Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja

Kesätöiden hakuaika on päättynyt 14.4. Kiitos kaikille hakeneille nuorille ja kampanjassa mukana oleville yhdistyksille!

Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu. Tuellamme toimialueemme yhdistykset voivat tarjota 120:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kesällä 2023. Pankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan, 400 euroa/nuori, ja tätä kautta pankki edistää tänäkin vuonna nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista. 

Lisätietoa kampanjasta:

  • Nuoret hakevat kesätöitä 13.3.-14.4.2023.
  • Kampanjan kautta työllistettävän nuoren tulee täyttää 15 vuotta 2023, eikä hän saa täyttää 18 vuotta tuetun työsuhteen kestäessä.
  • Tämän kampanjan kesätyöt ajoittuvat koulun loma-ajalle, n. 5.6.-6.8.2023 väliselle ajalle.
  • Nuori voi halutessaan hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön.
  • Yhdistys haastattelee ja valitsee kesäntyöntekijänsä. OP Pohjois-Savo ei osallistu kesätyöntekijöiden rekrytointiin.
  • OP Pohjois-Savon suositus ja toive on, että nuorelle maksettava palkka kahden viikon työstä on 400 euroa. 
  • Tuen saavan yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista Vastuullisen kesätyön periaatteisiin
  • Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen ajankohdasta ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. Yhdistys voi muuttaa kesätyötehtävän sisältöä yhdessä palkatun nuoren kanssa sopien.

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään 2000 nuorta yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa. Vuonna 2023 on kymmenes kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. OP Pohjois-Savo on ollut mukana kampanjassa vuodesta 2018 lähtien. Vuosi 2023 on pankin historian 120-vuotisjuhlavuosi.

Mukavaa kesäduunikesää!