Maatilan sukupolvenvaihdos ja omistajanvaihdos

Onko sukupolvenvaihdos maatilallasi ajankohtainen?

Kun omistajanvaihdos on maatilallasi ajankohtainen, autamme löytämään ratkaisut tärkeisiin kysymyksiin

Maatilan omistajanvaihdos on usein käytännössä sukupolvenvaihdos maatilalla. Siinä riittää pohdittavaa monelta kannalta - huolellinen suunnittelu auttaa.

Miten rahoitat maatilayrityksen kaupat ja millaisia asiakirjoja omistajanvaihdoksessa tarvitaan?

Osuuspankkisi auttaa arvioimaan tarvittavaa rahoitusta: miten rahoitat tilakaupan ja maatilayrityksesi tulevaisuuden suunnitelmat kannattavasti? Osuuspankistasi saat apua myös esimerkiksi kauppakirjan ja sen ehtojen muotoilemiseen. 

Entä elämä sukupolvenvaihdoksen jälkeen?

Sukupolvenvaihdos maatilalla saattaa vaikuttaa myös siihen, ketkä jatkossa asuvat maatilalla. Kannattaa hyvissä ajoin harkita myös sitä, muuttuvatko asumisjärjestelyt omistajanvaihdoksen myötä.

Kun maatilayritys siirtyy uuden yrittäjän omistukseen, on tärkeää varmistaa myös luopujan toimeentulo.

Osuuspankistasi saat apua sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdos maatilalla on yksi isoimmista maatilaa koskevista päätöksistä. Sukupolvenvaihdokseen kannattaa valmistautua huolella, ja osuuspankistasi saat tukea myös suunnitteluun. Ole siis meihin yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun alat suunnitella maatilan sukupolvenvaihdosta.

Etsitään yhdessä sopivin ratkaisu, kun maatilayrityksessäsi on aika tehdä suuria päätöksiä

Autamme pohtimaan sopivaa ajankohtaa ja arvioimaan kauppahintaa. Tarvittaessa ohjaamme sinut verotuskysymyksissä asiantuntijaverkostojemme pariin, jos suunnitelmissa on esimerkiksi lahjaluonteinen kauppa.

Maatilan ostaminen ja rahoittaminen

Maatilan yhtiöittäminen

Mikä on maatilan sukupolvenvaihdos?

Maatilan sukupolvenvaihdos on maatilan tai sen irtaimiston luovuttamista sukupolvelta toiselle luovuttajan elinaikana tai luovuttajan kuoleman jälkeen. Maatilan jatkaja löytyy usein oman perheen sisältä, mutta hän voi olla myös täysin ulkopuolinen, mutta maatilan jatkamiseen soveltuva henkilö. Perheen ulkopuolisen henkilön tullessa jatkajaksi, on kyseessä maatilan omistajanvaihdos.

Maatilan sukupolvenvaihdoksen hinta

Maatilan sukupolvenvaihdoksen hinta vaihtelee toteutustavan mukaan ja maatilan kauppa on aina sekä luopujan että jatkajan välinen sopimus. Maatilan sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa

  • kauppana omaisuuden käyvän arvon mukaan

  • alihintaisena kauppana (hinta alle 100%, mutta yli 75% arvioidusta käyvästä arvosta)

  • lahjanluonteisena kauppana (hinta enintään 75% arvioidusta käyvästä arvosta)

  • lahjana (ei hintaa)

Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden arvioitua luovutushintaa tilanteessa, jossa omaisuus myydään vapailla markkinoilla. Maatilan sukupolvenvaihdos toteutetaan useimmiten lahjanluonteisena kauppana.  

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verohuojennus ja verotus

Maatilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä osapuolet voivat saada lahja- ja tuloverotuksessa verohuojennuksia, mutta varainsiirtoa maksetaan samaan tapaan kuin kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutuksessa normaalisti. Verotuksen lähtökohta maatilan sukupolvenvaihdoksen verotuksessa on omaisuuden käypä arvo eli omaisuuden oletettu hinta vapailla markkinoilla. 

Maatilan sukupolvenvaihdoksen yhteydessä pitää Verohallinnolle ilmoittaa omaisuuserittäin luovutetun omaisuuden arvot esimerkiksi kauppa- ja lahjakirjassa tai sekä luopujan että jatkajan hyväksymällä erillisellä laskelmalla.

Kun kyseessä on maatilan sukupolvenvaihdoksen verohuojennus, jokin muu maatilan verotukseen liittyvä asia tai esimerkiksi käypien arvojen määrittely saat tarvittaessa apua Verohallinnon ohjeista.

Nuoren viljelijän tuki

Maatilan sukupolvenvaihdosta tukevat myös nuorten viljelijöiden tuet, jotka ovat tarkoitettu helpottamaan sukupolvenvaihdosta ja maataloustoiminnan aloittamista tai sen jatkamista pääasiallisena yrittäjänä. Tuen hakijan ja saajan täytyy täyttää tarvittavat ehdot:

  • ikä on hakuvuonna alle 41-vuotta

  • on pääasiallinen yrittäjä

  • hakee tukea ensimmäisen kerran

  • hakijalla on oltava tukien saamiseksi riittävä koulutus ja täytettävä tuen ehtona oleva koulutusvaatimus. 

Voit saada nuoren viljelijän aloitustukea, kun maatilan pidosta on kulunut alle kaksi vuotta ja maatilasi toiminta on kannattavaa. Vuotuinen yrittäjätulo tulee olla viimeistään kolmantena vuotena tuen myöntämisen jälkeen vähintään 15 000 euroa tai 25 000 euroa liiketoimintasuunnitelman perusteella. Nuoren viljelijän aloitustuki on haettavissa Hyrrä-palvelussa ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma, jolla osoitat maatilasi olevan kannattava. Hakemukset käsitellään ja ratkaistaan tukijaksoittain. 

Nuorten viljelijöiden tulotuki määräytyy maatilan pinta-alan mukaan. Vuonna 2023 nuorten viljelijöiden tulotuki on suuruudeltaan 88 euroa hehtaarilta ja sitä maksetaan enintään 150 hehtaarilta hakuvuoden joulukuussa sekä hakua seuraavan vuoden keväällä. Nuoren viljelijän tuki on haettava viiden vuoden kuluessa maatilan pidon aloittamisesta.  Voit hakea nuorten viljelijöiden tulotukea Vipu-palvelussa keväisin peltotukien haun yhteydessä.