Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesäduunien haku käynnistyy 15.3.

Haettavat kesäduunit julkaistaan tällä sivulla 15.3.

OP Pohjois-Savo edistää tänäkin vuonna nuorten työllistymistä ja työelämään tutustumista kesätyölahjoituksen merkeissä. Tuellamme toimialueemme yhdistykset voivat tarjota 100:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kesällä 2021.

Yhdistyshaku on päättynyt 28.2.2021. OP Pohjois-Savo valitsee yhdistykset, joille lahjoitus myönnetään. Valinnasta ilmoitetaan yhdistyksille viimeistään viikolla 10. Samalla valitut yhdistykset tulevat saamaan tarkemmat ohjeet nuorten rekrytoinnista.

Nuoret hakevat kesätyöpaikkoja 15.3.-18.4.2021

Nuoret voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesätyöpaikkoihin 15.3.-18.4.2021. Yhdistysten tarjoamiin avoimiin kesätyöpaikkoihin pääsee tutustumaan tältä sivulta hakuajan alkaessa. Nuori voi hakea haluamaansa kesätyötä lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen suoraan yhdistykseen.

Lisätietoja Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjasta:

  • Kampanjan kautta työllistettävän nuoren tulee täyttää 15 vuotta 2021, eikä hän saa täyttää 18 vuotta tuetun työsuhteen kestäessä.
  • Tämän kampanjan kesätyöt ajoittuu koulun loma-ajalle, n. 7.6.-8.8.2021 väliselle ajalle.
  • Nuori voi halutessaan hakea useampaa työtä kampanjamme kautta, mutta työllistyä vain yhteen tuettuun kesätyöhön. Kesäduunien hakuaika päättyi su 18.4.2021.
  • Yhdistys haastattelee ja valitsee kesäntyöntekijänsä 3.5.2021 mennessä.
  • OP Pohjois-Savon suositus ja toive on, että nuorelle maksettava palkka kahden viikon työstä on 400 euroa.
  • Tuen saavan yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista Vastuullisen kesätyön periaatteisiin 

  • Yhdistys työnantajan roolissa seuraa koronavirustilanteen etenemistä, pitää kesätyöpaikkaan valitun nuoren ajantasalla kesätyön toteutumisesta kulloinkin voimassa olevien Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. 

  • Yhdistykset seuraavat ja päättävät kesätyön toteutumisen ajankohdasta ja voivat Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjatuen puitteissa siirtää kesätyön ajankohtaa tilanteen niin vaatiessa ja yhdessä siirrosta nuoren kanssa sopien. Yhdistys voi muuttaa kesätyötehtävän sisältöä esimerkiksi etänä toteutettavaksi koronavirustilanteen niin vaatiessa ja yhdessä sisällön muuttamisesta palkatun nuoren kanssa sopien.

 

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään tuhansia nuoria yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa. Vuonna 2021 on kahdeksas kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. 

Kesäduuni OP:n piikkiin on osa OP Pohjois-Savon vastuullisuusohjelmaa, jonka kautta pankki kantaa omalta osaltaan yhteiskuntavastuuta sekä edistää nuorten työllistymistä ja taloustaitoja.