Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Meille vastuullisuus on arkea ja tekoja

OP Tampere tekee suunnitelmallista vastuullisuustyötä ja on monin tavoin rakentamassa oman toimialueensa, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta. Meille vastuullisuus on tekoja.

Kaikille arjen taloustaidot

Taloustaidoilla on suuri merkitys jokaisen arjessa, ja niitä opetellaan pienestä pitäen. Me tuemme koululaisten Yrityskylää, opetamme raha-asioita lapsille ja nuorille sekä teemme yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa. Uudenlaisia taloustaitoja tarvitsevat myös ikäihmiset. Heitä opastamme sähköisten palveluiden käyttämisessä kädestä pitäen.

Finanssikoutseilta oppitunteja ja asiantuntijaluentoja Taloustaitoja koululaisille ja opiskelijoille

OP Tampereen finanssikoutsit jakavat nuorille talousaiheisia vinkkejään rennolla otteella oppilaitoksissa, erilaisissa tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa. Finanssikoutseja voi pyytää pitämään taloustaitotunteja yläkouluihin, lukioihin, ammattioppilaitoksiin ja korkeakouluihin tai talousaiheisiin tapahtumiin. Taloustaitotunnit eivät sisällä pankin tuotteiden tai palveluiden myyntiä. Lue lisää finanssikoutseista

Tukemassa ala- ja yläkouluikäisten Yrityskyliä Työelämän ja yhteiskunnan oppimisympäristö

OP Tampere on ollut aktiivisesti mukana Pirkanmaan Yrityskylän toiminnassa siitä lähtien, kun toiminta alkoi Tampereella vuonna 2012. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus.

Apua ja osaamista pankkipalveluiden käyttämiseen Ikäihmisille opastusta ja sujuvat palvelut

OP Tampere järjestää ikäihmisille sähköisiin pankkipalveluihin liittyvää tukea ja opastusta yhteistyökumppanien, kuten Mukanetti ry:n, kanssa eri puolilla toimialuettaan. Tarjoamme myös henkilökohtaista tukea omaa arkea helpottavien palveluiden käytössä.

Asiantuntijamme Taloustaitohankkeessa Tukea talouden vaikeisiin tilanteisiin
Asiantuntijamme ovat vapaaehtoisina mukana valtakunnallisessa Taloustaitohankkeesa, joka tähtää 16–29-vuotiaiden nuorten taloudenhallinnan tukemiseen ja syrjäytymisen estämiseen. Mahdollistamme ja ohjaamme nuorille taloustaitotuokioita, joissa nuoret saavat tietoa, tukea ja rohkaisua omaan taloudenhallintaansa.

Paikallisesti elinvoimaa ja hyvinvointia

Teemme työtä Tampereen seudun elinvoiman ja hyvinvoinnin eteen. Tuemme koulutusta ja kulttuuria sekä lasten ja nuorten liikuntaa. Lahjoitamme yhdistyksille kesätyöpalkkoja nuorten työllistämiseksi. Yrittäjille ja yrityksille luomme menestymisen eväät niin toiminnan alussa, kasvussa kuin kansainvälistymisessä. Työllistämme ja maksamme verot paikallisesti.

OP Tamperelaiset liikkuivat pienten potilaiden hyväksi Lahjoitus menestyksekkään hyvinvointihaasteen tuloksena
Syksyllä 2023 OP Tampereen henkilöstö liikkui Taysin pienten potilaiden hyväksi. Menestyksekkään hyvinvointihaasteen tuloksena OP Tampere lahjoitti 5 000 euroa Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:lle.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukena 50 000 euron lisälahjoitus paikallisille seuroille ja yhdistyksille

Alkuvuodesta 2023 OP Tampere lahjoitti 50 000 euroa paikallisten lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Hyvä työ -lisälahjoituksella halutaan tukea niiden perheiden lapsia ja nuoria, joiden harrastustoiminta on vaarassa päättyä perheen taloudellisesta tilanteesta johtuen. 

Lahjoitushaku keräsi 45 hakemusta, ja lahjoitussumma, 50 000 euroa, jaettiin neljäntoista hakijan kesken.

Useiden vuosien ajan OP Tampere on lahjoittanut tukea tarvitsevalle paikalliselle yhteisölle Hyvä työ -lahjoituksen. Lahjoitus myönnetään kohteelle, joka sopii pankin arvomaailmaan: ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen. Lahjoitusta on voinut hakea vuosittain järjestettävässä yhdistyksille ja yhteisöille avoimessa haussa. 

OP Kesäduuneja nuorille yhdistyksiin Kesätöitä 15-17-vuotiaille yhdistyksissä

OP Tampere on vuodesta 2015 lähtien tukenut paikallisia yhdistyksiä palkkaamaan 15–17-vuotiaita nuoria kesätöihin. Palkan työstä on maksanut pankki. Kahden viikon kesätyössä nuoret ovat saaneet työkokemusta sekä ansainneet omaa rahaa, ja yhdistykset ovat saaneet apukäsiä toimintaansa. Vuonna 2023 Kesäduunia OP:n piikkiin teki toimialueellamme 100 nuorta, kun pankki lahjoitti 40 000 euroa nuorten palkanmaksuun.

Liikkumisen riemua Hippo-kisoissa Lapsiperheille mukavaa ja liikunnallista yhdessäoloa


OP Tampere järjestää yhteistyössä toimialueensa urheiluseurojen kanssa perinteikkäitä ja suosittuja, tuhansia lapsia vuosittain liikuttavia Hippo-kisoja ja -hiihtoja.

Rahaa tamperelaiselle korkeakoulutukselle Yhteislahjoitukset Pirkanmaan osuuspankeilta ja OP Ryhmältä

Vuonna 2021 Pirkanmaalla toimivat 11 osuuspankkia* ovat tehneet 100 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopistolle.

Vuonna 2018 Pirkanmaan OP-liitto ja alueen osuuspankit** lahjoittivat 100 000 euroa Tampereen ammattikorkeakoululle.

Vuonna 2016 OP Tampere teki Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle osoitetun 600 000 euron lahjoituksen yhdessä Pirkanmaan osuuspankkien ja OP Ryhmän kanssa. Lahjoituksen tavoitteena on edistää Pirkanmaan elinvoimaa ja hyvinvointia.

* Lahjoituksessa olivat mukana OP Etelä-Pirkanmaa, OP Kangasala, OP Kuru, OP Luopioinen, OP Mouhijärvi, OP Pohjois-Häme, OP Punkalaidun, OP Sastamala, OP Satapirkka, OP Tampere ja OP Ylä-Pirkanmaa.

** Lahjoituksessa olivat mukana Akaan Seudun Osuuspankki, Kangasalan Seudun Osuuspankki, Kihniön Osuuspankki, Kurun Osuuspankki, Luopioisten Osuuspankki, Mouhijärven Osuuspankki, Pohjois-Hämeen Osuuspankki, Punkalaitumen Osuuspankki, Ruoveden Osuuspankki, Sastamalan Osuuspankki, Satapirkan Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Urjalan Osuuspankki, Valkeakosken Osuuspankki ja Virtain Osuuspankki.

Henkilökunta vapaaehtoistyössä Työpäivä vuodessa vapaaehtoistöissä
Vuodesta 2017 lähtien jokainen pankin henkilökunnasta on voinut käyttää yhden työpäivistään tehden vapaaehtoistyötä itselleen tärkeän kohteen hyväksi. Osa käyttää vapaaehtoispäivänsä ikäihmisten auttamiseen, osa lasten ja nuorten hyväksi, osa luonnon hyvinvointia edistääkseen.

 

Vastuullista liiketoimintaa ja hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Tekemäämme voittoa palautuu omistaja-asiakkaillemme OP-bonuksina. Liiketoimintamme on vastuullista ja palvelumme turvallisia. Suhtaudumme tietosuojaan ja -turvaan vakavasti ja suojaamme luottamuksellisen tiedon huolellisella toiminnalla. Tarjoamme kestävää kehitystä tukevia rahoitus- ja sijoitustuotteita. Pienennämme ympäristökuormitustamme ja olemme sitoutuneet yhdessä OP Ryhmän kanssa tavoitteeseen olla oman toimintamme osalta hiilineutraali vuonna 2025.

Yhdessä ja paikallisesti

Kuuntelemme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme, ja kutsumme heidät osallistumaan toimintamme kehittämiseen edustajistossa, hallinnossa ja erilaisin kyselyin. Työyhteisömme ja henkilöstömme hyvinvointi on meille kunnia-asia. Työn sujuvuus, jatkuva parantaminen ja vahva keskinäinen luottamus tukevat hyvinvointia ja asiakaskokemusta.