Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.
Kuvassa hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Jalava ja jäsen Maikki Haanketo

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Anna äänesi vaikuttaa ja äänestä osuuspankkisi edustajiston vaaleissa 4.11.-17.11.2021.

Osuuspankin edustajiston vaalien äänestysaika on päättynyt. Kiitos kaikille vaaleissa äänestäneille.  

Omistaja-asiakkaat ovat olleet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillemme muodostuu ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkimme hallinnossa seuraavat neljä vuotta.  

Edustajiston vaalien tulos julkaistaan tällä sivulla 30.11.2021.  

Edustajiston vaalit toimitetaan henkilövaalina enemmistövaalitapaa noudattaen, jossa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan edustajistoon neljän vuoden toimikaudeksi. OP Pohjois-Savon vaaleissa on yksi (1) vaalipiiri ja edustajistoon valitaan 50 omistaja-asiakkaiden edustajaa. Vaaleissa jokaisella omistaja-asiakkaalla on yksi ääni. Äänestäminen tapahtuu sähköisessä äänestyspalvelussa tai postitse.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.  

OP Pohjois-Savon vaaliyhteyshenkilö: vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Katri Saarelainen, katri.saarelainen@op.fi

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.  Oman ehdokkaasi pääset valitsemaan edustajiston vaalien 172 ehdokkaasta.

Äänioikeus on kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja ovat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita. 

Verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan viestillä, jonka he voivat lukea op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Muut omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan, äänestysohjeet ja muut materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä. 

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla on vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas voi äänestää vain yhtä ehdokasta.  

Alaikäisen äänioikeutta käyttävät hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme on estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset. 

Edunvalvottavan äänioikeutta käyttää hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.  

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käyttää se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä. 

Voit tutustua täältä vaalien tietosuojaselosteeseen

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset, esimerkiksi vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Edustajiston kokouksessa valitaan myös tilintarkasta ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajisto päättää myös pankin lahjoituksiin käyttämän euromäärän suuruudesta. 

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.

Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin. Kokoontumisten lisäksi pankki viestii aktiivisesti edustajiston jäsenille ajankohtaisia asioista mm. pankin tuloksesta, pankkitoiminnan kehittymisestä, vastuullisuusteoista sekä uusista palveluista.