Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja

OP Pohjois-Savo edistää tänäkin vuonna nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista kesätyölahjoituksen merkeissä. Nuorten kesäduunien haku on päättynyt 17.4.

Tuellamme toimialueemme yhdistykset voivat tarjota 100:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kesällä 2022. Pankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan, 400 euroa/nuori. 

Lisätietoa kampanjasta:

  • Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta, käytännön palkanmaksusta sekä vastaa työnantajavelvoitteista. OP on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja työllistäessään nuoren yhdistys sitoutuu noudattamaan Vastuullisen kesätyön periaatteita. OP Pohjois-Savo lahjoittaa yhdistyksille nuoren palkan; 400 e/nuori.  
  • Kampanjan kautta työllistettävän nuoren tulee täyttää 15 vuotta 2022, eikä hän saa täyttää 18 vuotta tuetun työsuhteen kestäessä.
  • Tämän kampanjan kesätyöt ajoittuvat koulun loma-ajalle, n. 6.6.-7.8.2022 väliselle ajalle.
  • Nuori voi halutessaan hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön.
  • Kesäduunien hakuaika on 14.3.-17.4.2022. Kesäduunit haetaan suoraan yhdistyksistä. 
  • Yhdistys haastattelee ja valitsee kesäntyöntekijänsä. OP Pohjois-Savo ei osallistu kesätyöntekijöiden rekrytointiin.
  • OP Pohjois-Savon suositus ja toive on, että nuorelle maksettava palkka kahden viikon työstä on 400 euroa. 
  • Tuen saavan yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista Vastuullisen kesätyön periaatteisiin 
  • Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen ajankohdasta ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. Yhdistys voi muuttaa kesätyötehtävän sisältöä esimerkiksi etänä toteutettavaksi koronavirustilanteen niin vaatiessa ja yhdessä sisällön muuttamisesta palkatun nuoren kanssa sopien.

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään tuhansia nuoria yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa. Vuonna 2022 on yhdeksäs kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. 

Kesäduuni OP:n piikkiin on osa OP Pohjois-Savon vastuullisuusohjelmaa, jonka kautta pankki kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta sekä edistää nuorten työllistymistä ja taloustaitoja. OP Pohjois-Savo on ollut mukana kampanjassa vuodesta 2018 lähtien.