Nainen toimistossa

Ohjeet kansainvälisen maksun tekemiseen

Maksaminen Suomen ulkopuolelle on OP:n kautta sujuvaa ja turvallista. Voit maksaa kansainvälisiä maksuja kaikkialle maailmaan seuraavissa palveluissa:

 • OP Yritystalous
 • OP-mobiili ja OP-yritysmobiili
 • op.fi-verkkopalvelu
 • yrityksen pankkiyhteysohjelma.

Valitse sinulle sopiva maksutyyppi ja palvelu sekä tutustu tarkempiin kansainvälisen maksamisen ohjeisiin.

1. Valitse kansainvälisen maksun tyyppi

Kansainvälisen maksun voit maksaa joko SEPA-maksuna Suomen ulkopuolelle, euromaksuna SEPA-alueen ulkopuolelle lähes kaikkialle maailmaan tai valuuttamääräisenä maksuna. Valuuttamääräisiä maksuja tehdään pääasiassa maihin, joiden valuutta on jokin muu kuin euro tai kauppa on sovittu tehtäväksi tietyssä valuutassa. 

Voit maksaa SEPA-maksuja Suomen ulkopuolella kaikissa OP:n kanavissa: OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa, op.fi-verkkopalvelussa, yrityksen pankkiyhteysohjelmassa sekä OP Yritystaloudessa. SEPA-maksu välitetään euroissa SEPA-maihin. Sekä lähettäjä että vastaanottaja maksavat vain oman pankkinsa kulut (kulukoodina maksussa kulkee SHA). Henkilöasiakkaille SEPA-maksu on maksuton.

Jos vastaanottajapankki vastaanottaa nopeampia SEPA-pikasiirtoja ja maksu on summaltaan alle 100 000 euroa, välitetään maksu yleensä SEPA-pikasiirtona sekunneissa vastaanottajalle. Muussa tapauksessa maksu hyvitetään vastaanottajalle viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

OP:n kautta voit maksaa euroissa maksusi lähes kaikkialle maailmaan. Noudatamme kansainvälisiä pakotteita emmekä välitä maksuja niiden alaisiin maihin (esim. Pohjois-Korea).

Voit tehdä euromaksun SEPA-alueen ulkopuolelle op.fi-verkkopalvelussa, yrityksen pankkiyhteysohjelmassa, OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa sekä OP Yritystaloudessa.

Jos vastaanottajan kanssa ei ole sovittu maksun valuuttaa, on maksu järkevintä maksaa aina kohdemaan paikallisessa valuutassa. Tällöin saat ennen maksun toteutumista arvion siitä, missä kurssissa maksusi lähtee.

Jos sinulla on säännöllisiä maksuja jossakin valuutassa, voit harkita valuuttatilin avaamista. 

Mikäli maksat maksun maahan, jonka valuutta ei ole euro, muuntaa vastaanottajapankki maksun tyypillisesti sen maan paikalliseen valuuttaan, jossa saajan tili on.

Tarjoamme yrityksille säännöllisiin valuuttamaksuihin myös valuuttamuunnostyökaluja, joilla voit etukäteen saada maksullesi tarkan kurssin.

Kun maksat euroissa SEPA-alueen ulkopuolelle, valitset kansainvälisissä maksuissa käytettävän kulukoodin. Vaihtoehdot ovat SHA, OUR ja BEN. 

Tyypillisin kulukoodi on SHA, jolloin molemmat sinä ja vastaanottaja maksatte vain oman pankkinne kulut. 

Toiseksi yleisin kulukoodi on OUR, jossa maksat itse enemmän kuluja, jotta vastaanottaja pankki ei vähentäisi kuluja maksun summasta. OUR-kulukoodia käytetään tyypillisesti esim. ulkomaisten verojen maksuun.

Harvinaisin kulukoodi on BEN, jolloin OP vähentää maksusi summasta kulun ja vastaanottajapankki tekee samoin.

Jos vastaanottaja on OP:n tavoin GPI-pankki, välitetään EUR-maksusi yleensä saman päivän aikana saajalle. Muussa tapauksessa maksusi hyvitetään Euroopan talousalueelle yleensä seuraavana päivänä ja muualle maailmaan yleensä kahden päivän kuluttua. Maksun käsittelyä voivat viivästyttää esim. paikalliset vapaapäivät ja ns. cut-off-ajat. 

Valuuttamääräisiä maksuja tehdään pääasiassa maihin, joiden valuutta on jokin muu kuin euro tai kauppa on sovittu tehtäväksi tietyssä valuutassa. 

Jos maksu tehdään eurotililtä, saat ennen maksun tekoa op.fi-verkkopalvelusta ja OP Yritystaloudesta arvion siitä, missä kurssissa maksusi tullaan välittämään. Mikäli yrityksesi on tehnyt maksulle etukäteen valuuttakaupan valuuttamuunnostyökalulla kuten OP EFX:llä, välitetään maksusi tällä kurssilla. 

Jos vastaanottaja on OP:n tavoin GPI-pankki, välitetään EUR-, USD-, GBP-, SEK-, NOK-, CAD-, CHF-, DKK- ja PLN-maksusi saajalle yleensä saman päivän aikana.* Muussa tapauksessa maksusi hyvitetään Euroopan talousalueelle yleensä seuraavana päivänä ja muualle maailmaan yleensä kahden päivän kuluttua. Maksun käsittelyä voivat viivästyttää esim. paikalliset vapaapäivät ja ns. cut-off -ajat. Voit tarvittaessa nopeuttaa maksun hyvittämistä vastaanottajalle cut-off -aikojen puitteessa valitsemalla op.fi-verkkopalvelusta, OP Yritystaloudesta tai pankkiyhteysohjelmasta pikamaksun. Yritykset voivat valita pankkiyhteysohjelmastaan myös ns. nolla-arvopäivämaksun, jolloin maksu hyvitetään parhaillaan saajalle jo saman päivän aikana.

*Mikäli OP:n välittäjäpankki, vastaanottajan välittäjäpankki tai välittäjänä toiminut muu instituutio kuin pankki ei ole GPI-pankki, ei maksu siirry kokonaisuudessaan GPI-maksuna. Se voi mennä osan matkaa GPI:nä. Tällöin maksu siirtyy hitaammin ja sen koko matkaa voi seurata vain pankissa.

 

2. Täytä kansainvälisen maksun tiedot

 • Valitse tili, jolta haluat maksaa.
 • Valitse uusi maksu.
 • Kirjoita saajan tilinumero ja saajan nimi.
 • Kirjoita saajan osoite.
 • Kirjoita saajan pankin BIC- eli SWIFT-osoite tai clearing-koodi. Mikäli valitset clearing-koodin, syötä saajan pankin nimi ja osoite.
 • Valitse saajan pankin maa.
 • Valitse maksutavaksi joko normaali maksumääräys, pikamääräys tai nolla-arvopäivämaksu. Jos valitset normaalin maksumääräyksen, välittyy maksu saajalle samana päivänä, jos vastaanottaja on GPI-pankki ja maksu on valuutoissa CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, PLN, USD tai SEK. Muussa tapauksessa maksun välittyminen kestää 1-5 päivää. Jos valitset pikamääräyksen, maksu välitetään seuraavana päivänä. Jos valitset nolla-arvopäivämaksun, maksu välittyy saajalle samana päivänä.
 • Alla olevista taulukoista näet, mihin mennessä maksut on lähetettävä.
Valuutta Arvopäivä Maksumääräys, aikaraja klo Arvopäivä Pikamääräys, aikaraja klo Arvopäivä Pikamääräys nolla-arvopäiväkäsittelyllä, aikaraja klo
AED D+2 17.00 D+1 16.00    
AUD D+2 17.00 D+1 16.00    
CAD D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
CHF D+2 17.00 D+1 16.00 D 15.00
CNH D+2 17.00 D+1 16.00    
CNY D+2 17.00 D+1 16.00    
DKK D+2 17.00 D+1 16.00 D 15.00
EUR D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
GBP D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
HKD D+2 17.00 D+1 16.00    
JPY D+2 17.00 D+1 16.00    
NOK D+2 17.00 D+1 17.00 D 16.30
PLN D+2 17.00 D+1 16.00 D 13.00
RUB D+2 17.00 D+1 16.00 D 11.00
SEK D+2 17.00 D+1 16.30 D 16.30
SGD D+2 17.00 D+1 16.00    
USD D+2 17.00 D+1 17.00 D 17.00
Muut valuutat D+2 17.00 D+1 17.00    
  GPI aikarajat  
Valuutta Arvopäivä Aikaraja
CAD D+0 16.00
CHF D+0 11.30
DKK D+0 11.30
EUR D+0 16.00
GBP D+0 16.00
NOK D+0 14.30
PLN D+0 11.30
SEK D+0 14.30
USD D+0 16.00
 • Valitse kulut. Jollei muuta ole sovittu, valitse SHA, jossa sinä ja vastaanottaja maksatte kumpikin oman pankkinne kulut.
 • Kirjoita summa sekä valitse, missä valuutassa haluat maksun maksaa.
 • Täytä muut tarvittavat kentät ja hyväksy maksu.

 

3. Huomioi maakohtaiset ohjeet

Tarkasta vielä maakohtaiset ohjeet, jos maksun teko kyseiseen maahan ei ole entuudestaan tuttua sinulle. Ole erityisen tarkkana Kiinan, Venäjän ja USD-maksuissa, sillä pienetkin puutteet maksussa johtavat maksun palauttamiseen tai hylkääntymiseen, josta aiheutuu kuluja.

Vastaanota maksuja ulkomailta näin

Jos haluat vastaanottaa maksuja ulkomailta, muista antaa maksun lähettäjälle seuraavat tiedot:

 1. Nimesi ja osoitteesi
 2. IBAN-tilinumerosi, joka alkaa FI ja on 18-merkkiä pitkä
 3. OP:n SWIFT eli BIC koodi: OKOYFIHH
 4. Pankin nimi: OP Corporate Bank plc
 5. Pankin osoite: Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki

Maksun muokkaaminen

Kun maksu on veloitettu tililtä, se näkyy tapahtumavirrassasi OP-mobiilissa ja op.fi-verkkopalvelussa. Tässä voi olla viivettä ja maksun veloitus näkyy tapahtumavirrassasi viimeistään seuraavana pankkipäivänä tai mahdollisena eräpäivänä.

Kun maksu on veloitettu tai siihen on tehty valuuttamuunnos, maksua ei voida peruuttaa tai muokata kuluitta. Lisätietoja maksun poistoon, perumiseen tai tietojen muokkaamiseen sekä epäselvissä maksun tilaan liittyvissä kysymyksissä antaa Yritys- ja maksuliikepalvelut, puh. 0100 05151.