OP Raahentienoo lahjoittaa 30 000 euroa toimialueensa yhdistyksille

OP Raahentienoon perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toiminta-alueensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Olemme paikallinen finanssiyritys ja olemassa omistaja-asiakkaitamme varten.

Haluamme olla monin tavoin aktiivinen toimija. Pyrkimyksenämme on omalta osaltamme olla toiveikkaamman tulevaisuuden suunnannäyttäjä tukemalla ihmisten, yritysten ja yhteisöjen parempaa arkea ja tulevaisuutta. Perinteisen finanssitoiminnan lisäksi tuemme vuosittain merkittävästi toimialueemme yhdistyksiä, kulttuuria ja erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi tänä vuonna olemme tukeneet 40 nuoren kesätyötä sekä järjestäneet Hippo-tapahtumia yhdessä yhteistyöseurojemme kanssa. Lahjoitusten ja tukien avulla vahvistamme paikallista yhteisöllisyyttä.

Käynnissä on myös OP Ryhmän Kaikkien aikojen tekoja -kampanja 29.10.2023 saakka. Haluamme tietää, mikä omistaja-asiakkaillemme on tärkeää ja millaiseen vastuullisuustyöhön meidän tulisi erityisesti panostaa. Nyt kolmatta kertaa järjestettävään kyselyyn vastaamalla omistaja-asiakkaat pääsevät kertomaan, mihin vastuullisuuteen liittyvään teemaan he haluaisivat kohdistaa oman osuuspankkinsa vastuullisuustekoja. Yhteistyötuen saajien valinnoissa painotetaan näitä omistaja-asiakkaiden valitsemia painopisteitä sekä kohteiden monipuolisuutta ja alueellista kattavuutta.

Lahjoitushaku lyhyesti

OP Raahentienoo myöntää vuosittain lahjoitusvaroja haettavaksi, ja niitä voi hakea paikallinen, pankin toimialueella toimiva, yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys tai säätiö. Lahjoitukset myönnetään kohteille, jotka sopivat pankkimme arvoihin: ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen. Lahjoitukset ovat osa pankin vastuullisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. Huomioithan, että lahjoitusta ei voida myöntää yksilölle eikä pankin lähipiiriin kuuluville tahoille. Lähipiirillä tarkoitetaan OP Ryhmän henkilökuntaa, hallintoa ja heidän lähipiiriään. Osuuspankki tarkistaa mahdollisen lähipiiriläisen määräysvallan ennen lahjoituksen myöntämistä. Lahjoituksia myönnettäessä huomioidaan aiemmat yhdistyksen pankilta saamat lahjoitukset.

Hakijan tulee toimia pankin toimialueella eli Pyhäjoen kunnan, Raahen kaupungin tai Siikajoen kunnan alueella. Lahjoitusten tavoitteena on tukea toiveikkaampaa tulevaisuutta ja hyvinvointia laajasti koko pankin toimialueella.

Lahjoitushakemuksen liitteeksi pyydetään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus.

Yhdistyksen edustaja, hae lahjoitustamme täyttämällä alla oleva hakulomake. Hakuaika on 15.10.-15.11.2023.

Pankin hallitus tekee päätökset lahjoituksista hakuajan päätyttyä ja olemme lahjoituksen saajiin yhteydessä marraskuun loppuun mennessä.

Jatkossa pyrimme keskittämään yhdistysten vuositukihakemukset tämän haun yhteyteen. Seuraa siis viestintäämme jatkossakin.