OP Pohjois-Savon kuva

Osavuosikatsaus: Pankin tulos kasvoi alkuvuonna ja asiakkaiden mielenkiinto säästämistä ja sijoittamista kohtaan kasvoi vahvasti

Pohjois-Savon Osuuspankin liikevoitto nousi 0,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta, vaikka tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista alenivat 3,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Asuntorahoituksessa tammi-syyskuu jatkui kiireisenä. Alhainen korkotaso ja suotuisa markkinatilanne lisäsivät mielenkiintoa säästämistä ja sijoittamista kohtaan.

Pankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 17,0 miljoonaa euroa, ja se nousi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,7 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista alenivat 3,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Nämä tuotot koostuvat valtaosin OP Ryhmän keskusyhteisöön tehtyjen sijoitusten tuotoista. Kulut pienenivät vertailukauteen verrattuna; mm. odotettavissa olevat luottotappiot olivat 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät. Korkokate kasvoi edellisvuodesta 0,2 miljoonaa euroa ja palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 0,4 miljoonaa euroa.

- Kokonaisuutena pankkitoiminnan tuottojen kasvu oli kulujen kasvua nopeampaa - sekä tuotto- että kulukehitys olivat vertailukautta myönteisempiä. Tulos oli alkuvuodelle asetettua tavoitetta selvästi parempi, pankin toimitusjohtaja Seppo Pääkkö taustoittaa.

Pankin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvalla tasolla 41,7 prosentissa. Vahva vakavaraisuus antaa maakunnalliselle finanssitoimijalle hyvät edellytykset osallistua rahoittajana maakunnan yritysten investointeihin sekä palvella ja rahoittaa asiakkaitaan myös jatkossa.

Pohjois-Savon Osuuspankin pankkitoiminta* kasvoi tammi- syyskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 314 miljoonaa euroa (+5,1 %**) ollen 6,5 miljardia euroa. Pankin talletukset (+5,0%), rahastosäästöt (+40,9%**) ja vakuutussäästöt (+16,0%**) kasvoivat edellisvuodesta. Sen sijaan pankin rahoitustoiminta supistui hieman edellisvuodesta (-0,6%**). 

Asuntokauppa on käynyt vilkkaana Pohjois-Savossa. Asuntorahoituksessa alkuvuosi oli historian kiireisin, mutta alkusyksystä luottohakemusmäärät ovat palautuneet jo aiempien vuosien tasolle. Tämän perusteella vuoden kiireisimmät kuukaudet asuntomarkkinoilla alkavat olla takanapäin.

-Lainaneuvotteluissa kesällä ilmenneet hakemusten käsittelyviiveet ovat lyhentyneet syksyllä ja tällä hetkellä lainaneuvotteluun pääsee nopeasti, kun on aluksi tehnyt luottohakemuksen op.fi:n kautta, muistuttaa Pääkkö.

OP Koti Itä-Suomen asuntokauppa on jatkunut erittäin vilkkaana. Rakennuskustannusten nousu näkyy hyvänä kysyntänä uudehkoille omakotitaloille, joita on todella vähän tarjolla. Vapaa-ajankohteiden kauppa on tasaantumassa.

Alhainen korkotaso ja suotuisa markkinatilanne lisäsivät asiakkaiden mielenkiintoa säästämistä ja sijoittamista kohtaan. Sekä rahasto- että vakuutussäästäminen kasvoivat vahvasti edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaat tekivät uusia sijoituksia tammi-syyskuun aikana enemmän kuin koko vuoden 2020 aikana yhteensä.

- OP lanseerasi tänään 29.10.2021 odotetun osakesäästötilin OP-mobiilissa. Uskomme, että tämä lisää asiakkaidemme kiinnostusta sijoittamiseen, kun sijoittaminen Nasdaq Helsinki -pörssissä tai First North Suomi -markkinapaikalla listattuihin suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin helpottuu entisestään, jatkaa Pääkkö.

Yritysluottokannan kasvua oli erityisesti asuntorakentamisen ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamisessa ja rahoituksen kysyntä jatkuu edelleen vilkkaana. Muiden yritysinvestointien osalta rahoituksen kysyntä on toistaiseksi maltillista.

Pankin edustajiston vaalit 4.-17.11.2021

OP Pohjois-Savon edustajiston vaaleissa on mukana 172 ehdokasta, joista pankin edustajistoon valitaan 50 jäsentä neljän vuoden toimikaudeksi.  Äänestäminen alkaa 4.11. klo 8.00 ja päättyy 17.11. klo 16.00. Äänioikeus vaaleissa on pankin 82 625 omistaja-asiakkaalla. Edustajisto valitaan OP Pohjois-Savossa nyt neljännen kerran.

-Osuuspankissa omistaja-asiakkaalla on aito vaikutusmahdollisuus. Toivommekin, että pankin omistaja-asiakkaat haluavat vaikuttaa ja äänestävät vaaleissa. Ehdokasjoukko on monipuolinen, joten jokaiselle omistaja-asiakkaalle löytyy varmasti sopiva ehdokas, jota äänestää. Äänestäminen onnistuu helposti sähköisessä vaalipalvelussa, kannustaa Pääkkö.  

Edustajisto on osuuspankin ylin päättävä elin. Varsinaisessa edustajiston kokouksessa päätetään esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä pankin vastuullisuustekoihin käyttämästä euromäärästä. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkastaja ja hallintoneuvoston jäsenet. OP Pohjois-Savon kanssa samanaikaisesti edustajiston vaalit järjestetään yhteensä 55 osuuspankissa eri puolilla Suomea.  

Lisätietoja osakesäästötilistä 
Lisätietoja OP Pohjois-Savon edustajiston vaaleista