Tulostiedote 2022

OP Luumäen tulostiedote 2022

Luumäen Osuuspankki on jäsentensä omistama osuuskuntamuotoinen talletuspankki, jossa OP Ryhmän arvot ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen ovat ohjanneet tekemistämme läpi vuosikymmenten. Luumäen Osuuspankin yhteisöllinen rooli pandemian jälkeen näkyi jälleen paikallisesti. Vuoden 2022 aikana OP Luumäki mahdollisti kesätyöpaikan OP:n piikkiin 10 nuorelle ja oli mukana tukemassa paikallista toimintaa, mukaan lukien lasten ja nuorten harrastoimintaa, lähes 20 tuhannella eurolla. Hippo-hiihdot hiihdettiin 10.3.2022 ja perinteiset Hippo-kisat järjestettiin Taavetin urheilukentällä 10.8.2022. Luumäen Osuuspankki on osallistunut vuoden 2022 aikana myös nuorten taloustaito-opastukseen, sekä tarjonnut digiopastusta ikäihmisille. Luumäen Osuuspankki tarjosi elokuussa toimitusjohtajavaihdoksen kunniaksi kakkukahvit 15.8. Pankilla järjestettiin myös perinteinen jouluhartaus ja joulupuurotarjoilu 13.12.2022.

Luumäen Osuuspankki maksoi omistajilleen OP-Bonuksia edellisvuotta enemmän, noin 266.000 euroa. Tuotto-osuuksien korkoja maksettiin huomattavasti edellisvuotta enemmän, noin 301.000 euroa. Pankki sai uusia omistaja-asiakkaita nettomääräisesti laskettuna 14 kpl. Vuonna 2023 OP-Bonukset maksetaan 30% korotettuina.

Liiketoiminnallisesti pankin vuosi oli vahva. Liikevoitto kasvoi 36,7%:lla 885.000 euroon (v. 2021 647.000 euroa). Pankin korkokate kasvoi merkittävästi (+27%). Luottokanta kääntyi laskuun, mutta talletukset pysyivät edellisvuoden tasolla. Kulujen suhde tuottoihin laski 10,9% edellisvuoteen verrattuna. Pankin CET1 vakavaraisuussuhde oli vuonna 2022 erittäin vahva, 56,51% (Koko ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 17,4%). CET1 vakavaraisuussuhdeluvun heikentyminen johtui vakavaraisuuslaskennassa tehdyistä laskentateknisistä muutoksista, eikä vaikuta pankin riskiasemaan. Tilikauden aikana pankin tase kasvoi 1,4%. Tase-erissä luottojen osalta laskua oli 6,6%.

Avainlukuja 2022 2021
Liikevoitto, teur 885 647
Korkokate, teur 1 343 1 058
Palkkiotuotot, netto, teur 483 490
OP-Bonukset asiakkaille, teur 266 243
Tuotto-osuuksien korot asiakkaille, teur 301 203
Omistaja-asiakkaat, kpl 3 146 3 132
Kulujen suhde tuottoihin, % 64,5 75,4
Tase, teur 132 066 130 200
Luotot, teur 60 983 65 278
Talletukset, teur 93 816 93 849
Asiakasliiketoiminta, teur 192 970 196 885
Pankin omat varat, teur 24 848 24 297
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % 56,51 64,14

 

Lisätiedot: Luumäen Osuuspankki, toimitusjohtaja Tiia Pesonen, p. 050 4156 171, tiia.pesonen@op.fi.