Mobiilipalvelut käytössä

Omistaja-arvon kasvattaminen

Yrityksesi tuloksellisuus muodostaa pohjan omistaja-arvolle.

Yleensä yritys jakaa osan käteisvaroista osinkona omistajilleen. Osa voittovaroista jätetään yhtiöön, ja yritysjohto voi käyttää näitä varoja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtääviin hankkeisiin.

Tarjoamme yrityksellesi kilpailukykyiset ja pitkälle räätälöidyt oman ja vieraan pääoman ratkaisut omistaja-arvon kasvattamiseen. Suunnitteluvaiheessa otamme tarpeesi huomioon, ja asiantuntijamme pyrkivät löytämään parhaat ratkaisut yrityksellesi.

Yleisimmät keinot omistaja-arvon kasvattamiseen

Listautumiset ja merkintäoikeusannit ovat tehokkaita keinoja pääoman keräämiseen. Listautuminen saattaa osakkeet likvidiin muotoon, lisää yrityksesi näkyvyyttä ja kerää samalla pääomia esimerkiksi investointeja varten. Onnistunut listautuminen nostaa itsessään yrityksesi arvoa. Listautuneet yritykset voivat järjestää merkintäoikeusannin joko investointien rahoittamiseen tai taseen kohentamiseen.

Liiketoiminnan kasvu ja investoinnit ovat yksi yleisimmistä tavoista kasvattaa omistaja-arvoa. Uuteen ja tehokkaampaan tuotantokapasiteettiin investoimalla yrityksesi kasvattaa liiketoimintaansa, jolloin myyntitulot kasvavat. Tämä parantaa usein myös yrityksesi tulosta ja sitä kautta osingonmaksukykyä.

Yritysostot tai yritysrakenteiden muutokset voivat vaikuttaa omistaja-arvoon huomattavasti. Uuteen yritykseen sijoittamalla yrityksesi voi laajentua nopeasti maantieteellisesti tai uusille toimialoille. Taitavasti tehdyt yritysostot kasvattavat myyntiä ja kannattavuutta, jolloin yrityksesi osingonmaksukyky paranee.

Omien osakkaiden takaisinosto laskee osakkeiden kokonaismäärää, jolloin tulos ja osingot jakautuvat pienemmälle osakemäärälle. Tämä puolestaan johtaa osakekohtaisen tuloksen kasvuun.

Vieraan pääoman takaisinmaksu pienentää yrityksesi velkaisuutta, mikä voi nostaa yritysarvoa pidemmällä aikavälillä. Kertyneillä voittovaroilla yrityksesi voi lyhentää velkaa, jolloin rahoituskustannukset pienenevät ja yrityksesi kannattavuus paranee. Kohentunut kannattavuus johtaa pidemmällä aikavälillä parempaan osingonmaksukykyyn.