Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesäduunien haku starttaa 13.3.

120 nuorta saa kesätyöpaikan paikallisista yhdistyksistä OP Pohjois-Savon tuella. Kesätöiden hakuaika on käynnissä 13.3.–14.4. ja työtä haetaan suoraan yhdistykseltä.

Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeä juttu. Tuellamme toimialueemme yhdistykset voivat tarjota 120:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kesällä 2023. Pankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan, 400 euroa/nuori, ja tätä kautta pankki edistää tänäkin vuonna nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista. 

Kesätyötä voi hakea kuka tahansa 15–17-vuotias nuori. Kesätyöt sijoittuvat koulun kesälomakauteen ja kesätyön pituus on kaksi viikkoa. Huomioithan, että voit hakea työtä useammasta mukana olevasta yhdistyksestä, mutta vastaanottaa vain yhden työpaikan. 

Nuori, hae kesätyöpaikkaa suoraan yhdistyksestä, jonka kesätyöpaikasta olet kiinnostunut.

Hae kesätöitä N.Y.T. - viimeistään pe 14.4. 

Tee vapaamuotoinen hakemus, lähetä se suoraan yhdistykselle sähköpostiin, jonka löydät taulukon lopusta kultakin riviltä. Taulukosta löydät myös yhteystiedot, mikäli sinulla on kysyttävää kyseiseen kesätyöpaikkaan liittyen. 

Voit halutessasi hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön. 
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään pe 14.4.2023 klo 23:59. 

Kesätyöhakemuksessa sinun kannattaa kertoa mm. seuraavat tiedot: 

 • henkilötiedot ja yhteystiedot; nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, sähköposti 
 • mitä paikkaa haet ja miksi juuri sinut tulisi valita 
 • koulu tai opiskelupaikka, kielitaito 
 • aiempi työkokemus ja työnantajat 

Hakemuksessa on lisäksi hyvä kertoa lyhyesti itsestä ja avata myös, millaisen työntekijän yhdistys sinusta saisi. 

Toivotamme sinulle menestystä kesätyön hakuun! 

Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta, käytännön palkanmaksusta sekä vastaa työnantajavelvoitteista. OP on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja työllistäessään nuoren yhdistys sitoutuu noudattamaan Vastuullisen kesätyön periaatteita. OP Pohjois-Savo lahjoittaa yhdistyksille nuoren palkan.  

Lisätietoa kampanjasta:

 • Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta, käytännön palkanmaksusta sekä vastaa työnantajavelvoitteista. OP on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja työllistäessään nuoren yhdistys sitoutuu noudattamaan Vastuullisen kesätyön periaatteita. 
 • Kampanjan kautta työllistettävän nuoren tulee täyttää 15 vuotta 2023, eikä hän saa täyttää 18 vuotta tuetun työsuhteen kestäessä.
 • Tämän kampanjan kesätyöt ajoittuvat koulun loma-ajalle, n. 5.6.-6.8.2023 väliselle ajalle.
 • Nuori voi halutessaan hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön.
 • Yhdistys haastattelee ja valitsee kesäntyöntekijänsä. OP Pohjois-Savo ei osallistu kesätyöntekijöiden rekrytointiin.

 • OP Pohjois-Savon suositus ja toive on, että nuorelle maksettava palkka kahden viikon työstä on 400 euroa. 

 • Tuen saavan yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista Vastuullisen kesätyön periaatteisiin
 • Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen ajankohdasta ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. Yhdistys voi muuttaa kesätyötehtävän sisältöä yhdessä palkatun nuoren kanssa sopien.

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään 2000 nuorta yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa. Vuonna 2023 on kymmenes kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. 

Kesäduuni OP:n piikkiin on osa OP Pohjois-Savon vastuullisuusohjelmaa, jonka kautta pankki kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta sekä edistää nuorten työllistymistä ja taloustaitoja. OP Pohjois-Savo on ollut mukana kampanjassa vuodesta 2018 lähtien. Vuosi 2023 on pankin historian 120-vuotisjuhlavuosi.