Toiminimen verotus – näin toiminimeä verotetaan

Toiminimiyrittäjän verotus toimii pohjimmiltaan hyvin yksinkertaisesti: yrittäjän elinkeinotoiminnan tuloista vähennetään menot, ja jäljelle jäänyt summa eli yritystulo jaetaan verotettavaksi ansio- ja pääomatulona. Elinkeinotoiminnan tulosta maksetaan veroja ennakkoverojen muodossa tilikauden aikana.

Toiminimen (tmi) verotus perustuu tilikauden tulokseen. Toiminimen verotuksen perustana on tilikauden mittaan tehty kirjanpito, jossa ovat yrittäjän myynnit ja ostot. Kun tilikausi eli yleensä kalenterivuosi loppuu, kirjanpito tehdään valmiiksi ja luvut siirretään verotukseen. Onkin tärkeää pitää kirjanpito kunnossa läpi vuoden.

Toiminimiverovähennykset

Toiminimen liikevaihto on rahasumma, jolla myyt yrityksesi palveluita ja tuotteita asiakkaille toiminimen tilikauden aikana. Toiminimen tulos on summa, joka toiminimiyrittäjälle jää sen jälkeen, kun toiminimen liikevaihdosta vähennetään niiden hankkimisesta aiheutuneet toiminimen maksut ja kulut.

Toiminimen verotuksessa vähennyksiin oikeuttavia toiminimen kuluja ovat esimerkiksi netti- ja puhelinlaskut, YEL-vakuutus ja toimitilan vuokra. Tästä elinkeinotoiminnan tulosta vähennetään vielä mahdolliset aiempien vuosien tappiot sekä yrittäjävähennys. Näin muodostunut yritystulo jaetaan sitten ansiotuloksi ja pääomatuloksi.

Toiminimen verotus jakautuu ansio- ja pääomatuloon

Toiminimiyrittäjän verotuksessa on oleellista ymmärtää, että yrittäjänä tienattu tulo verotetaan automaattisesti kyseisen vuoden verotuksessa yhdessä yrittäjän muiden mahdollisten ansio- ja pääomatulojen kanssa.

Ennen kuin tuloa lähdetään verottamaan, siihen tehdään viiden prosentin yrittäjävähennys. Sen jälkeen laskettu yritystulo jaetaan verotettavaksi yrittäjän ansio- ja pääomatulona. Itse yrityksen ei tarvitse maksaa veroa tuloksestaan.

Toiminimen pääomatulon määrä on 20 prosenttia yrityksen edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Nettovarallisuus on se summa, joka jää jäljelle, kun yrityksen liiketoiminnan varoista vähennetään velat.

Pääomatulojen veroprosentti on 30 prosenttia 30 000 euroon asti, ja sitä ylittävästä määrästä 34 prosenttia. Loppuosa tilikauden tuloksesta verotetaan yrittäjän ansiotulona hänen henkilökohtaisen veroprosenttinsa mukaan.

Tämän ansiotulo-osan verorasitus on yrittäjällä hyvin samanlainen, kuin se olisi ansiotuloa saavalla palkansaajalla.

Jos yrittäjällä on pienet tulot, usein on kannattavaa ottaa koko yritystulo ansiotulona. Tämä johtuu siitä, että toiminimen ansiotulon veroprosentti on pienissä tuloissa pääomatulon veroprosenttia pienempi.

Maksettava vero toiminimen ennakkoveroa

Toiminimen elinkeinotoiminnan tuloksen verotus tapahtuu tilikauden mittaan ennakkoverojen muodossa. Toiminimen ennakkoverot määrittyvät uudella yrittäjällä etukäteen tehdyn tuloarvion perusteella. Mikäli yritystoimintaa on harjoitettu pidempään, ne perustuvat edellisen verovuoden verotukseen.

Mikäli toiminimellä ei ole aikaisempaa toimintaa, yrittäjän on arvioitava tulevan vuoden tulos. Sen arvioimisessa auttavat yrityksen perustamishetkellä tehdyt liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.

Jos toiminimen tulot ovat etukäteen tehtyä arviota suuremmat, ennakkoveroa on maksettu liian vähän. Tällöin yrittäjän tulee maksaa puuttuvat verot joko lisäennakkona tai jäännösverona. Ne tulevat maksettaviksi viimeistään korollisena jäännösverona verotuksen vahvistamisen jälkeen. Toiminimiyrittäjä saa mahdolliset liikaa maksamansa ennakkoverot aikanaan takaisin veronpalautuksena.

Toiminimen verotukseen liittyy paljon pieniä yksityiskohtia, joista on kattavat ohjeet Verohallinnon sivuilla. Aloittelevan yrittäjän on kuitenkin haastavaa omaksua kaikkea kerralla – tai ainakin se vaatii paljon opettelua ja sisäistämistä. Hyvä kirjanpitäjä onkin tärkeä tuki jokaiselle yrittäjälle, jolloin yrittäjä voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Lue lisää toiminimiyrittäjän verotuksesta Verohallinnon sivuilta

Uusi yrittäjä: Näin perustat yrityksen ja huolehdit veroista

Lue lisää toiminimen perustamisesta

Toiminimen verotus -artikkeliin on haastateltu Verohallinnon johtavaa veroasiantuntijaa Olavi Tuomea.

Toiminimi maksaa ennakkoveroja oman tuloarvionsa pohjalta kuukausittain, joka toinen tai kolmas kuukausi. Mikäli vuoden lopussa et ole maksanut riittävästi ennakkoveroa, täytyy sinun maksaa täydennysveroa tai korollista jäännösveroa veroilmoituksen vahvistumisen jälkeen. Liikaa maksamasi ennakkoverot saat takaisin veronpalautuksena.

Kaikki toiminimenä tienaamasi tulo verotetaan koko vuoden verotuksessa yhdessä muiden ansio- ja pääomatulojesi kanssa.

Toiminimen tulos saadaan, kun yritystoiminnan tuloista vähennetään menot ja edellisen vuoden tappiot. Toiminimi saa 5%:n suuruisen yrittäjävähennyksen eli tuloksestasi 5% on verovapaata. Jäljelle jää yritystulosi, joka verotetaan ansio- ja pääomatulona. Pääomatuloa on enintään 20% toiminimen edellisen vuoden nettovarallisuudesta. Loppuosa verotetaan ansiotulona

Toiminimi maksaa ennakkoveroja, jotka perustuvat omaan tuloarvioon. Lisäksi arvonlisäverorekisterissä oleva yritys lisää tuotteiden ja palveluiden hintaan arvonlisäveron, jonka asiakkaat maksavat ostojen yhteydessä. Kun toiminimi ostaa tuotteen tai palvelun toiselta yritykseltä, joka on arvonlisäverovelvollinen, voi se vähentää ostojensa arvonlisäveron myyntiensä arvonlisäveroista, kun tuote tai palvelu on hankittu arvonlisäverolliseen yritystoimintaan. Toiminimi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot Verohallintoon säännöllisesti verokauden mukaan.