Yrityskylä Varsinais-Suomi Alakoulu 2019

Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja

OP Turun Seutu

Vahvistamme nuorten taloustaitoja

Oman talouden hallinnan taidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Nuoruudessa opitut taidot heijastuvat talousosaamiseen myös aikuisena. Nuoret kokevat, että taloustaitoja ei opeteta ja rahasta ei puhuta riittävästi, ja he kaipaavat tukea arkisten raha-asioiden hoitoon. Vuonna 2021 olimme vahvistamassa yli 10 000 toimialueellamme asuvan lapsen ja nuoren taloustaitoja.

 • Talous ja Nuoret TAT ry:n Yrityskylässä Turussa vieraili 9000 alueen 6. ja 9. luokkalaista opettajineen. Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa nuoret oppivat itse tekemällä yhteiskunnan toiminnasta, kuluttamisesta, yrittäjyydestä ja verotuksesta.Yrityskylä Ala- ja Yläkoulu muodostavat toisiaan syventävän jatkumon. Olemme olleet Yrityskylä Varsinais-Suomen pankkikumppani jo yli kymmenen vuotta sen alkuajoista lähtien. 
 • Mahdollistimme kesätyöpaikan yhteensä 72 nuorelle Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjan kautta sekä työllistämällä opiskelijoita pankissa eri tehtäviin. Kesäduuni OP:n piikkiin –kampanjassa maksoimme 50:lle alueen yhdistykselle 15-17-vuotiaan nuoren kahden viikon palkan (500 euroa/nuori). Järjestimme kampanjassa työllistyneille nuorille infotilaisuuden, jossa TE-toimiston asiantuntija opasti nuoria mm. työn hakemiseen, työsopimuksen tekemiseen, työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa. Nuoret saivat myös tietoa oman talouden hallinnasta ja nuoren pankkiasiosta.
 • Yhdessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) kanssa vahvistimme yhdeksäsluokkalaisten talousosaamista poikkeuksellisesti etänä järjestetyssä Taloustaitokilpailussa. Lähetimme toimialueeltamme mukaan ilmoittautuneille 12 koululle kattavan opetuspaketin, joka sisälsi videoita ja etäopetustallenteen sekä kotitehtävän, jossa nuori laati suunnitelman oman taloudellisen unelman saavuttamiseen. Palkitsimme jokaisen koulun kolme parhaiten menestynyttä oppilasta.
 • Toteutimme vuoden aikana kolme Ajokortti työelämään –kurssia yläkouluikäisille nuorille yhteistyössä Liedon, Paraisten ja Vehmaan 4H-yhdistysten kanssa. Yli 13-vuotiaille suunnatun koulutuksen aikana opitaan mm. työelämän perusteita, työn hakemista ja työhaastattelussa toimimista.  Kurssiin sisältyi oppitunti oman talouden hallinnasta.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen ja opiskelijayhdistysten kanssa. Harjoittelupaikkojen lisäksi tarjoamme aiheita opinnäytetöihin, käymme luennoimassa ja järjestämme pankkiteemallisia tilaisuuksia. 
 • Nuori Yrittäjyys ry:n kumppanuuden kautta olimme mukana tuomaroimassa Uskalla Yrittää –semifinaalissa.

Tarjoamme opastusta niin henkilö- kuin yritysasiakkaillemmekin talouden hallinnan tueksi

Sähköinen asiointi ja talouden hallinnan näkökulma ovat lähtökohtaisesti esillä kaikissa käymissämme neuvotteluissa.

 • Opastamme senioreille ja muille sähköisen asioinnin opastusta tarvitseville digitaitoja oman talouden hoitamiseen. Tarjoamme tukea myös etäopastuksena. 
 • Asiantuntijamme toimivat yrittäjien ja yritysten pankki- ja vakuutuspalveluiden sparraajina. Tarjoamme monipuolisia palvelujamme, jotta yrittäjän arki olisi mahdollisimman helppoa ja yrittäjä voi keskittyä yrityksensä toiminnan pyörittämiseen.
 • Pk-yrittäjien tukemiseksi aloitimme OP:ssa keväällä 2021 uuden Yrittäjän talousvalmennus –sarjan. Keskustelevien valmennusten teemoja olivat taloudenhallinnan ABC, sijoittaminen, tunnusluvut tutuksi ja kannattava kasvu (kasvurahoitus, yritysosto ja kansainvälistyminen). Yrittäjän talousvalmennus jatkuu myös vuonna 2022.
 • Yritysten arkea ja kassavirtojen hallintaa helpottamaan toimme ensimmäisenä pankkina Suomessa asiakkaille monipankkiominaisuuden, joka mahdollistaa yrityksille eri pankkien tilien ja tilitapahtumien katselun sekä tileiltä maksamisen.
 • Taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille suunnatuissa webinaareissa kerroimme mm. miten rahoittaa taloyhtiön korjauksia ja investointeja sekä kuinka pitää rahoituskulut ja vastikkeiden nousu kurissa. Opastimme, miten hyödyntää taloyhtiöille suunnattuja avustuksia energiatehokkuuden lisäämiseksi.