Kesäduuni OP:n piikkiin kuva nuoret

Kesäduuni OP:n piikkiin

Kesäduunien hakuaika on päättynyt 19.4.2020

OP Pohjois-Savo edistää tänäkin vuonna nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista kesätyölahjoituksen merkeissä. Tuellamme toimialueemme yhdistykset voivat tarjota 100:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kesällä 2020.

Lisätietoja Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjasta:

  • Kampanjan kautta työllistettävän nuoren tulee täyttää 15 vuotta 2020, eikä hän saa täyttää 18 vuotta tuetun työsuhteen kestäessä.
  • Tämän kampanjan kesätyöt ajoittuu koulun loma-ajalle, 1.6.-9.8.2020 väliselle ajalle.
  • Nuori voi halutessaan hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön. Kesäduunien hakuaika päättyi su 19.4.2020.
  • Yhdistys haastattelee ja valitsee kesäntyöntekijänsä 1.5.2020 mennessä.
  • Palkka kahden viikon työstä on 400 euroa.
  • Yhdistys työnantajan roolissa seuraa koronavirustilanteen etenemistä, pitää kesätyöpaikkaan valitun nuoren ajantasalla kesätyön toteutumisesta kulloinkin voimassa olevien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti.

  • Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen ajankohdasta ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. Yhdistys voi muuttaa kesätyötehtävän sisältöä esimerkiksi etänä toteutettavaksi koronavirustilanteen niin vaatiessa ja yhdessä sisällön muuttamisesta palkatun nuoren kanssa sopien.

Tämän kampanjan avulla OP Pohjois-Savo kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta sekä edistää nuorten työllistymistä ja taloustaitoja.