Yrityksen tiekuljetusvakuutus rahdinkuljettajalle.

Vägtransportförsäkring

Täcker fraktförarens ansvar i hemlandet och utomlands.

Viktig försäkring för fraktförare

Ditt företag kan bli ersättningsskyldigt om en vara som du har hand om skadas, minskar eller försvinner eller överlåtelsen av den försenas.

Utvidgat skydd utan tilläggskostnad

Försäkringen ersätter också destruktionskostnaden för en skadad vara samt skador som förorsakas av temperatur.

Experter i din tjänst

Då vi tillsammans för ditt företag fastställer en lämplig nivå på transportskyddet kan du fokusera på att fortsätta företagsverksamheten som vanligt också om en skada inträffat.

För vem är vägtransportförsäkringen avsedd?

Ditt företag behöver en vägtransportförsäkring om du transporterar annans gods mot en fraktavgift eller förmedlar transporter. Den är avsedd särskilt för transportföretag, trafikidkare och bilister som idkar transportverksamhet.

Vägtransportansvarsförsäkringen, dvs. transportansvarsförsäkringen ger skydd i händelse av att varan under landsvägstransporten förkommer, minskar, skadas eller om överlåtelsen försenas. Fraktförarens ersättningsansvar grundar sig för transporter i hemlandet på lagen om vägbefordringsavtal och för internationella transporter på CMR-konventionen.

Lagarna och avtalen begränsar det ansvar som företag som utför till transport anknutna uppdrag. Som fraktförare kan du ändå bli tvungen att ersätta en transportskada, även om du inte själv förorsakar skadan.

Därför behöver också en transportförmedlare utan eget transportmateriel, ett speditionsföretag eller en lastbilscentral skydda sig med en vägtransportansvarsförsäkring.

Vad ersätter transportansvarsförsäkringen?

Transportförsäkringen ersätter

  • skador som förorsakas varor under landsvägstransport,
  • kostnader för att avvärja och begränsa skadan,
  • skador förorsakade av temperaturen och
  • kostnader för destruktion av förstörda varor.

Din affärsverksamhet kan förorsakas ekonomisk olägenhet, om företaget självt måste ersätta transportskadan och reda ut olika ansvars- och ersättningsfrågor.

Då en skada inträffar utreder vi för din räkning huruvida ditt företag är ansvarigt för skadan och vi förhandlar med den som yrkar på ersättning. Vi sköter och ersätter en rättegång, om ersättningsärendet blir föremål för domstolsbehandling.

Vad inverkar på premien för vägtransportförsäkringen?

På premien för vägtransportförsäkringen inverkar exempelvis

  • fordonstypen,
  • transportområdena,
  • de huvudsakliga varugrupperna som transporteras samt
  • omsättningen per transportområde.

Hur tecknar jag en transportförsäkring för företaget?

Lämna dina kontaktuppgifter via knappen nedan, så får du en offert på en vägtransportförsäkring. Experterna hos Pohjola Försäkring har en omfattande branschkännedom och av dem får du närmare information om innehållet i transportansvarsförsäkringen och om premien.

När vi har fått din begäran om offert kontaktar vi dig och sätter tillsammans ditt företags försäkringsärenden i skick! Då vi tillsammans för ditt företag fastställer en lämplig nivå på transportskyddet, kan ditt företag fokusera på att fortsätta transportverksamheten som vanligt också om en skada inträffat.

Mies on palaverissa ja hymyilee tietäen, että hänellä on turvanaan uuden yrittäjän vakuutuspaketti eli Yritysykkönen.
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.
Kuljetusalan yrittäjä iloisesena ja hymyillen työssään, tietäen että kuljetusvakuutus on kunnossa.
Varutransportförsäkring för företag
Ersätter skador som drabbar varan under transport.
Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.
Fordonsförsäkring för företag
Försäkringar för alla bilar och övriga fordon i ditt företag
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.