'' ''

OP Tampere tarjoaa 100 nuorelle kesäduunin pankin piikkiin

Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorelle tärkeä etappi. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa paikallinen yhdistys tarjoaa 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyöpaikan kahdeksi viikoksi ja osuuspankki lahjoittaa yhdistykselle nuoren palkan.

Tänä vuonna OP Tampere tarjoaa tuen yhteensä 100 nuoren työllistämiseksi ja lahjoittaa yhteensä 50 000 euroa nuorten palkanmaksuun. OP Tampereen lahjoittaman palkkatuen määrä on 500 euroa/nuori. 

Kesäduuni OP:n piikkiin -tuen saavan yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. Yhdistys vastaa kesätyöntekijän valintaprosessista, perehdytyksestä, työnohjauksesta, käytännön palkanmaksusta sekä vastaa työnantajavelvoitteista. OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista Vastuullisen työpaikan periaatteisiin.

Kampanjan aikataulu OP Tampereessa:

  • Palkkalahjoitus on yhdistysten haettavissa 22.1.–18.2.
  • Lahjoituskohteet valitaan helmikuun lopussa
  • Nuoret voivat hakea kesäduuneja 4.3.–31.3. 
  • Yhdistysten tulee valita kesätyöntekijät viimeistään 5.5. 
  • Kesäduunit sijoittuvat koulujen kesälomakaudelle