Hyvä hallintotapa

Vahva riskienhallinta- ja compliance-kulttuuri ovat olennainen osa OP Turun Seudun ja koko OP Ryhmän toimintaa. Compliancen tavoite on varmistaa asiakkaiden, markkinoiden, valvojien ja sidosryhmien luottamus. Varmistamme sääntelyn noudattamisen koulutuksilla ja ohjeistuksilla sekä tuemme henkilöstöä compliance-riskien hallinnassa ja oikeiden toimintatapojen tunnistamisessa.

Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti

Noudatamme pankkisalaisuutta, asiakastietojen luottamuksellisuutta sekä sopimusten salassapitovelvoitteita kaikessa toiminnassamme. Toimihenkilöt saavat käsitellä asiakastietoja vain työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja otamme tietosuojakysymykset kattavasti huomioon kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

OP on sitoutunut vastuulliseen markkinointiin ja mainontaan. Noudatamme kansainvälisen kauppakamarin määrittelemiä markkinoinnin perussääntöjä, hyvää markkinointitapaa ja toimialamme markkinoinnin ohjeistuksia.

Varmistamme, että osaaminen ja sääntelyn noudattaminen ovat korkealla tasolla:

  • Seuraamme verkkokurssien suorittamisastetta
  • Valvomme sisäpiirisääntelyn ja markkinoiden väärinkäytön estämisen sääntelyn noudattamista
  • Valvomme mahdollisia eturistiriitoja
  • Varmistamme, että pankin hallinnon valinnassa ja kelpoisuudessa noudetaan sääntelyä

Tarkastelemme hankintaketjuja ja yhteistyökumppaneita vastuullisuusnäkökulmasta. Jatkamme aktiivista keskustelua kumppaneidemme kanssa, jotta vastuullisuus huomioidaan myös heidän toimitusketjuissa.