OP Suur-Savon vastuullisuusohjelma

Teemme suunnitelmallista vastuullisuustyötä oman toimialueemme sekä sen ihmisten ja yhteisöjen hyväksi. Vuotuinen vastuullisuusohjelma ohjaa vastuullisuustyötämme.

Rakennamme yhdessä kestävää huomista. OP Suur-Savon vastuullisuusohjelma kertoo vastuullisuustyön keskeiset teemat ja tavoitteet. Ohjelma on jaettu kolmeen pääteemaan: Ilmasto ja ympäristö, Ihmiset ja yhteisöt sekä Hyvä hallintotapa.

OP Suur-Savo on sitoutunut osaltaan edistämään OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaa.

Tutustu OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaan täältä.

 

Ilmasto ja ympäristö

Olemme oman toiminnan päästöjen osalta hiilineutraalivuoteen 2025 mennessä

 • Nostamme uusiutuvan energian käyttöastetta. OP Suur-Savo on oman toiminnan päästöjen osalta hiilineutraali (Scope 1 ja 2 -päästöt: 0) vuonna 2025. Scope 1 ja 2 -päästöt ovat energiasta ja polttoaineista aiheutuvia päästöjä.
 • Siirrymme käyttämään pankin toimitiloissa täysin vihreää energiaa vuoden 2023 aikana.

 

Edistämme luonnon hyvinvointia ja monimuotoisuutta

 • Teema näkyy yhteistyökumppanuuksien valinnassa sekä tekemissämme lahjoituksissa.
 • Tuemme mm. seuraavien yhdistysten toimintaa: Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys, Pro Puruvesi, Saimaan Lohikalojen ystävät ja Nestorisäätiö

 

Tarjoamme asiakkaillemme kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita

 • ​​Lisäämme kestävien rahoitus- ja sijoitustuotteiden määrää.
 • Tavoitteenamme on, että 10 % uusluotonannosta ohjautuu vihreisiin lainoihin, ja kestävien rahastojen osuus kaikista rahastopääomista on 60 % vuoden 2025 loppuun mennessä.
 • Huomioimme asiakkaan kestävyysmieltymykset osana sijoitusneuvontaa.

 

Teemme kestäviä valintoja

 • Osallistumme OP Ryhmän energiansäästöhaasteeseen säätämällä konttoreiden lämpötilaa.
 • Lisäämme jätteiden kierrätysastetta ja niihin liittyvää ohjeistusta konttoreissamme.
 • Toimimme vastuullisesti ostopäätöksiä tehdessämme ja otamme vastuullisuuden huomioon sidosryhmäyhteistyössä.
 • Minimoimme liikematkoista aiheutuvat päästöt.

 

Ihmiset ja yhteisöt

Edistämme toimialueemme elinvoimaisuutta ja paikallisyhteisöjen hyvinvointia

 • Tuemme lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia; seuratoiminnan kautta tavoitettujen lasten ja nuorten lukumäärä vähintään: 3000 lasta ja nuorta vuodessa. Lisäksi tavoitteenamme on liikuttaa Hippo-toiminnan kautta vähintään 2500 lasta vuodessa.
 • Tuemme toimialueemme kuntien ja kaupunkien kesätyöllistämistä yhteensä 100 000 € vuonna 2023 mahdollistaen kesätyöpaikan yli 100 nuorelle.
 • Teemme yhteistyösopimuksia paikallisyhdistysten ja seurojen kanssa yhteensä 200 000 € vuonna 2023.
 • Teemme merkittäviä lahjoituksia toimialueemme elinvoimaisuuden tukemiseen. Teimme 75 000 € lahjoituksen LUT-yliopistolle vedenkäsittelytekniikan DI-ohjelman käynnistämiseen Mikkelissä.
 • Olemme mukana mahdollistamassa Reppu joka selkään -keräystä tukien vähävaraisia lapsiperheitä.

 

Tuemme oman talouden hallintaa ja edistämme taloustaitoja

 • Tavoitteenamme on kohdata taloustaito-opastuksissa ja -hankkeissa vähintään 1000 nuorta vuodessa. Olemme myös mukana taloustaitoviikolla ja taloustaitokilpailussa.
 • Teemme yhteistyötä 4H-yhdistysten sekä Nuorkauppakamareiden ja oppilaitosten kanssa.
 • Pankillamme on neljä yhteisölähettilästä, jotka ovat aktiivisesti mukana erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa kohtaamassa asiakkaitamme.

 

Autamme erityistä tukea tarvitsevia asiakkaita hoitamaan talousasioitaan

 • Tuemme asiakkaitamme raha-asioiden itsenäisessä hoitamisessa ja edistämme asiakkaidemme digitaitoja, esimerkiksi opastamalla verkkopalvelun ja OP-mobiilin käytössä. Tavoitteenamme on kohdata digiopastuksissa vähintään 400 asiakasta vuodessa.
 • Käymme kertomassa ajankohtaisista pankkiasioista tilaisuuksissa ja tapahtumissa, esim. senioriyhdistysten kokouksissa eri puolella toimialuettamme.

 

Vahvistamme yhdenvertaista, osallistavaa ja monimuotoista kulttuuria

 • Ylläpidämme sukupuolten edustusta esihenkilötehtävissä vähintään 40 % tasolla.
 • Tavoitteemme on, että henkilöstömme kokee johdon sitoutuneen monimuotoisuuden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.
 • Tavoitteemme on, että henkilöstömme kokee yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden toteutuvan urasiirtymissä ja rekrytoinneissa.

 

Hyvä hallintotapa

Integroimme vastuullisuuden kaikkeen liiketoimintaamme

 • Toimintamme on sääntelyn mukaista ja toteutamme rahanpesuun ja pakotteisiin liittyvät vaateet.
 • Käytämme tietopääomaamme vastuullisesti.

 

Ylläpidämme pankkimme hallinnon monimuotoisuutta

 • Ylläpidämme sukupuolten edustusta OP Suur-Savon hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoissa vähintään 40 % tasolla.

 

Vahvistamme pankkimme hallinnon ja henkilöstön vastuullisuusosaamista 

 • Lisäämme suunnitelmallisesti hallintomme ja henkilöstömme vastuullisuusosaamista tarjoamalla aiheeseen liittyvää koulutusta.