OP Suur-Savon sijoituskatsaus: Etelä-Savossa sijoittamisen buumi, kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen lisääntynyt merkittävästi

OP Suur-Savon pankinjohtajan Mikko Paattimäen mukaan vuoden takaisesta koronaromahduksesta on toivuttu taloudessa ja rahoitusmarkkinoilla todella ripeästi: ”Nousun mahdollistanut elvytys on kiihtymässä samalla kun talouden kasvuennusteita nostetaan kilvan ylöspäin.” Paattimäki kertoo, että: ”Yhdysvaltain osakemarkkinoilla pandemiaa edeltävä lähtötaso saavutettiin jo viime vuoden lokakuussa ja Euroopassakin vihdoin huhtikuun alussa.”

Paraneva talousnäkymä perustuu osin myös rokotuskattavuuden edistymiseen, mikä mahdollistaa talouden rajoitustoimien purkamisen. Elämän normalisoituminen vapauttaa kulutuskahleita mahdollistaen ihmisten palaamisen palveluiden pariin. Koronavuoden aikana pankkitileille on kertynyt varallisuutta, jota ihmiset eivät ole päässeet kuluttamaan sulkujen aikana. Nämä rahat ovat osin suuntautuneet sijoitusmarkkinoille, mikä näkyy ennätyksellisen suurina osakeostoina ja rahastomerkintöinä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sama ilmiö näkyy Etelä-Savossa.

”OP Suur-Savossa osakekaupankäynti lisääntyi viime vuonna peräti 90 prosenttia, ja tämän vuoden tammi-maaliskuussa edelleen noin 20 prosenttia viime vuoden kohonneista luvuista. Myös uusien rahastosijoittajien määrä on kasvanut koko ajan, ja äärimmäisen matalana pysyttelevä korkotaso lisää osaltaan vaihtoehtojen kysyntää. Voidaan sanoa, että kansankapitalismin nousu näkyy vahvasti Etelä-Savossa. Se on mielestäni erinomainen uutinen suomalaisen omistajuuden ja kotitalouksien varallisuuden kasvattamisen kannalta”, Paattimäki toteaa.

Mihin eteläsavolaiset sijoittavat?

Paattimäen mukaan osakekauppaa käy vain reilut viisi prosenttia pankin omistaja-asiakkaista. Pankissa toivotaan, että tänä vuonna lanseeratut uudet omistaja-asiakkaan edut saisivat yhä useamman innostumaan sijoittamisesta.

OP Suur-Savon asiakkaat ostivat alkuvuonna eniten UPM:n, Orionin ja Sammon osakkeita. Valtaosa yleisimmin omistetuista yhtiöistä onkin näiden kaltaisia laadukkaita ja tunnettuja suuryhtiöitä. ”Mielestäni savolaista sijoittajaa kuvaa hyvin se, että arvostetaan sijoituskohteen ymmärrettävyyttä, hyvää osinkoa ja vahvaa pääoman tuottoa. Esimerkiksi UPM ostetuimpana osakkeena ei yllätä minua, kun miettii maakuntaamme, jossa metsäsijoittaminen on verenperintöä. Aikanaan eräs asiakas opetti minulle, että savolaisen timantit ovat metsissä”, Mikko Paattimäki toteaa.

”Suorat osakesijoitukset eivät toki sovellu kaikille – riittävä hajautus, aikajänne ja oma riskiensietokyky ovat aina avainasemassa. Meillä OP Suur-Savossa toimii laaja joukko varallisuudenhoidon asiantuntijoita, jotka auttavat asiakkaita löytämään parhaat ratkaisut. Nollakorkojen aikakausi on saanut yhä useamman kiinnostumaan vaihtoehdoista, ja varallisuutta on siirtynyt talletustileiltä muihin sijoituskohteisiin. Asiakaskohtaamisia on käyty todella aktiivisesti koko pandemian ajan, vaikka konttoreilla tapaamme yhä harvemmin. On ollut todella hienoa huomata, miten iäkkäämmätkin asiakkaat ovat olleet halukkaita hoitamaan sijoitusneuvottelut turvallisesti verkkoneuvotteluna tai puhelimitse.”

Säästämisen aloittamiseen uusi digitaalinen palvelu

OP Ryhmä lanseerasi alkuvuonna uuden digitaalisen Sijoituskumppani-palvelun, jonka tarkoituksena on helpottaa sijoittamisen aloittamista sekä kannustaa parempaan taloudenhallintaan ja vaurastumiseen. OP Suur-Savon asiakkuusjohtaja Anssi Halosen mukaan eteläsavolaisten kiinnostus säästämistä kohtaan on todella suurta.

Halosen mukaan OP Suur-Savon asiakkaat ovat ottaneet käyttöön Sijoituskumppani-palvelua alkuvuonna eniten koko OP Ryhmässä, heti OP Helsingin jälkeen: ”Sijoituskumppani-palvelun voi ottaa käyttöön helposti OP-mobiilissa, ja sijoitusten kehitystä on näppärä seurata sieltä kohti tavoitetta. Palvelu laatii asiakkaalle sijoitussuunnitelman esimerkiksi vaurastumista tai oman asunnon hankintaa varten.”

Vastuullisuus osana sijoittamista

Anssi Halosen mukaan vastuullisuus on yksi OP:n arvoista, ja sitä pyritään tuomaan esille kaikessa toiminnassa, myös sijoittamisessa. ”Vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa eteläsavolaisia; parin viime vuoden aikana vastuullisten teemarahastojen merkintämäärät ovat moninkertaistuneet. Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi keskeinen teema, ja esimerkiksi OP-Ilmasto-rahastoa on merkitty tänä vuonna lähes yhtä paljon kuin koko viime vuonna yhteensä.”

Halonen vinkkaa, että OP Sijoituskumppanin kautta voi merkitä uusia OP-Tavoite -rahastoja, joiden sijoituspäätöksiä ohjaa vastuullisuusnäkökulma.

Osakesäästötili tekee tuloaan

OP Ryhmä on lanseeraamassa osakesäästötilin lähiviikkoina. Osakesäästötili on tili, jonka sisällä asiakas voi ostaa ja myydä pörssilistattuja osakkeita ilman välittömiä verovaikutuksia. Osingot ja korot ovat osakesäästötilin sisällä verovapaita, ja ne voi sijoittaa uudestaan tilin sisällä. Osakesäästötilin käyttäjä hyötyy siis korkoa korolle -ilmiöstä, koska tuottoa verotetaan vasta, kun tililtä nostetaan varoja.

Paattimäki täsmentää, että: ”Osakesäästötili sopii erityisesti pitkäjänteiselle säästäjälle, joka haluaa päivittää salkkunsa sisältöä ajoittain. Palvelua testataan parhaillaan, ja se saadaan asiakkaiden käyttöön lähiaikoina.”

 

Lue lisää: