Tuotto-osuus

Tuotto-osuus-anti 2021 on päättynyt 24.11.2021.

Tuotto-osuus on sijoitus osuuspankkisi omaan pääomaan. Merkitsemällä Tuotto-osuuksia tuet pankkisi vakavaraisuutta ja paikallista yritystoimintaa, siksi tavoitteemme on maksaa sinulle mahdollisimman hyvää korkoa. 

Tuotto-osuus-anti 2021 on päättynyt 24.11.2021

Pankkimme Tuotto-osuus-anti 2021 oli käynnissä 22.3.-24.11.2021. Pankin hallitus on päättänyt lopettaa tuotto-osuus-annin 24.11.2021 annin tultua täyteen merkityksi.

Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana maksettava Tuotto-osuusmaksu on 100 euroa. Vuoden 2021 annissa omistaja-asiakkaiden merkittäväksi annettiin Tuotto-osuuksia enintään 100.000 kpl eli 10.000.000 euroa. Tässä annissa omistaja-asiakaskohtainen enimmäismerkintä oli 2.000 osuutta eli 200.000 euroa. Omistaja-asiakaskohtainen omistusten määrä on edelleen rajoitettu yhteensä enintään 2.000 osuuteen eli 200.000 euroon. Huomioithan, että pankin hallitus voi tehdä päätöksen annin päättämisestä kesken merkintäajan. Lisätietoa annista saat tämän sivun alla olevista linkeistä.

Näin Tuotto-osuus toimii

  • Pankkimme omistaja-asiakkaana voit merkitä Tuotto-osuuksia Tuotto-osuus-annin voimassaoloaikana. Merkintäpaikkoina toimivat pankin konttorit. 

  • Mukaan pääset jo 100 eurolla. Merkintöjen enimmäismäärä on pankkikohtainen. Voit tarkistaa enimmäismäärän pankkimme Tuotto-osuus-annin ehdoista (katso liitteet sivun alaosassa) tai kysyä meiltä.

  • Tuotto-osuuden tuottotavoite voi muuttua vuosittain, mutta tavoitteena on maksaa sijoitukselle reilua vuosittaista korkoa. Koron maksaminen ja sen määrä vahvistetaan vuosittain jälkikäteen pankkisi edustajiston tai osuuskunnan kokouksessa. Korko edelliseltä kalenterivuodelta maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa.

  • Jos haluat luopua Tuotto-osuuksistasi, voit irtisanoa ne. Tuotto-osuuksien takaisinmaksuaika on 12 kk irtisanomisvuoden päättymisestä. On hyvä varautua vähintään kolmen vuoden sijoitusaikaan.

Mitä muuta Tuotto-osuuksiin sijoittavan kannattaa huomioida?

  • Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen riippuvat aina pankin toiminnan tuloksellisuudesta. Tuotto-osuuden korko maksetaan osuuspankin jakokelpoisesta ylijäämästä. Pankille ei välttämättä synny joka vuosi tällaista ylijäämää. On myös mahdollista, että pankille jää jakokelpoista ylijäämää enemmän kuin Tuotto-osuuksille maksetaan korkoa.

  • Tuotto-osuus ei ole talletus eikä sillä ole talletussuojaa. Tuotto-osuus-sijoitukset eivät kerrytä OP-bonuksia.

  • Tuotto-osuutta verotetaan kevyemmin kuin useimpia muita sijoitustuotteita. Tuotto-osuudelle maksettava korko on pääomatuloa ja korosta toimitetaan 7,5 prosentin ennakonpidätys 5000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25,5 prosenttia. Ennakonpidätystä ei toimiteta 20 euron tai sitä pienemmästä korosta. Huomaa, että verotus voi muuttua.

  • Merkintä Tuotto-osuuksiin on oman pääoman ehtoinen sijoitus ja sijoittajalla on riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Tuotto-osuuden takaisinmaksuun liittyy ehtoja. Osuuspankilla tulee esimerkiksi olla riittävästi jakokelpoisia varoja.

  • Tuotto-osuutta ei voi vapaasti luovuttaa eteenpäin, eikä Tuotto-osuuksilla ole jälkimarkkinoita.

  • Tuotto-osuuden esittelyasiakirjassa on tarkempi kuvaus Tuotto-osuuden ominaisuuksista ja riskeistä.

Tuotto-osuuden korko vuodelta 2020 on maksettu 4.10.2021

OP Ryhmä maksaa Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2020 maanantaina 4.10.2021. OP Ryhmä on noudattanut voitonjaossaan Euroopan keskuspankin (EKP) suositusta, jonka voimassaolo päättyi 30.9.2021. Pohjois-Savon Osuuspankki on vahvistanut jo aiemmin Tuotto-osuuden koroksi vuodelle 2020 3,25 %. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan. Korosta toimitetaan ennakonpidätys 7,5 % 5000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta 25,5 %. Jos korko jää 20 euroon tai alle, ennakonpidätystä ei toimiteta. 

Jatkossa OP Ryhmä palaa voitonjaossaan normaaliin Tuotto-osuuksien korkojen maksuaikatauluun, jossa edellisen vuoden korko maksetaan seuraavan vuoden kesäkuussa maksuedellytysten täyttyessä. Tuottotavoite vuodelle 2021 on 3,25 prosenttia. Koron lopullinen määrä vahvistetaan pankin tilikauden päättymisen jälkeen. OP Ryhmä on yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja sen CET1-vakavaraisuus oli kesäkuun 2021 lopussa vahva 18,3 prosenttia.