Positiivisen luottotietorekisterin käyttö OP Ryhmässä

Käytämme Verohallinnon ylläpitämää positiivista luottotietorekisteriä, kun arvioimme uusien luottojen myöntämistä asiakkaillemme tai muutoksia jo annettuihin luottoihin.

Positiivinen luottotietorekisteri antaa ajantasaisen tiedon yksityishenkilön tuloista ja veloista. Se auttaa luotonantajia arvioimaan asiakkaidensa maksukykyä aiempaa tasapuolisemmin ja tarkemmin. Rekisterin tarkoituksena on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista.

Myös asiakas itse voi hahmottaa paremmin oman taloudellisen tilanteensa rekisterin avulla.

Luottotietorekisteriä nimitetään positiiviseksi, koska siellä ei näy niin sanottuja negatiivisia luottotietomerkintöjä, kuten maksuhäiriöitä ja ulosottoja.

 

Rekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa

Verohallinto ylläpitää rekisteriä ja avaa sen kahdessa vaiheessa.

 1. Helmikuusta 2024 lähtien luotonantajat ilmoittavat rekisteriin kuluttajaluottojen ja niihin rinnastuvien luottojen tietoja. Niitä ovat esimerkiksi asuntolaina, luottokorttiluotto, autolaina tai jokin muu kulutusluotto, opintolaina ja osamaksusopimus. Luotonantajat voivat hakea näitä tietoja rekisteristä 1. huhtikuuta 2024 alkaen.
 2. Joulukuusta 2025 eteenpäin luotonantajat ilmoittavat rekisteriin yrityksille ja toiminimille myönnetyt luotot. Luotonantajat voivat hyödyntää tietoja 1. huhtikuuta 2026 alkaen.

 

Ketkä voivat tarkastella tietojani luottotietorekisteristä?

Yksityishenkilöt näkevät ainoastaan omat tietonsa luottotietorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Muiden henkilöiden tietoihin ei ole pääsyä.

Luotonantajat eli pankit ja rahoituslaitokset voivat tarkastella kuluttajien tietoja vain laissa määritellyillä tavoilla:

 • Ennen luottosopimuksen tekemistä kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimiseksi
 • Luottosopimuksen tekemisen jälkeen, jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi
 • Kun kuluttaja hakee luottoehtojen muutosta ja muutoksen tekeminen edellyttää kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia (esimerkiksi lyhennysvapaat, maksuerän pienentäminen ja laina-ajan jatkaminen)
 • Takaajan tai vierasvelkavakuudenantajan arvioimiseksi

 

Miten OP Ryhmä käyttää positiivista luottotietorekisteriä?

Kuluttajansuojalain mukaan meillä on velvollisuus arvioida henkilön luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä. Hyödynnämme positiivisen luottotietorekisterin tietoja, kun arvioimme asiakkaidemme luottokelpoisuutta myöntäessämme

 • vakuudellista ja vakuudetonta kuluttajarahoitusta
 • kuluttaja-asiakkaiden korttiluottoja
 • myyjäyhteistyörahoitusta, kuten autolainoja. 

Saamme rekisteristä tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Ilmoitamme sinulle etukäteen tietojesi tarkistamisesta

Kuten kaikilla luotonantajilla, myös OP Ryhmällä on velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle ennakkoon, että hänen tietojaan aiotaan hankkia positiivisesta luottotietorekisteristä. Samalla meidän tulee kertoa, mistä rekisteristä tietoja haemme.

Jos joudumme hylkäämään luottohakemuksen positiivisesta luottotietorekisteristä saatujen tietojen perusteella, täytyy meidän ilmoittaa siitä asiakkaalle heti päätöksen jälkeen.

Koska luottokelpoisuutta arvioidaan myös asiakkaan itsensä antamien tietojen ja negatiivisten luottotietojen perusteella, on hyvin harvinaista, että hylätty luottopäätös perustuisi vain positiivisesta luottotietorekisteristä saatuihin tietoihin.

 

Rekisteristä haettujen tietojen luovuttaminen

Laissa positiivisesta luottotietorekisteristä on määritelty myös, missä tilanteissa luotonantaja voi luovuttaa rekisteristä saatuja tietoja edelleen. Luotonantaja saa luovuttaa rekisteristä saatuja tietoja:

 

 1. valtiokonttorille, kun luotonantaja hakee korvausta omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain perusteella
 2. takaajalle ja vierasvelkapantinantajalle, jotta se voi täyttää takauslain 12 § (ennen takauksen antamista) ja 14 § (takaajan tietopyyntö takauksen voimassaoloaikana) mukaisen tiedonantovelvoitteen. Tietoja ei kuitenkaan voi hakea rekisteristä takaajan tai vierasvelkavakuudenantajan pyynnöstä.

 

Rekisterin käyttöä valvovat viranomaiset

Luotonantajilla on velvollisuus ilmoittaa laissa määritellyt tiedot luotoista positiiviseen luottotietorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuuden noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

Rekisteristä saatavien luottotietoraporttien käyttämistä luottokelpoisuuden arvioinnissa valvoo kuluttaja-asiamies sekä Finanssivalvonta.

Positiivisen luottotietorekisterin raporttien luovuttamista ja hyödyntämistä ainoastaan sallittuihin käyttötarkoituksiin, kuten muutakin rekisteriin liittyvää henkilötietojen käsittelyä, valvoisi tietosuojavaltuutettu.