Uuden pankin elementtejä, Korsnäs, Vaasa, Siipyy

Uusi yhteinen osuuspankki 1.11.2023 alkaen

Korsnäsin ja Vaasan osuuspankkien edustajistot päättivät yhdistymisestä 17.4.2023. Uusi pankki mahdollistaa vahvemman panostuksen asiakaspalveluun. Yhdistymisen tavoitteena on luoda entistäkin vahvempi pankki tukemaan Pohjanmaan elinvoimaisuutta. Uudessa pankissa on enemmän asiakkaita kohtaavia henkilöitä. Uudistuva ja vetovoimainen pankki tuo hyötyjä sekä asiakkaille, henkilöstölle että koko Pohjanmaan alueelle.

Meillä on yhteinen tehtävä edistää asiakkaidemme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia alueellamme.

Toimintaympäristön muutos haastaa meitä nyt ja tulevaisuudessa. Kahden vakavaraisen ja toimivan pankin yhdistymisellä vastaamme tähän ja pystymme kohdistamaan enemmän voimavarojamme asiakkaidemme palveluun sekä muuttuviin tarpeisiin.

Paikallisuus, toimialueemme elinvoimaisuus ja yhdessä menestyminen ovat jatkossakin kaikessa toiminnassamme keskiössä.

Yhdistyminen luo henkilöstöllemme uusia urapolkuja ja työtehtäviä. Tarjoamme asiantuntijapalveluja, jotka uusi pankki tuo saataville entistä helpommin, joustavammin ja nopeammin. Konttoriverkostomme ja asiakkaidemme palvelut säilyvät ennallaan.

Vahva ja vakavarainen pankki voi paremmin osallistua Pohjanmaan alueen kehittämiseen sekä vastuullisuustekoihin. Aiempaa suuremmalla pankilla on paremmat edellytykset palvella myös yrityksiä ja yhteisöjä.

Kotiseutumme Pohjanmaalla on meille arvokas ja vaalittava. Toimimme yhdessä ja lähellä asiakkaitamme.

Asiantuntijamme Korsnäsin Osuuspankissa

Asiantuntijamme Vaasan Osuuspankissa

 

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastaukset useimmiten kysyttyihin kysymyksiin.

Vahvat ja vakavaraiset osuuspankit Kornäsissa ja Vaasassa yhdistyvät 1.11.2023. Uuden pankin toiminnan suunnittelu käynnistyi keväällä ja jatkuu yhdistymiseen saakka.

Yhdistymällä vahvistamme toiminta-alueemme elinvoimaisuutta ja varmistamme asiakkaillemme laadukkaat, kilpailukykyiset sekä sujuvat palvelut pitkälle tulevaisuuteen.

Pankin nimi on jatkossakin Vaasan Osuuspankki (OP Vaasa), pankin kotipaikka Vaasa ja pääkonttori Vaasan konttori alatorilla.

Vaasan Osuuspankin nykyinen toimitusjohtaja Ulf Nylund jatkaa toimitusjohtajana myös yhdistymisen jälkeen.

Kotipaikka on Vaasassa ja pääkonttori sijaitsee alatorilla Vaasassa.

Verotulot jakaantuvat työntekijöiden sijoittumiseen perustuen, ei kotipaikan tai pääkonttorin mukaan.

Konttorit nimetään paikkakuntien mukaan.

Vaasan Osuuspankilla on jatkossa yhteensä 8 konttoria; Korsnäsissä, Maalahdessa, Närpiössä, Siipyyssä, Uudessakaarlepyyssä, Vaasassa, Vöyrillä ja Ylimarkussa.

Yhdistymisellä ei ole vaikutuksia konttoriverkostoon.

Tavoitteenamme on, että muutos näkyy asiakkaalle entistäkin sujuvampana palveluna niin sähköisissä kanavissa kuin konttoreissakin. Hyvän asiakaskokemuksen varmistaminen on keskeinen tavoitteemme. Uusi pankki tukee myös syväosaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä asiakkaiden jatkuvasti muuttuvissa tarpeissa.

Asiakkaita palvelevat edelleen samat tutut toimihenkilöt. Paikallisuus on keskeinen arvo Vaasan Osuuspankissa ja päätöksenteko pidetään aina mahdollisimman lähellä asiakasta.

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi.

Pankkien yhdistyminen ei vaikuta yksittäisen asiakkaan asiointiin tai hänen käytössään nyt oleviin palveluihin. Kaikki palvelut, kuten tilinumerot, OP:n tunnukset ja maksukortit säilyvät samoina.

Tutut toimihenkilöt jatkavat asiakkaiden palvelemista entiseen tapaan, eikä yhdistymisellä ole vaikutuksia konttoriverkostoon.

Myös omistaja-asiakkaiden jäsenyydet ja sijoitukset pankin tuotto-osuuksiin säilyvät (muuttuvat uuden pankin jäsenyydeksi ja tuotto-osuuksiksi).

Korsnäsin ja Vaasan osuuspankkien yhdistyminen muodostaa pankin, joka on taloudellisesti ja riskienhallinnallisesti vahva ja painoarvoltaan merkittävä OP Ryhmässä.

Uudessa Vaasan Osuuspankissa yhdistyvät parempi kyky suunnata pankin voimavaroja asiakastyöhön ja palvelukyvyn ylläpitämiseen sekä vahva identiteetti ja halu toimia alueen menestyksen ja hyvinvoinnin eteen.

Uusi pankki tarjoaa enemmän ura- ja kehittymismahdollisuuksia pankin henkilöstölle.

Uudella pankilla on henkilöstöä noin 90. Omistaja-asiakkaita on noin 31 000 ja asiakkaita noin 57 000. Tase on noin 1,5 mrd. euroa ja asiakasliiketoimintaa 2,6 mrd. euroa. Omat varat ovat noin 134 milj. euroa.

Asiakkaidemme näkökulmasta uusi pankki pystyy rahoittamaan suurempia hankkeita kuin tällä hetkellä. Yhdistyneen pankin entistäkin vahvemmat hartiat tukevat erinomaisesti myös yhteisöllisen roolimme toteuttamista koko toimialueella.

Pankin kotipaikka tai pääkonttorin sijainti ei vaikuta pankin maksamaan yhteisöveroon. Kun osuuspankilla on toimintaa useamman kunnan alueella, jyvitetään pankin maksaman yhteisöveron kunnille kuuluva tuotto kaikkien niiden kuntien kesken, joissa pankilla on toimintaa. Jyvitys tapahtuu sen mukaan minkä verran kunnassa on pankin työntekijöitä. Kun kasvamme ja onnistumme liiketoiminnassamme koko Pohjanmaan alueella, myös verotulot kasvavat.