Asiakkaan tunteminen

Asiakkaan tunteminen

Meille on tärkeää tuntea sinut

Kysymme sinulta erilaisia henkilö- ja asiakastietoja, kun tulet asiakkaaksemme ja päivitämme tietojasi, kun haet vaikkapa lainaa tai luottokorttia. Kysymme tietoja myös säännöllisesti asiakkuutesi aikana, jotta voimme palvella sinua elämäsi eri tilanteissa mahdollisimman hyvin. Näin osaamme arvioida tuotteen tai palvelun soveltuvuutta sinulle ja täytämme rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen estämisen sääntelyn asettamat vaatimukset.

Pankeilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä perusteista palveluiden käyttämiselle. Tiedot on pidettävä ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan, ja ne on säilytettävä asianmukaisesti. Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pankki pystyy ymmärtämään asiakkaidensa tavanomaisen toiminnan perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään siitä poikkeavan toiminnan.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksella on paljon kielteisiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, joten tehtävämme on varmistaa, ettei OP:ta hyödynnetä rikoksella hankittujen varojen ja niiden alkuperän häivyttämisessä. Vastuullisuus on yksi OP Ryhmän arvoista, ja se liittyy kaikkeen liiketoimintaamme.

Kysymme sinulta esimerkiksi:

  • taloudellista asemaa kuvaavaa elämäntilannettasi
  • pankki- ja muiden palvelujemme käytöstä
  • varojen tai varallisuuden alkuperästä
  • arviota tilillesi tulevista tai lähtevistä käteis- ja ulkomaanmaksuista
  • toimitko sinä, perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi merkittävässä julkisessa tehtävässä
  • verovelvollisuuttasi ulkomaille

Huomioithan, että emme koskaan kysy sinulta verkkopankkitunnuksia, korttien tietoja taikka salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Älä luovuta tunnuksiasi kenellekään, älä edes perheenjäsenille.

Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti.

Lue lisää

Asiakkaan tuntemisesta
Henkilötietojen käsittelystä

Kirjautuessani op.fi-palveluun, saan pyynnön päivittää asiakastietoni ja vastata kysymyksiin esimerkiksi elämäntilanteestani, miksi?

Meille on tärkeää, että tunnemme sinut. Kysymme erilaisia henkilö- ja asiakastietoja asiakkuutesi aikana, jotta voimme palvella sinua elämäsi eri tilanteissa mahdollisimman hyvin ja täytämme sääntelyn asettamat vaatimukset. Lain mukaan meidän on tunnettava toimintaasi ja taustojasi niin laajasti kuin asiakassuhteesi edellyttää, joten kysymme tietoja toimintasi laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemastasi sekä palvelujen käytöstä.

Tiedot on pidettävä ajan tasalla koko asiakassuhteen ajan, minkä vuoksi esitämme kysymyksiä säännöllisesti. Jos emme saa laissa edellytettyjä tietoja, emme voi perustaa asiakassuhdetta tai jatkaa sitä.

Minulta kysyttiin tietoja op.fi-palvelussa. Jos siirryn asioimaan OP-mobiilin puolelle, tuleeko kysymykset sielläkin eteen?

Varmistaaksemme, että tavoitamme kaikki asiakkaamme, kysymme tietoja monia kanavia käyttäen, kuten verkkopankissa (op.fi), mobiilissa, kirjeitse tai puhelimitse. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkistamme sekä henkilötiedot että pankkiasiointiin liittyviä tietoja. Kysymme muun muassa kansalaisuutta, verotusmaata ja OP:n tilille tulevien varojen alkuperää. Kysymykset ovat samoja, joita esitämme tapaamisissa konttorilla.

Haluamme vielä korostaa, että emme kysy koskaan henkilökohtaisia tunnuksia, salasanoja, kortin tietoja tai henkilötunnusta sähköpostitse tai puhelimitse. Jos olet epävarma siitä, onko kyseessä aito OP:n yhteydenotto, olethan yhteydessä numeroon 0100 0500. Tietojasi voit päivittää turvallisesti, kun olet tunnistautunut verkkopalvelussa tai mobiilissa.

Miksi tietoja kysytään näin laajasti?

Kysymme erilaisia henkilö- ja asiakastietoja, jotta osaamme tarjota elämäsi eri tilanteisiin sopivimmat ratkaisut ja voimme varmistaa, että nykyiset palvelut vastaavat tarpeitasi. Lisäksi täytämme sääntelyn asettamat vaatimukset, sillä pankkien pitää lain mukaan tuntea asiakkaansa: Asiakkaan henkilöllisyys täytyy varmentaa luotettavasta lähteestä, ja lisäksi pankilla tulee olla tiedot asiakkaan taloudellisesta asemasta, toiminnasta, asioinnista ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Tarvittaessa on myös selvitettävä varojen ja varallisuuden alkuperä. Tietojen tarpeellisuus riippuu asiakassuhteen kestosta, laadusta ja laajuudesta.

Miksi pankki haluaa tietää, onko minulla asiointia muissa pankeissa?

Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti tarvitsemme tiedon siitä, onko kyseessä asiakkaan pääasiallinen pankkiasiakkuus. Meillä tulee myös olla riittävät tiedot asiakkaidemme taloudellisesta asemasta, toiminnasta ja palvelujen käyttötarkoituksesta. Tämän vuoksi kysymme muun muassa asiakkaidemme palveluista muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa pankeissa. Näin saamme yleiskuvan palvelujen käytöstä ja pystymme myös paremmin havaitsemaan mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat tapahtumat sääntelyn edellyttämällä tavalla. Käsittelemme kaikkia asiakkaidemme antamia tietoja luottamuksellisesti.

Kuinka usein tietoja kysytään?

Kysymme tietojasi ennen asiakassuhteen aloittamista ja päivitämme niitä säännöllisesti koko asiakkuuden ajan. Voit myös itse päivittää tietojasi op.fi-palvelussa, OP-mobiilissa tai soittamalla OP:n asiakaspalveluun 0100 0500.

Kysyvätkö kaikki pankit tällaisia kysymyksiä?

Kaikilla pankeilla on lakiin perustuva velvollisuus kysyä tietoja asiakkaan toiminnasta, toiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta sekä palvelujen käytöstä. Pankin on tunnettava asiakkaansa toimintaa ja taustoja niin laajasti kuin asiakassuhde edellyttää. Pankit saattavat kuitenkin tehdä sen eri tavoin ja eri aikaan. Sääntely ja viranomaisohjeet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Olen ollut OP:n asiakas vuosikymmeniä. Miksi minun pitää vastata näihin kysymyksiin nyt? Tunnen pankkineuvojani henkilökohtaisesti monen vuoden takaa. Tiedoissani ei ole tapahtunut muutoksia sen jälkeen, kun olen tullut pankkinne asiakkaaksi. Pitääkö minun silti vastata näihin kysymyksiin?

Kyllä. Laki velvoittaa kaikkia pankkeja varmistamaan asiakastietojensa ajantasaisuuden säännöllisesti. Päivitämme uusien asiakkaidemme tietojen lisäksi myös nykyisten asiakkaidemme tietoja. Jos olet tullut asiakkaaksemme ennen nykyisen lain voimaantuloa tai jos taloudellinen tilanteesi tai pankkipalvelujesi käyttö on muuttunut, saatamme tarvita sinulta aiempaa enemmän tietoja, tai meidän on muutoin tarpeen varmistaa tietojen ajantasaisuus.

Miksi minulta kysytään tietoja tilitapahtumistani?

Meillä tulee olla riittävät tiedot siitä, miten asiakkaamme aikovat käyttää palveluitamme. Kysymme muun muassa arviotasi tilitapahtumien määrästä, mahdollisista ulkomaanmaksuista sekä siitä, onko OP pääasiallinen pankkisi. Näin saamme yleiskuvan siitä, mikä on tilin käyttötarkoitus ja pystymme myös paremmin havaitsemaan mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat tapahtumat.

Miksi minulta kysytään, mihin tarkoitukseen nostan käteistä rahaa tai mistä olen saanut tallettamani käteisvarat?

Meidän on tunnettava asiakkaamme ja säilytettävä tietoja asiakkaidemme palvelujen käyttötarpeesta, toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja asioinnista. Lain mukaan meidän pitää myös selvittää tarvittaessa tilille tulevien varojen alkuperä tai niiden käyttötarkoitus.

Miten rahojen alkuperä tai käyttötarkoitus selvitetään?

Käytännössä varojen alkuperän tai käyttötarkoituksen voi selvittää siihen tarkoitetulla lomakkeella. Usein selvityksen liitteeksi voidaan tarvita myös sitä tukevia dokumentteja, kuten tositteita ja kauppa- tai velkakirjoja.

Onko poliittiseen vaikutusvaltaan liittyvällä kysymyksellä tarkoitus selvittää puoluekanta tai aktiivisuutta politiikassa?

Ehkäistäksemme julkisen vallan väärinkäyttöä tehtävämme on lain mukaan selvittää, oletko nk. poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (=PEP, Politically Exposed Person) eli toimitko merkittävässä julkisessa tehtävässä Suomessa tai jossain muussa valtiossa, oletko tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Emme kerää tietoja sinun tai läheistesi puoluekannasta tai poliittisesta toiminnasta.

Miksi verovelvollisuuttani ulkomaille kysytään, eiväthän veroasiani kuulu pankille?

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin verotietojen vaihtoon. Pankit ja muut rahoituslaitokset ovat velvollisia selvittämään asiakkaidensa verotuksellisen asuinvaltion sekä keräämään ja raportoimaan verotukseen liittyviä tietoja asiakkaistaan Verohallinnolle. Verohallinto raportoi puolestaan saadut tiedot eteenpäin niille valtioille, joiden kanssa Suomella on verosopimuksia. 

Onko minun pakko vastata kysymyksiin?

Kyllä, sillä voidaksemme palvella sinua hyvin ja sääntelyn mukaisesti, meillä tulee olla sinusta riittävät ja ajantasaiset tiedot koko asiakassuhteen ajan. Muistutamme sinua tarvittaessa tietojen päivittämisestä tai mahdollisiin selvityspyyntöihin vastaamisesta.