Vihreä siirtymä yrityksessä

Yrityksellä on tärkeä rooli ilmasto- ja ympäristöasioissa. Yritykset voivat vaikuttaa teoillaan positiivisesti ilmastoon ja ympäristöön vihreän siirtymän keinoin. Lue mitä vihreä siirtymä tarkoittaa yleisesti ja yrityksesi kannalta sekä mitä hyötyjä yrityksesi voi vihreän siirtymän avulla saavuttaa.

Mikä on vihreä siirtymä?

Vihreä siirtymä on yleisellä tasolla siirtymistä kohti ympäristöystävällisempää taloutta ja energiantuotantoa. Vihreän siirtymän avulla pyritään vähentämään saastumista ja hidastamaan ilmastonmuutosta. Vihreä siirtymä kannustaa meitä kaikkia toimimaan kestävämmin ja ympäristöystävällisemmin. Vihreän siirtymän avulla voimme jo tänään rakentaa kestävämpää tulevaisuutta tuleville sukupolville.

Vihreän siirtymän hyödyt ympäristölle

Vihreä siirtymän hyödyt ympäristölle ovat merkittäviä. Siirtymällä käyttämään uusiutuvaa energiaa voimme vähentää samalla kasvihuonekaasupäästöjen määrää ja hidastaa ilmastonmuutosta. Vihreän siirtymän toimet esimerkiksi energiansäästö, materiaalien kierrätys, jätteiden vähentäminen ja kestävien tuotteiden valmistus suojelevat ja säästävät tehokkaasti luonnonvaroja ja vähentävät esimerkiksi puiden, mineraalien ja veden kulutusta.  

Vihreä siirtymä yrityksessä

Yrityksillä on merkittävä rooli vihreän siirtymän läpiviennissä ja onnistumisessa. Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa yrityksen näkökulmasta käytännössä?

Yritys voi toteuttaa oman vihreän siirtymänsä monella eri tavalla esimerkiksi hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa fossiilisten energialähteiden sijaan toiminnassaan ja investoimalla vaikkapa aurinko- ja tuulivoimaan. Energiatehokkuuden parantaminen valaisimia, laitteita ja järjestelmiä uusimalla on yksi tapa edistää yrityksen vihreää siirtymää. Esimerkiksi siirtyminen LED-valoihin vähentää energiankulutusta merkittävästi jo itsessään. Jätehuollon tehostaminen ja jätteiden kierrättäminen on tehokas keino vähentää jätteiden määrää. Kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä yritys voi kehittää uusia ja ympäristöystävällisimpiä tuotteita markkinoille sekä synnyttää uutta liiketoimintaa.  

Vihreän siirtymän hyödyt yritykselle

Edellä mainittujen esimerkkien avulla ja niitä hyödyntämällä, voi yritys vähentää ympäristövaikutuksiaan ja edistää omalta osaltaan vihreää siirtymää sekä synnyttää jopa uutta liiketoimintaa. Uusiutuva eli vihreä energia, energiatehokkuus ja energiankulutuksen sekä jätteiden määrän väheneminen tuovat yritykselle merkittäviä säästöjä jo lyhyessä ajassa. Myös materiaalien kierrätys voi tuoda säästöjä pienempien raaka-aineen hankintakustannusten muodossa.

Yrityksen kannattaa viestiä omasta vihreän siirtymän matkastaan asiakkailleen ja muillekin omissa markkinointikanavissaan. Yrityksen sidosryhmät ja asiakkaat odottavat yrityksiltä vastuullista toimintaa. Vihreän siirtymän toimet ja ympäristöystävällinen toiminta voivat parantaa mielikuvaa yrityksestä, sitouttaa asiakkaita ja houkutella uusia asiakkaita sekä osaavia työntekijöitä.  

Vihreän siirtymän ja vihreän siirtymän investointien rahoittaminen

Vihreän siirtymän toteuttaminen voi synnyttää yrityksille investointitarpeita. OP haluaa olla mukava yritysten matkassa myös vihreän siirtymän aikana tarjoamalla kestäviä rahoitusratkaisuja yritysten kestäviin ja vihreisiin hankkeisiin. Yritys voi rahoittaa vihrenä siirtymän hankkeensa vihreällä lainalla. Vihreä laina soveltuu vastuullisen hankkeen tai investoinnin rahoittamiseen ja siihen voit hyödyntää myös EIR-takausta.

Lue lisää kestävistä rahoitusratkaisuista

Lue lisää vihreästä lainasta

Lue lisää EIR-takauksesta