Maapallo ja kaupunkien valot

Markkinariskit ja niiden hallinta

Markkinariskien hallinta on lähtökohta yrityksesi ennustettavalle liiketoiminnalle, maksuvalmiuden ylläpitämiselle ja tulosheilunnan pienentämiselle.

Yritysten liiketoiminta on altis muutoksille markkinaolosuhteissa. Yrityksesi liiketoimintaan vaikuttavat markkinatekijät ovat erilaisia toiminnan luonteesta riippuen, mutta voivat aiheuttaa erittäin merkittävää heiluntaa tulokseen ja kassavirtaan. Markkinariskien hallinta on lähtökohta yrityksesi ennustettavalle liiketoiminnalle, maksuvalmiuden ylläpitämiselle ja tulosheilunnan pienentämiselle.

Esimerkiksi valuuttakurssivaihtelut voivat suuruudeltaan vastata yrityksesi koko myyntikatetta, joten riskien ennakointi ja suojaaminen on hyvä pitää koko ajan mielessä. Ennätysmatalat korkotasot ovat antaneet mahdollisuuden varmistaa matalat rahoituskulut pitkälle tulevaisuuteen ja samalla kehittää pitkäjänteisesti yrityksesi maksukykyä ja ansaintaa. Onnistuneella riskienhallinnalla voidaan saavuttaa pitkällä tähtäimellä myös kilpailuetua.

Voimakkaista markkinaliikkeistä on tullut entistä tavanomaisempaa korko-, valuutta- ja hyödykemarkkinoilla, joten suojautumisen merkitys on korostunut. OPlla on tarjolla monipuolisia ja toimivia ratkaisuja markkinariskeiltä suojautumiseen, löydämme niistä helposti yrityksesi tarpeisiin sopivat keinot riskienhallintaan.

Johdannaiset ovat yleisesti käytettyjä riskienhallinnan välineitä, joiden tavoitteena on suojata tehokkaasti sellaisilta markkinariskeiltä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksesi taloudelliseen tulokseen.

Käykö yrityksesi kauppaa muussa valuutassa kuin euro? Tarjoamme joustavat ja tehokkaat ratkaisut valuuttakauppaan ja kurssiriskeiltä suojautumiseen.

Korkoriskien hallinnan tavoitteena on korkokustannuksiin liittyvän epävarmuuden ja epäedullisiin korkoliikkeisiin liittyvien korkokustannusten pienentäminen.

Seuraa yrityksesi sijoituksia OPn osaketutkimuksen verkkopalvelussa. Verkkopalveluun tuotettavat analyysit ja raportit auttavat sinua pysymään ajan tasalla esimerkiksi yrityksesi toimialan ja alueen markkinatilanteesta sekä sijoitusten kehityksestä. Ne helpottavat suunnittelemaan yrityksesi liiketoimintaa ja taloutta tehokkaasti.

OPn osaketutkimus analysoi ja antaa tavoitehinnat sekä sijoitussuositukset yli 80 suomalaiselle pörssiyhtiölle. Tutkimuksesta ja palvelun tuottamisesta vastaa Suomen suurin ja palkittu analyytikkoryhmä.