OP Keski-Pohjanmaan Hyvä teko -lahjoituksia haki 50 yleishyödyllistä yhdistystä. Lahjoitukset luovutettiin 10 paikalliselle yhdistykselle ja lahjoitussumma kasvoi 30.400 euroon.

OP Keski-Pohjanmaa haluaa edistää perustehtävänsä mukaisesti omistaja-asiakkaidensa ja toimialueensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Palkitsemme omistaja-asiakkaitamme monin eri tavoin, esimerkiksi OP-bonuksin ja erilaisin hinta- ja palvelueduin. Haluamme osaltamme olla myös edistämässä alueemme elinvoimaisuutta ja toimeliaisuutta tukemalla eri toimijoita muun muassa liikunnan ja kulttuurin saralla.

Tänä vuonna järjestämme Hyvä teko -lahjoitushaulla tarkoituksenamme on kannustaa paikallisia yhdistyksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan hyviä, yhteisöllisiä tekoja.

Hyvä teko -lahjoitushaku oli avoinna 15.9.-15.10. ja se herätti laajaa mielenkiintoa toimialueemme yhdistyksissä. Meillä oli ilo vastaanottaa yhteensä 50 yhdistyksen suunnitelmat mahdollisiksi hyviksi teoiksi. Lämmin kiitos kaikille hakemuksensa lähettäneelle yhdistykselle hienoista, lämminhenkisistä ideoista.

– Meille OP:ssa vastuullisuus on nimenmaan tekoja – ei vain sanoja. Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää hyvinvointia ja toiveikkaampaa tulevaisuutta yhteiskunnassa. Suuri kiinnostus hyviin tekoihin ilahdutti ja oli hienoa yhdessä hallintomme kanssa tehdä päätökset ja vielä nostaa hyvää tekevää pottiamme yli 10.000 eurolla suunnitellusta, kertoo toimitusjohtajamme Jyrki Rantala.

Lahjoitusvalinnoissa painotimme vaikuttavuuden lisäksi uudentyyppistä toimintaa yhdistyksen vakiintuneisiin tekemisiin. Hyvä teko -lahjoituksemme vastaanottajiksi valikoitui näin yhteensä kymmenen yhdistystä ja lupaamamme lahjoitussumma kasvoi 20.000 eurosta 30.400 euroon.

Lahjoituksemme saavat yhdistykset sekä hyvät teot, jotka toteutuvat ensi vuoden aikana:

Gamlakarleby Åldringsvänner rf ylläpitää seniorikeskus Pettersborgia Kokkolassa. Toimintaan kuuluu eri ryhmät, päivätoiminta, liikuntaryhmät, keittiö ja ruokakuljetukset sekä erilaiset projektit. Yhdistys on ruotsinkielinen mutta toimintaa ja asiakkaita on molemmilla kielillä. Toiminnan piirissä on tällä hetkellä noin 400 asiakasta.

Haemme lahjoitusta, jotta voimme järjestää maksutonta Vanhusystävä-palvelua kokkolalaisille suomen- ja ruotsinkielisille senioreille vuonna 2024.
Lahjoituksen avulla meillä olisi mahdollisuus tarjota Vanhusystävä-palvelua maksuttomasti vuoden 2024 ajan ja lieventää yksinäisyyden tunnetta monella vanhuksella ja täten lisätä heidän hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua.

Ilman lahjoitusta emme voi aloittaa vanhusystävä-palvelua.

Kallen torppa ry:n on jatkoa Riitta Roikon pitkään jatkuneesta harrastuksesta puutarhaan ja eläimiin ja siitä kehittyneeseen päiväkotilasten virkistymisretkien järjestämiseen. Toiminta laajeni koskemaan myös seniorit.

Haemme lahjoitustamme voidaksemme jatkaa uuden yhdistyksemme tavoitteiden toteutusta toiminta-ajatuksemme ympärillä. Toiminnastamme saamamme palaute kaikilta käyttäjäryhmiltämme on ollut erittäin positiivista ja toiminnallemme on selvä tarve.

Raha asettaa kuitenkin rajoitteet: Olemme jo sitoutuneet mm. uusien EKA-luokkalaisten 4-retken toteutukseen sisältäen niin kuljetukset kuin tarjoilutkin. 8-luokkalaisten pyöräretkistä on suunniteltu jatkoa jne. Jo alueen oppimistarkoituksiin toteutettu puutarhakin vaatii rahoitusta.

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki lasten vanhemmat. Aktiiveja toimijoita on noin 12. Yhdistyksen pyrkimys on vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja "Meidän koulun" ideaa. Vuodessa järjestetään muutamia tilaisuuksia, joista kerätyillä rahoilla hankitaan koulun oppilaille opiskelussa tarpeellisia tavaroita.

Katajan koululle on keskittynyt paljon erilaisilla rajoitteilla oppipolkuaan taivaltavia lapsia. Aivan koulun pihan vieressä on pieni metsä, jonka esteettömyyttä olisi tarkoitus parantaa rakentamalla pari siltaa ojien yli ja tekemällä metsän keskelle myös polun puusta, jonne tulisi sitten maastoon sopiva retkipaikka.

Samalla sinne voisi tasoittaa ja pohjustaa noin 250 m pitkän latupohjan. Nyt hiihdot tehdään kauempana olevassa puistossa ja pienimmät koululaiset ehtivät pahimmillaan saada vain monot jalkaa...

Toimimme alueellisena keskusseurana alueemme 32 paikallisseuralle. Tehtävämme on edistää ja tukea kulttuurisen Keski-Pohjanmaan nuorisoseuratoimintaa. Yhteistyössä paikallisseurojemme kanssa järjestämme ylisukupolvista yhteisöllistä toimintaa ja kulttuuritapahtumia. Nuorisoseuralaisia on Keski-Pohjanmaan alueella noin 900 ja toiminnan piirissä useita tuhansia ihmisiä. Haluamme olla rakentamassa yhteisöllisyyttä, välittämistä ja yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria.

Haemme avustusta monipuolisen toimintamme omarahoitusosuuksiin. Näistä merkittävin on lokakuussa Ylivieskassa käynnistynyt nuorten ohjaajakoulutus, jonka toinen koulutusjakso pidetään marraskuussa. Toinen merkittävä projekti on syrjäytymisen ehkäisemiseksi järjestettävä matalan kynnyksen toiminta (kuten nk. höntsäkoripallo) Kokkolan Nuorisoseuran aktivoimisen myötä.

Suomen Sydänliiton keskeinen tehtävä on sydänterveyden edistäminen. Kokkolan Sydänyhdistys toimii Keski-Pohjanmaan Sydänpiirin alueella paikallisena sydänyhdistyksenä. Kokkolan Sydänyhdistyksen toiminnan tavoitteena on sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäiseminen sekä niiden aiheuttamien haittojen torjuminen ja vähentäminen. Yhdistyksen jäsenmäärä on 600 ja jäsenistön keski-ikä on 76 vuotta. 

Säännöllinen liikunta parantaa sydämen ja verenkiertoelimistön kuntoa. Sydänjumppa on alun perin aloitettu yhteistyössä keskussairaalan sisätautiosaston kanssa. Sydänjumpan ohjaajana voi toimia ainoastaan koulutettu fysioterapeutti. Kyseessä on erityisryhmä, jossa kunkin osallistujan sydänterveyden tila tulee huomioida. Tästä toiminnasta aiheutuu kustannuksia sekä tilan että fysioterapeutin osalta. Haluamme olla madaltamassa sydänsairastuneen kynnystä oman kunnon kohottamiseen.

Kokkolanseudun Omaishoitajat ry toimii aktiivisesti omaishoitajien ja heidän läheistensä puolesta. Yhdistys ajaa omaishoitajien asiaa niin paikallisella, kuin valtakunnallisellakin tasolla (Valtakunnallinen Omaishoitajat -liitto ry). Yhdistyksestä tehdään esityksiä ja aloitteita omaishoitajien elinolojen ja elämänlaadun parantamiseksi. Yhdistyksestä järjestetään jäsenille kokouksia, matkoja, tuettuja lomia, vertaistukea erilaisessa omaishoitosuhteessa eläville omaishoitajille.
Yhdistyksellä on 322 jäsentä, joiden jaksamista tuetaan 21 ryhmässä, joita 7 on liikunnallisia ja loput vertaistuellisia ja aktivoivia ryhmiä.

Haemme tukea omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi mm. seminaarien järjestämiseen, syysretkeä varten, voimaannuttava valokuvaus toimintaan yhteistyössä Kati Kanalan kanssa, sekä Omaishoitaja-viikon kirkkopyhään Ullavassa. Suunnitelmat olisi tärkeää saada toteutettua, jotta voimme auttaa omaishoitajia voimaantumaan ja jaksamaan raskaassa hoitotilanteessaan.

Toimintamme Evijärvellä on säännöllistä ja monipuolista. Järjestämme Evijärvellä erilaisia tapahtumia ja tempauksia lapsille, nuorille ja perheille ympäri vuoden. Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa. MLL:n toiminnan tavoitteena on tarjota lapsille, nuorille, vanhemmille ja perheille mahdollisuuksia kohtaamisiin, tukeen ja vertaistoimintaan.
Yhdistyksessämme toimii aktiivisesti perhekahvila kahdessa eri toimitilassa. MLL:n Jututtamo ja Jututtamo-ohjaajat tuovat tänä vuonna vanhempia yhteen Teinineuvolan yhteydessä ja nuorten vanhemmat ovat saaneet tätä kautta erityisen kohtaamispaikan Evijärvellä.

Teinineuvola, jonka puitteissa nyt syksyllä kutsumme kerran kuukaudessa nuorten vanhempia pysähtymään eri aiheiden äärelle Evijärven kunnantalolle. Illat ovat vapaamuotoisia kahvilatyyppisiä kokoontumisia. Kokoontumisten ydin on kohdata toisia samassa elämänvaiheessa olevia yhdessä ammattilaisten kanssa, joilla työnsä puolesta kosketuspintaa nuorten elämään.

Olemme Kokkolan ja Vaasan yhdistelmäjoukkue ja pelaamme salibandyn T18 ikäluokan SM-sarjaa.
Harjoittelemme kerran viikossa yhdessä vuoroviikoin Kokkolassa ja Vaasassa, tämän lisäksi 2 kertaa omissa kotikaupungeissa.

Haemme lahjoitusta hyvä teko vanhukselle kampanjaa varten. Lahjoitusta vastaan, joukkueemme jokainen pelaaja tekee jollekin ikäihmiselle auttamisteon. Teko voi olla lumen kolaus kotipihalta, kaupassa käynti, seurustelu, ulkoilu, leipominen, ruoanlaitto, kaupassakäynti.

Avustamme vähävaraisten kokkolalaisperheiden lasten syntymäpäiviä tarjoamalla synttäreille kakun, muut tarjoilut, koristeet ja lahjan. Yhdistyksemme perustettiin v. 2019. Vuonna 2022 avustimme 24 synttärit. Kysyntä alkoi vuoden 2022 aikana lisääntyä niin paljon, että varamme eivät olisi riittäneet kaikkien halukkaiden synttäreiden avustamiseen, joten jouduimme rajoittamaan avustettavien synttäreiden määrää kahteen per kuukausi syyskuusta 2022 lähtien. Kesästä 2023 lähtien kysyntä on alkanut hiipua, mahdollisesti siksi, että olemme joutuneet rajoittamaan avun antamista niin voimakkaasti. Tämän vuoden aikana olemme tammi-lokakuun aikana avustaneet 14 synttärit.

Haemme lahjoitusta perustoimintaamme eli synttäreiden avustamista varten vuodelle 2024. Keskimäärin 2,5 synttärit kuukaudessa eli 30 synttärit vuodessa olisi sellainen tavoite, että pystyisimme avustamaan jo suurimman osan anotuista synttäreistä. Käyttäisimme lahjoitustanne synttäreiden avustamiseen eli elintarvikkeiden, kakkujen, lahjojen ja koristeiden hankkimiseen.

PERTTU on suoraan lyhenne "perheitten toiminnallisesta tukemisesta" Eli yhdistys on huostaanotettujen ja sijoitettujen lasten vanhempien vertaistukiryhmä. Huostaanoton hetkellä ja sen aikana jäävät vanhemmat usein hyvinkin yksin. Silloin vertaistuki on korvaamatonta kuin myös se tieto, että vanhemmalla on joku, joka ymmärtää mitä hän käy elämässään läpi. Yhdistyksemme järjestää vanhemmille esimerkiksi henkilökohtaista keskusteluapua, tapaamisia muitten vanhempien kesken ja myös tapahtumia, missä kaikki perheenjäsenet ovat mukana. Tapaamiset ovat ihan makkaranpaistosta mökin vuokraamiseen. Tällä hetkellä yhdistyksessämme on 37 perhettä ja kun kaikki perheenjäsenet lasketaan yhteen, on jäsenmäärä jo 112 ihmistä. Jäsenmäärä on koko ajan ollut kasvusuunnassa.

Haemme lahjoitusta vanhempien ja koko perheen hyvinvointiin. Yhdistyksessämme on pääosin vähävaraisia perheitä ja heillä ei ole mahdollista järjestää oma-aloitteisesti lapsille erityistä toimintaa iltoihin tai viikonloppuihin, tällaiset yhteiset jutut, joissa perhe saa olla yhdessä, ovat äärimmäisen tärkeitä perheenjäsenille.

Lämpimät onnittelumme kaikille teille.

Meille OP Keski-Pohjanmaassa vaikuttavuus on paikallisia, vaikuttavia tekoja. Kiitos kun teemme niitä yhdessä!