Maksuliikkeen API-ratkaisulla hyödyt reaaliaikaisesta maksamisesta.

Den största fördelen av betalningar i real-tid med API-lösningen

Med hjälp av våra API-lösningar kan företagen upprätta förbindelser till banken från sina egna program, säkert och i realtid.

Med programmeringsgränssnitt, dvs. APIer för betalningar kan företagen starta betalningar och hämta kontouppgifter direkt via sina egna system.

Gränssnitten baserar på JSON-filformatet och automatiskt identifiering. Därför är de enkla att integrera i bankförbindelseprogram men också i ekonomistyrsystem och andra viktiga operativa system. En företagskund som använder gränssnitt för betalningar identifieras automatiskt med hjälp av OAuth-certifikat.

Webbplatsen OP-Developer är publiceringsplattformen för mer detaljerade gränssnittsbeskrivningar av OP:s API-produkter. Här finns också anvisningar för Sandbox-testning av API-produkterna för betalningar.

Läs mer om API lösningar