Hallitus, hallintoneuvosto ja edustajisto

Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa päätöksenteon perusarvoihin kuuluu jäsen ja ääni -periaate.

Osuuspankeissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaista muodostuva edustajisto, joka valitsee pankille hallintoneuvoston. Hallintoneuvosto valitsee pankille hallituksen, johon kuulu omistaja-asiakkaiden edustajien lisäksi pankin toimitusjohtaja.

Bjurs Peter  
s. 1965
kauppatieteiden maisteri
Vice President, Finance & Control Energy Business, Wärtsilä Oyj  
Vaasan Osuuspankin hallitus 2011-,  
Keskeinen työkokemus: KustNytt, myyjä ja kehityspäällikkö 1989-1990, SÖU r.y., kansliapäällikkö 1991-1998. Wärtsilä Operations & Maintenance Ltd Oy, Business Controller 1998-2001. Wärtsilä Finland Oy, Business Controller 2001-2012. Wärtsilä Oyj, Vice President Finance & Control Services 2012-2018.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: SÖU r.y., Hallituksen puheenjohtaja. Maalahden kunnanhallituksen jäsen. Maalahden koulutuslautakunnan puheenjohtaja.  

Gammelgård Henrik
s. 1962
Maatalousteknikko
Vaasan Osuuspankin hallitus 2012-
Keskeinen työkokemus: Maatalousyrittäjä
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: varapuheenjohtaja Studiestödsstiftelsen för Kimo, Komossa och Kuoppa, Vaasan Osuuspankin paikallishallitus 8 vuotta, KPO edustajiston jäsen 2012-, Landsbygdsnämnden 2002-2012, hallituksen jäsen Österbottens svenska Lantbrukssällskap 1998-2009.

Hermanson Olav  
s. 1970  
OTK, VT  
yrittäjä, O.S. Hermanson Oy Ab  
Vaasan Osuuspankin hallitus 2011-.  
Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankki, perintäassistentti 7.4.-30.11.1994, pankkilakimies (sijainen) 1.12.1994-15.9.1995 ja 3.6.-31.8.1996. Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy, asianajaja, avustava lakimies 2000-2005. Asianajotoimisto Roschier Oy, asianajaja 2005-2009. O.S. Hermanson Oy, yrittäjä, liikejuridiikan neuvonta 2009-.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Useiden Hartwall Capital -konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsen tai sihteeri 2010-2015, Hallituksen jäsen; K. Hartwall Invest Oy Ab 2013-, Saimaan Juomatehdas 2015-2016, Lankapaja Oy 2016-2017, Axopar Boats Oy 2016-, MBH Breweries Oy 2017- ja HTT BWH Holding Oy Ab 2017-2020.

Holmlund-Sund Marit
s. 1971
KTM
General Manager, Wärtsilä Oyj
Vaasan Osuuspankin hallitus 2019-.  
Keskeinen työkokemus: Erilaiset tehtävät Wärtsilä Finlandin markkinoinnissa vuodesta 1995 lähtien.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Harry Schaumans stiftelse, delegaation jäsen 2010-. Hanken ambassador 2009-. Vaasan Osuuspankin edustajiston jäsen 2006-2019.

Nylund Ulf
s. 1965
KTM
toimitusjohtaja
Vaasan Osuuspankin hallitus 1999-.  
Keskeinen työkokemus: konttorijohtaja Vaasan Osuuspankki, Uudenkaarlepyyn konttori 1990-1991, yrityskonsultti Vaasan Osuuspankki 1991-1995, varatoimitusjohtaja OKOBANKEN, OKO:n Tukholman konttori.
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: OPK:n hallintoneuvoston jäsen 2001-2004, OKO:n hallintoneuvoston jäsen 2001-2006, OP-Rahastoyhtiön hallituksen jäsen 2000-2006, Österbottens andelsbanksförbund:n puheenjohtaja 2001-2007, Kauppakamarin Vaasan osaston hallituksen jäsen ja samalla Pohjanmaan kauppakamarin valtuuskunnassa 2003-2011, puheenjohtajana 2012-, Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan varsinaisena jäsenenä 2004-2009, Pohjanmaan Kauppakamarin hallituksen jäsen 2009-2011, varapuheenjohtajana 2012-2018, puheenjohtajana 2019-, Vaasan läänin maanpuolustusyhdistys ry, hallituksen jäsen 2009-2015, hallituksen jäsen Österbottens Andelsbanksförbund 2012-2018, Pohjanmaa-Österbotten OP-liiton varapuheenjohtaja 05/2018-03/2020, OP Ryhmän hallintoneuvoston jäsen 03/2020 -

Strandberg Henrik
s. 1966
agrologi
maanviljelijä
Vaasan Osuuspankin hallitus 2007-,  
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Milkan hallitus 2003-2014, Pohjanmaan lihan hallintoneuvosto 2005-2014, Maitosuomi, hallitus, 2014-2018, MTK maitovaliokunta 2014-2018.

Söder Michael
s. 1968
merkonomi
toimitusjohtaja, DL Software konserni ja Cash-In Consulting konserni
Vaasan Osuuspankin hallitus 2003-,  
Keskeinen työkokemus: Vaasan Osuuspankki 1990-1998, Varatoimitusjohtaja Wasa Graphics Oy 1998-2005, toimitusjohtaja Forsbergs Tryckeri 2001-2004, toimitusjohtaja Lito Botnia Oy Ab 2001-2004, toimitusjohtaja Oy DL Software Ab 2005-, toimitusjohtaja Ab DL Software International Oy 2005-, toimitusjohtaja Cash-In Consulting Oy Ab 2009-
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: puheenjohtaja Österbottens Andelsbanksförbund 31.5.2018 asti, DL Software ja South Invest Ab:n hallituksen jäsen.

Simo Vuorenlinna toimii hallituksen sihteerinä vailla äänioikeutta.
Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat kaikki hallituksen jäsenet pankista riippumattomia.

Nimi Ammatti Kotipaikka Toimikausi
Ahläng Kjell Hallintopäällikkö Maalahti -2022
Aspholm Anders Laminoija Pirttikylä -2022
Backström Alice, varapuheenjohtaja Sosiaalijohtaja Mustasaari -2022
Björkman Sofia Parturi Soklot -2023
Frants Åsa Tradenomi Petolahti -2023
Holm Göran Rakennusinsinööri Munsala -2023
Holmlund-Norrén Christel Opettaja Norra Vallgrund -2023
Häkkinen Juha Varatuomari Vaasa -2022
Ingman Kenneth Tuotepäällikkö Munsala -2022
Jakobsson-Pada Linda Hallintojohtaja Mustasaari -2024
Kalmi Panu Professori Vaasa -2024
Karls-Nygård Nina DI, Rehtori Oravainen -2023
Kattelus Mari Markkinointiassistentti Vaasa -2022
Kekäle Tauno Rehtori Vaasa -2024
Lemberg Jari Tekninen päällikkö Oravainen -2023
Lundell Niclas Yrittäjä Vaasa -2023
Långskog Magnus Maanviljelijä Pirttikylä -2024
Nordin Tomi Yrittäjä Vaasa -2024
Palm Maria Ekonomi Uusikaarlepyy -2022
Peltoniemi Elina Hallintopäällikkö Vaasa -2024
Saaristo Stefan, puheenjohtaja Agrologi Ylämaalahti -2022
Smeds Thomas Maanviljelijä Petolahti -2024
Wägar Marcus Hammaslääkäri Närpiö -2024
Åberg Anne Financial Manager Närpiö -2024
Östman Marcus Yrittäjä Maksamaa -2024

Toimikausi 30.11. 2021 - 2025

Nimi Ammatti Kotipaikka
Marlene Ahlberg Företagare, Ekonomie magister Korsholm
Erkki Aro Eläkkeellä, yhteyspäällikkö Laihia
Susanna Backlund-Enges Familjehandledare Vasa
Jenny Backström Pol. mag. Replot
Håkan Berg Trädgårdsmästare Malax
Tommy Edsback Yrittäjä Yttermark
Maj-Gun Ek Grönsaksodlare Pörtom
Andreas Ekholm Plant Manager Närpes
Rabbe Eklund Pensionär, PM Vasa
Guy Envik Chief Financial Officer Nykarleby
Björn Eriksson Ekonom Korsholm
Michaela Esch PM, CFO Närpes
Marja Forsén toimitusjohtaja, viittomakielen tulkki Kalax
Steven Frostdahl Informationschef Nykarleby
Henrik Fågelbärj Pensionär, Flygtjänsteman Vasa
Jesper Haga Forskardoktor Vasa
Harri Viljami Hietikko Kirjailija, HTT Vaasa
Benneth Holmgren VD, Timmerman Malax
Susanne Ivars Ekonom Närpes
Jukka Jaatinen Kääntäjä Vaasa
Maria Järnström Skattesekreterare Oravais
Juha Kaustinen KTM Vaasa
Anna Kengo Executive Assistant to CEO Nykarleby
Antti Koski Kauppat. maisteri / Ekon. magister Vaasa
Marika Koski Jordbrukare Petalax
Veli-Matti Laitinen YTM, Yrittäjä Vaasa
Gunilla Lillbacka Ekonomidirektör Oravais
Kenneth Linden Jordbrukare Jeppo
Yvonne Lönnqvist Företagare Nykarleby
Antti Malkamäki Myyntijohtaja Vaasa
Harri Moisio YTM Vaasa
Raimo Mäenpää Eläkeläinen, yrittäjä Vaasa
Patrik Nedergård Landsbygdssekreterare, jordbrukare Solf
Johan Nordmyr Ekonom, tränare Vörå
Kjell Nygård Ingenjör Vörå
Tommy Nyholm Jordbrukare, företagare Munsala
Torbjörn Nyholm Vara TJ Munsala
Kenneth Nylund Avdelningschef, Datasäkerhetschef Nykarleby
Mia Nylund Credit Controller Övermalax
Maria Rönn-Liljenfeldt PM, doktorand Vasa
Jan-Ole Sandås Ingenjör, jordbrukare Vasa
Markus Sjöholm Pälsdjursuppfödare, agrolog Kovjoki
Johanna Skarper tf. omsorgsdirektör, socialarbetare Maxmo
Niclas Snellman Projektipäällikkö Vaasa
Johan Snickars Lantbruksföretagare Malax
Martti Suomi Eläkeläinen Vaasa
Magdalena Söder Tradenomi Maksamaa
Lasse Åberg Myyntijohtaja Pirttikylä
Glenn Åhman Produktchef Pensala
Mikael Österberg Agrolog, jordbrukare Kimo