Paikallinen seura tai yhdistys - hae kumppaniksemme!

Pohjolan OP tukee toimialueensa yhdistysten ja seurojen toimintaa avaamalla sähköisen sponsorointikumppanuushaun 2024, joka on auki 14.11. - 31.12.2023.

Sponsorointikumppanuushaussa erilaisten yhdistysten ja seurojen hakemukset ovat kaikki tervetulleita. Tänä vuonna toivomme hakemuksia erityisesti yhdistyksistä ja seuroista, jotka toimivat lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisen, nuorten työllistymisen ja koulutuksen edistämisen, sekä luonnon monimuotoisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen hyväksi. Omistaja-asiakkaamme kokevat lisäksi senioreiden ja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaidemme tukemisen tärkeäksi.

Pohjolan OP:n kumppaniksi?

Voitte hakea sponsorointikumppanuutta ja tukea toimintaanne täyttämällä tämän kyselyn 31.12.2023 mennessä:

Pohjolan OP toimialue

Pohjolan OP:n toimialue

Valitettavasti emme pysty tukemaan yksittäisiä joukkueita tai yksilöurheilijoita, vaan toivomme hakemuksia aina seuratasolla. Hyvän liiketavan perusteiden mukaisesti emme myöskään tue uskonnollista tai poliittista toimintaa. Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumme osana OP Ryhmää. Odotamme kaikkien sponsorointikumppaneittemme toimivan vastuullisesti ja kestävien arvojen mukaisesti.

Tuen saajien valinnoissa painotamme omistaja-asiakkaidemme lokakuussa tehdyssä Kaikkien aikojen tekoja -kyselyssä valitsemia vastuullisuusteemoja, sekä annamme painoarvoa sille, että voimme tehdä asioita, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, alueellisesti vaikuttavia, kohderyhmää kiinnostavia sekä korkeatasoisia ja kehittyviä.

Teemme sponsorointikumppanuuspäätökset hakuajan päätyttyä ja otamme yhteyttä kaikkiin hakijoihin.

Rakkaudesta pohjoiseen kotiseutuun.