Omistaja-asiakkaana sinä voit vaikuttaa!

Osuuspankkisi uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa 2022. Omistaja-asiakkaana olet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillasi on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkisi hallinnossa. Asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä sinulla on siis valta vaikuttaa.

Edustajiston vaaleissa käytetään vaalitapana enemmistövaalia, jossa edustajistoon valitaan eniten henkilökohtaisia ääniä saaneet ehdokkaat. Osuuspankin edustajistoon valitaan 100 omistaja-asiakkaiden edustajaa.

Vaalipiirit

Osuuspankin toimialue on jaettu vaaleissa neljään vaalipiiriin. Käytännössä se tarkoittaa, että voit asettua ehdolle ja äänestää vain omassa vaalipiirissäsi. Ehdokkaan kannattajana voit toimia myös muissa vaalipiireissä.

Edustajat valitaan vaalipiireittäin seuraavasti:

  • Itä-Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 20 jäsentä (entisen OP Itä-Uusimaan toimialue)
  • Länsi-Uudenmaan vaalipiiristä valitaan 18 jäsentä ja Keski-Uudenmaan vaalipiiristä 32 jäsentä eli yhteensä 50 jäsentä (entisen OP Uusimaan toimialue)
  • Helsingin vaalipiiristä valitaan 30 jäsentä (entisen OP Helsingin toimialue)

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua 25.8. klo 8.00 -14.9.2022 klo 16.00.  Ilmoittautuminen on mahdollista sähköisessä vaalipalvelussa, osuuspankkisi konttorissa tai postitse. Suosimme sähköistäilmoittautumista. Vaihtoehtoinen tapa ilmoittautumiseen on paperinen lomake. Löydät lomakkeen kohdasta Ehdokkaaksi vaalehin. Paperiset lomakkeet palautetaan postitse Arkadian konttoriin postitse (Arkadiankatu 23, 00100 Helsinki). Lomakkeen voi palauttaa myös lähimpään OP Uusimaan konttoriin, josta se lähetetään eteenpäin.

Voit olla myös mukana vaikuttamassa ja antaa kannatuksesi ehdokkaalle, joka on ilmoittautunut mukaan edustajiston vaaleihin. Jokainen ehdokas tarvitsee itselleen yhden kannattajan. Kannatuksen voit tehdä, joko sähköisessä vaalipalvelussa, osuuspankkisi konttorissa tai postitse 25.8. klo 8.00 -14.9.2022 klo 16.00.

Huomioithan, että postitse toimitetut ehdokas- ja kannatusilmoitukset tulee olla perillä viimeistään 14.9.2022 klo 16.00.