Maksamme vuoden 2019 Tuotto-osuuksien korot 8.2.2021

Maksamme Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 Tuotto-osuuksia omistaville asiakkaillemme maanantaina 8.2.2021. Noudatamme voitonjaossa Euroopan keskuspankin (EKP) suositusta.

EKP antoi 15.12.2020 päivitetyn suosituksen, jossa se kehotti pankkeja käyttämään suurta harkintaa voitonjaon maksussa tai pidättäytymään voitonjaosta kokonaan 30.9.2021 asti. Suosituksen mukaan pankit voivat kuitenkin maksaa voitonjakoa, jos jaettava summa on enintään 15 prosenttia vuosien 2019–2020 tuloksesta verojen jälkeen. Suosituksen mukaisesti olemme käyneet keskustelun voitonjaon tasosta EKP:n valvontaryhmän kanssa, ja maksamme Tuotto-osuuksien korot vuodelta 2019 Tuotto-osuuksia omistaville asiakkaillemme 8.2.2021. Maksettava korko on alkuperäisen 3,25 % tuottotavoitteen mukainen. Tuotto-osuuksille maksettavien korkojen summa (97 miljoonaa) ei ylitä EKP:n suositusta voitonjaon enimmäisrajoista.  

EKP:n suosituksen tarkoitus on turvata pankkien kyky tukea reaalitaloutta yritys- ja kotitalousrahoituksella koronakriisin vaikutusten helpottamiseksi. Olemme yksi Euroopan vakavaraisimmista pankeista, ja CET1-vakavaraisuutemme oli syyskuun 2020 lopussa vahva 18,3 prosenttia. Vastuullisena toimijana noudatamme EKP:n antamia suosituksia.  

Tietoa vuoden 2020 korkojen maksusta

EKP:n suositus on voimassa vähintään 30.9.2021 saakka ja koskee myös vuoden 2020 Tuotto-osuuksien korkoja. Voimassa olevan suosituksen perusteella voisimme maksaa vuoden 2020 korot aikaisintaan lokakuussa 2021, ellei EKP pidennä suosituksen voimassaoloa tai muuta sen sisältöä. Tiedotamme asiasta erikseen lähempänä, kun se on EKP:n suosituksen puitteissa mahdollista.  

Osuuspankin Tuotto-osuus 

Tuotto-osuus on osuuspankin omistaja-asiakkaan pitkäaikainen oman pääoman ehtoinen sijoitus omaan osuuspankkiin. Tuotto-osuudelle asetetaan vuosittain tuottotavoite, joka vuodelle 2019 oli 3,25 prosenttia. 

Viestimme asiasta vielä erikseen Tuotto-osuuksia omistaville asiakkaillemme.