Kansainväliset pakotteet

Mitä kansainväliset pakotteet ovat? Miten pakotteet vaikuttavat yritysten pankkiasiointiin?

Mitä pakotteet ovat?

Kansainväliset pakotteet voivat rajoittaa taloudellista tai kaupallista yhteistyötä taikka vaikuttaa esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksiin tai diplomaattisiin suhteisiin. Pakotteet voivat kohdistua esimerkiksi tiettyihin henkilöihin, organisaatioihin tai valtioihin. Tavoitteena on vaikuttaa toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi joukkotuhoaseiden levittäminen, kansainvälinen terrorismi tai laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset.

Pakotteiden keinovalikoimaan kuuluvat muun muassa vienti- ja tuontirajoitukset, finanssipakotteet sekä matkustusrajoitukset. Pankkitoimintaan vaikuttavat etenkin vienti- ja tuontirajoitukset sekä finanssipakotteet. Pakotteet perustuvat kansainväliseen tai pakotteita määräävän valtion kansalliseen lainsäädäntöön. Pankit eivät itse voi asettaa pakotteita tai vaikuttaa niihin.

Miten pakotteet vaikuttavat yritykseni pankkiasiointiin?

Lain mukaan pankilla täytyy olla riittävät tiedot asiakkaasta ja hänen toiminnastaan. Lisäksi meillä on velvollisuus seurata maksuliikennettä sen varmistamiseksi, että emme välitä maksuja meitä velvoittavan lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen tai riskienhallinnallisten linjaustemme vastaisesti. 

Vertaamme maksu- ja asiakastietoja kansainvälisistä pakotteista annettuihin tietoihin. Tarvittaessa kysymme asiakkailtamme lisätietoja. Näin varmistamme, että noudatamme sääntelyä ja viranomaisten asettamia velvoitteita ja voimme tarvittaessa ryhtyä niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Pakoteriskien hallintaan liittyvät tarkistukset saattavat toisinaan aiheuttaa viivettä osaan maksuliikenteestä. Teemme parhaamme välttääksemme ylimääräiset viivästykset. 

Pankki lähetti yritykselleni pakotteisiin liittyvän kyselyn. Tarkoittaako tämä, että yritykseni on pakotelistalla tai rikkonut pakotteita?

Kysymme tarvittaessa lisätietoja kaikilta asiakkailtamme sen varmistamiseksi, että emme välitä maksuja meitä velvoittavan lainsäädännön, viranomaisohjeistuksen tai riskienhallinnallisten linjaustemme vastaisesti.

Pelkästään lisätietojen kysyminen liiketoimeen tai asiakkuuteen liittyen ei siis tarkoita sitä, että yrityksesi olisi pakotelistalla tai rikkonut pakotteita.

Onko yritykseni pakko vastata kysymyksiin?

Vaikka jotkut kysymykset saattavat aluksi vaikuttaa hämmentäviltä, ovat ne täysin normaaleja pankkiasiointiin liittyviä kysymyksiä. Kysymme yritykseltäsi vain sellaisia tietoja, jotka meillä on velvollisuus selvittää maksunkäsittelyn tai muun liiketoimen tai asioinnin yhteydessä. Emme välttämättä pysty käsittelemään yrityksesi maksua lainkaan, mikäli emme saa pyydettyjä tietoja.

Täytyykö yritykseni olla tietoinen pakotteisiin liittyvistä säädöksistä vai hoitaako pankki kaiken puolestani?

Jokainen asiakas on vastuussa itseään koskevien lupa-asioiden, pakotteiden ja muiden rajoitusten selvittämisestä ja noudattamisesta.

Valitettavasti emme voi ohjeistaa asiakkaitamme pakotteiden noudattamisessa, arvioida pakotteiden vaikutuksia yritysten liiketoimiin tai tehdä pakotelistatarkistuksia asiakkaidemme puolesta.

Jos yrityksesi esimerkiksi harjoittaa kauppaa pakotteiden kohteena olevaan valtioon tai pakotteiden kohteena olevasta valtiosta, tutustuthan tarkasti yritystäsi koskeviin pakotteisiin. Lisätietoa pakotteista saat Ulkoministeriön sivuilta.

Ulkoministeriön infopaketti kansainvälisistä pakotteista

Ulkoministeriön muistilista pakotteista viejälle

Mitä tarkoitetaan pakotteiden kiertämisellä ja miten yritykseni voi tunnistaa sitä? 

Pakotteiden kiertämisellä tarkoitetaan sitä, kun pakotteiden kohteena olevat tahot pyrkivät kiertämään asetettuja rajoituksia erinäisillä järjestelyillä. Asetetut, laajat vienti-/tuontirajoitteet johtavat väistämättä siihen, että pakotteiden kiertämiseen tähtäävä toiminta lisääntyy samassa määrin. Pakotteiden kiertämistä harjoittavat yritykset ja henkilöt voivat joutua itse pakotelistalle. Yritykset ovat avainroolissa pakotteiden toimeenpanossa ja pakotteiden kiertämisen ehkäisemisessä. Tutustuthan Ulkoministeriön ohjeeseen pakotteiden kiertämisen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Ulkoministeriön ohjeita yrityksille pakotteiden kiertämisen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi

Miten antamiani tietoja käsitellään ja mihin niitä käytetään?

Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti.

Huomioithan, että emme koskaan kysy sinulta henkilö- tai verkkopankkitunnuksia, korttien tietoja tai salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Älä luovuta tunnuksiasi kenellekään, älä edes perheenjäsenille.