Hallitus, hallintoneuvosto ja edustajisto

Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate.

Osuuspankeissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee pankille hallituksen, johon kuulu omistaja-asiakkaiden edustajien lisäksi pankin toimitusjohtaja.

Bjurs Peter  
s. 1965
kauppatieteiden maisteri
Business Controller, Wärtsilä Finland Oy  
Vaasan Osuuspankin hallitus 2011-,  
Keskeinen työkokemus: KustNytt, myyjä ja kehityspäällikkö 1989-1990, SÖU r.y., kansliapäällikkö 1991-1998. Wärtsilä Operations & Maintenance Ltd Oy, Business Controller 1998-2001. Wärtsilä Finland Oy, Business Controller 2001-.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: SÖU r.y., Hallituksen puheenjohtaja. Maalahden kunnanhallituksen jäsen. Maalahden koulutuslautakunnan puheenjohtaja.  

Gammelgård Henrik
s. 1962
Maatalousteknikko
Vaasan Osuuspankin hallitus 2012-
Keskeinen työkokemus: Maatalousyrittäjä
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: varapuheenjohtaja Studiestödsstiftelsen för Kimo, Komossa och Kuoppa, Vaasan Osuuspankin paikallishallitus 8 vuotta, KPO edustajiston jäsen 2012-, Landsbygdsnämnden 2002-2012, hallituksen jäsen Österbottens svenska Lantbrukssällskap 1998-2009.

Hermanson Olav  
s. 1970  
OTK, VT  
yrittäjä, O.S. Hermanson Oy Ab  
Vaasan Osuuspankin hallitus 2011-,  
Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankki, perintäassistentti 7.4.-30.11.1994, pankkilakimies (sijainen) 1.12.1994-15.9.1995 ja 3.6.-31.8.1996. Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy, asianajaja, avustava lakimies 2000-2005. Asianajotoimisto Roschier Oy, asianajaja 2005-2009. O.S. Hermanson Oy, yrittäjä, liikejuridiikan neuvonta 2009-.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Useiden Hartwall Capital -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsen tai sihteeri 2010-, Hallituksen jäsen; K. Hartwall Invest Oy Ab 2013-.

Laaksonen Pirjo
s. 1957
kauppatieteiden tohtori
markkinoinnin professori, Vaasan yliopisto
Vaasan Osuuspankin hallitus 2006-,  
Keskeinen työkokemus: Erilaiset tutkijan ja opettajan tehtävät Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksella vuodesta 1980 lähtien.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Kuluttajatutkimuksen johtokunnan jäsen.

Nylund Ulf
s. 1965
KTM
toimitusjohtaja
Vaasan Osuuspankin hallitus 1999-,  
Keskeinen työkokemus: konttorijohtaja Vaasan Osuuspankki, Uudenkaarlepyyn konttori 1990-1991, yrityskonsultti Vaasan Osuuspankki 1991-1995, varatoimitusjohtaja OKOBANKEN, OKO:n Tukholman konttori.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: OPK:n hallintoneuvoston jäsen 2001-2004, OKO:n hallintoneuvoston jäsen 2001-2006, OP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen 2000-2006, Österbottens andelsbanksförbund:n puheenjohtaja 2001-2007, Kauppakamarin Vaasan osaston hallituksen jäsen ja samalla Pohjanmaan kauppakamarin valtuuskunnassa 2003-, Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan varsinaisena jäsenenä 2004-2009, Pohjanmaan Kauppakamarin hallituksen jäsen 2009-, Kauppakamarin Vaasan osasto varapuheenjohtaja 2010-, hallituksen jäsen Österbottens Andelsbanksförbund 2012-, Kauppakamarin Vaasan osasto rahastovaliokunnan jäsen 2010-

Strandberg Henrik
s. 1966
agrologi
maanviljelijä
Vaasan Osuuspankin hallitus 2007-,  
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Milkan hallitus 2002-, Pohjanmaan lihan hallintoneuvosto 2003-.

Söder Michael
s. 1968
merkonomi
toimitusjohtaja
Vaasan Osuuspankin hallitus 2003-,  
Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankki 1990-1998, Varatoimitusjohtaja Wasa Graphics Oy 1998-2005, toimitusjohtaja Forsbergs Tryckeri 2001-2004, toimitusjohtaja Lito Botnia Oy Ab 2001-2004, toimitusjohtaja Oy DL Software Ab 2005-, toimitusjohtaja Ab DL Software International Oy 2005-, toimitusjohtaja Cash-In Consulting Oy Ab 2009-
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: puheenjohtaja Österbottens Andelsbanksförbund, DL Software ja South Invest Ab:n hallituksen jäsen.

Simo Vuorenlinna toimii hallituksen sihteerinä vailla äänioikeutta.
Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat kaikki hallituksen jäsenet pankista riippumattomia.

Nimi Ammatti Kotipaikka Toimikausi
Ahläng Kjell Hallintopäällikkö Maalahti -2019
Aspholm Anders Laminoija Pirttikylä -2019
Backström Alice, varapuheenjohtaja Sosiaalijohtaja Mustasaari -2019
Dahl Yngve Insinööri Björköby -2019
Enbacka Sinikka Esikouluopettaja Pirttikylä -2018
Frants Åsa Tradenomi Petolahti -2020
Gädda Mikael Terveysjohtaja Mustasaari -2018
Holm Göran Rakennusinsinööri Munsala -2020
Häkkinen Juha Varatuomari Vaasa -2019
Ingman Kenneth Tuotepäällikkö Munsala -2019
Kattelus Mari Markkinointiassistentti Vaasa -2019
Kekäle Tauno Rehtori Vaasa -2020
Lemberg Jari Tekninen päällikkö Oravainen -2020
Luu Le Thuy Lähihoitaja Närpiö -2018
Palm Mara Ekonomi Uusikaarlepyy -2019
Peltoniemi Elina Hallintopäällikkö Vaasa -2020
Pott Barbro Maanviljelijä Pensala -2020
Pärus Kenneth Maanviljelijä Kimo -2020
Raassina Eija Hammaslääkäri Vaasa -2018
Saaristo Stefan, puheenjohtaja Agrologi Ylämaalahti -2019
Sjöberg Christer Turkistarhaaja Maksamaa -2018
Smeds Thomas Maanviljelijä Petolahti -2018
Snellman Mikael Aluejohtaja Vaasa -2020
Åberg Anne Financial Manager Närpiö -2020
Östman Henrik Opettaja Raippaluoto -2020

Toimikausi 4.12. 2017 - 2021

Nimi Ammatti Kotipaikka
Jäsenalue 01 Vaasa    
Marlene Ahlberg Ekonomie magister, utbildad massör Korsholm
Tobias Andersson Företagare Oravais
Jenny Backström Pol. mag. Replot
Håkan Berg Trädgårdsmästare Malax
Glenn Ola Björkqvist Jordbrukare Sundom
Erik Cederholm Eltekniker pensionär Sundom
Tommy Edsback Yrittäjä, yttermark
Michael Ekman Yrittäjä Vaasa
Kjell Enberg Ekonom Petalax
Guy Envik Chief Financial Officer Nykarleby
Björn Eriksson Ekonom Korsholm
Steven Frostdahl Ombudsman Asiamies Nykarleby
Jesper Haga Assistant Professor Vasa
Ossi Hautanen Polis Vörå
Marit Holmlund-Sund Ekon. mag. Björköby
Johan Felix Håkans Aluemyyntipäällikkö Mustasaari
Siv-Britt Höglund Fil. mag., pensionär Vasa
Susanne Ivars Ekonom Närpes
Linda Maria Jakobsson-Pada Förvaltningsdirektör, Ekonomie magister Korsholm
Maria Järnström Skattesekreterare Kimo
Pekka Kainlauri Varatuomari-vicehäradshövding Vasa
Panu Kalmi Professori Vaasa
Mika-Markku Karjala DI, Development Engineer Vaasa
Nina Karls-Nygård Diplomingenjör, rektor Oravais
Anna Kengo Executive Assistant to CEO Nykarleby
Jorma Juhani Kivimäki Ay-toimitsija, eläkeläinen Vaasa
Antti Tapani Koski Kauppat. maisteri / Ekon. magister Vaasa
Marika Koski Jordbrukare Petalax
Raimo Latvala Rikosylikomisario evp. Mustasaari
Gunilla Lillbacka Ekonom Oravais
Kenneth Linden Jordbrukare Jeppo
Magnus Långskog Lantbrukare, växtodlingsrådgivare Pörtom
Harri Moisio YTM, Nuorisokodin johtaja Vaasa
Patrik Nedergård Landsbygdssekreterare, bonde Solf
Fredrik Norrlin Företagare, Bokförare Maxmo
Tommy Nyholm Jordbrukare Munsala
Torbjörn Nyholm Vara TJ Munsala
Kenneth Nylund Fil.mag., Datasäkerhetschef Nykarleby
Mia Nylund Assistent Övermalax
Christian Palmberg Läkare Vasa
Elina Kaarina Peltoniemi Hallintopäällikkö Vaasa
Petteri Perkkiö Yrittäjä Vaasa
Sten Rintamäki Privatföretagare Vörå
Teuvo Roden Fil. maist. Vaasa
Sami Salonsaari Företagare Malax
Jan-Ole Sandås Ingenjör, jordbrukare Vasa
Johan Snickars Lantbruksföretagare Malax
Esa Soikkeli Mielisairaanhoitaja Vaasa
Marcus Wägar Tandläkare Närpes
Glenn Åhman Produktchef Pensala