Mies etukenossa

OP-bonukset omistaja-asiakkaalle

On melko etuoikeutettua olla osuuspankin omistaja-asiakas! Näitä etukenossa olevia etujuttuja nimittäin riittää! Kuten nyt vaikkapa nämä näppärät OP-bonukset. Omistaja-asiakkaana sinulle kertyy OP-bonuksia sieltä ja täältä automaattisesti kuukausittaisen asiointisi mukaan. Bonuksilla kuitataan esimerkiksi pankin palvelumaksuja ja vakuutuslaskuja.

Mihin OP-bonuksia voi käyttää?

 

Bonustilille kertyneitä OP-bonuksia käytetään maksuihin ja palkkioihin, jotka muussa tapauksessa menisivät tililtä. Käyttö on täysin automaattista eikä sinun tarvitse siitä erikseen huolehtia. Bonusten käyttökohteita ovat mm.

 1. pankkipalvelut, mm. kortti- ja ulkomaanmaksut, valuutanvaihdon palkkiot
 2. lainojen palvelu- ja toimitusmaksut
 3. vakuutukset, kuten kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksut
 4. säästöjen ja sijoitusten säilytys- ja merkintäpalkkiot sekä muut kulut
 5. lakipalveluiden ja OP Kodin palkkiot


Mistä OP-bonuksia kertyy?

 

Omistaja-asiakkaana bonuksia kertyy kaikesta bonuksiin oikeuttavasta asioinnistasi. Jos esimerkiksi yhteenlaskettujen lainojen, säästöjen, sekä kuukausittaisten vakuutusmaksujen ja tileillä olevien varojen määrä on 100 000 euroa, kertyy vuodessa 250 euron arvosta OP-bonuksia. Bonuksia kerryttävät mm.

 1. tileillä olevat varat
 2. OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetut ostokset
 3. maksetut vakuutusmaksut, kuten koti- matka- ja ajoneuvovakuutus
 4. lainat, kuten asuntolaina, opintolaina ja kulutusluotot
 5. säästöt ja sijoitukset


Paljonko OP-bonuksia kertyy?

 1. Bonuksia sinulle kertyy kuukausittaisen asiointisi mukaan. Perheenjäsenistä voidaan muodostaa yksi bonuksia kerryttävä perhekokonaisuus.
 2. Bonuslaskurilla voit laskea arvion siitä, kuinka paljon OP-bonuksia sinulle ja perheellesi voisi kertyä.
 3. Voit tarkastella bonustilannettasi OP-mobiilissa tai kirjautumalla op.fi -palveluun.
 4. Näet oman bonuskertymäsi kirjautumalla op.fi-palveluun.
 5. OP-mobiilin voit ladata sovelluskaupasta, lisää tietoa OP-mobiilista

Laske paljonko sinulle voisi kertyä bonuksia

 

Osuuspankin asiakkaana voit liittyä omistajaksi verkkopalvelutunnuksillasi.
 

Tule omistaja-asiakkaaksi

Jos et ole osuuspankin asiakas, varaa aika ja liity omistajaksi konttorissa.
 

Varaa aika

Lue tarkemmat kuvaukset:

 

Perheenjäsenistä voidaan muodostaa yksi bonuksia kerryttävä kokonaisuus eli perhekokonaisuus. Näin OP-bonuksia kertyy kaikkien perheenjäsenten pankki- ja vakuutusasioinnista. Perhekokonaisuuteen kannattaa liittää kaikki perheenjäsenet, jolloin OP-bonuksia kertyy enemmän ja niitä myös käytetään kaikkien perhekokonaisuuteen kuuluvien asiointiin.

Perhekokonaisuuden voi muodostaa perheenjäsenistä, jotka asuvat samassa taloudessa. Kaikkien perhekokonaisuuteen kuuluvien perheenjäsenten tulee olla omistaja-asiakkaita siinä pankissa, jossa perhekokonaisuus muodostetaan.

Perhekokonaisuuden omistaja ja osalliset

Yksi perheenjäsen on perhekokonaisuuden omistaja, jonka bonustilille koko perheen OP-bonukset kertyvät. Muut perheenjäsenet ovat perhekokonaisuuden osallisia.

Perhekokonaisuuden omistaja näkee OP-verkkopalvelussa bonustililtään, ketkä perheenjäsenet kerryttävät OP-bonuksia, paljonko niitä on kertynyt ja paljonko niitä on käytetty. Pankkisalaisuuden vuoksi perhekokonaisuuteen kuuluvat perheenjäsenet eli osalliset eivät näe bonustilin tapahtumia.

OP-bonuksia käytetään myös perheenjäsenten maksuihin

Perhekokonaisuudessa OP-bonuksia käytetään bonustilin omistajan ja hänen perhekokonaisuuteensa kuuluvien perheenjäsenten pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksilla maksetaan ensin bonustilin omistajan palvelumaksut, jonka jälkeen maksetaan perheenjäsenten palvelumaksut. OP-bonuksia käytetään vakuutusmaksuihin, kun vakuutuksen ottaja ja maksaja ovat sama henkilö.

Alaikäinen perhekokonaisuudessa

Myös alaikäinen voidaan liittää perhekokonaisuuden osalliseksi, jolloin lapsen asioinnista kertyy OP-bonuksia bonustilin omistajalle. Lapsen liittämiseksi perhekokonaisuuteen tarvitaan molempien huoltajien suostumus.

18 vuotta täyttänyt poistetaan perhekokonaisuudesta

Alaikäinen osallinen poistetaan perhekokonaisuudesta automaattisesti, kun hän tulee täysi-ikäiseksi. Jos hän kuitenkin haluaa jatkaa perhekokonaisuudessa, pitää hänen antaa siitä kirjallinen suostumus pankissa.

Koska alaikäinen on jo omistaja-asiakas, hänelle avautuu automaattisesti oma bonustili samassa yhteydessä, jossa hänet täysi-ikäisyytensä vuoksi poistetaan vanhemman perhekokonaisuudesta.

Perhekokonaisuuden purkaminen

Jos perhekokonaisuus puretaan tai joku osallisista poistuu, kertyneet OP-bonukset jäävät kokonaisuudessaan perhekokonaisuuden omistajalle. Yhdessä kerrytettyjä OP-bonuksia ei jaeta perhekokonaisuuden osallisten kesken.

OP-bonuksia käytetään omistaja-asiakkaan henkilökohtaisen asioinnin maksuihin. OP-bonuksia ei käytetä henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan ja maatalouden harjoittamiseen liittyviin tuotteisiin tai palveluihin.

OP-bonuksia käytetään automaattisesti kaikkiin OP:n määrittelemiin käyttökohteisiin, kuten pankin palvelumaksuihin, vakuutusmaksuihin sekä OP-Kiinteistökeskuksen ja lakipalveluiden palkkioihin.

Pankin palvelumaksut

 • päivittäiset pankkipalvelut (käyttötili, OP-verkkopalvelu, OP-Visa-kortti)
 • lainojen automaattisen veloituksen palvelumaksut
 • koti- ja ulkomaisten arvo-osuuksien ja arvopapereiden säilytyspalkkiot
 • markkinainformaatiopalvelun sijoitustutkimuksen, uutispaketin ja kurssipaketin kuukausimaksut
 • OP-eläkesäästön säilytyspalkkiot
 • OP-sijoitusvakuutuksen ensimmäinen, konttorissa tehtävän maksun liikekulu
 • tallelokerovuokra ja asiakirjasäilytyspalkkiot
 • luottotakauksen vuosi- ja kuukausimaksut
 • verkossa tehtyjen ulkomaanmaksujen palvelumaksut
 • indeksilainojen merkintäpalkkiot
 • OP Privaten yksilöllisen sijoitusvakuutuksen varainhoitopalkkio, hoitokulut ja nostoprovisiot
 • varainhoidon palkkiot
 • lainan toimitusmaksu
 • valuutanvaihdon palkkiot

Vakuutusmaksut

OP-bonuksia käytetään kodin ja perheen eli Mittaturvan vakuutusmaksuihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • henkilövakuutukset, mm. terveys- ja toimeentulovakuutukset
 • kotivakuutukset, palo-, murto-, vuoto-, arvotavara-, vene-, seuraeläin- ja hevosvakuutukset
 • vastuu- ja oikeusturvavakuutukset
 • metsä- ja metsäpalovakuutukset
 • matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja oikeusturvavakuutukset

OP-bonuksia käytetään ajoneuvojen eli Autoturvan vakuutusmaksuihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • liikennevakuutukset
 • liikennevakuutusta täydentävä Kriisiturva
 • Super-, Iso-, Kevyt- ja Osakasko

Vakuutusmaksut veloitetaan bonustililtäsi joko osittain tai kokonaan riippuen siitä, paljonko OP-bonuksia on käytettävissä. Vakuutusmaksuihin käytetään OP-bonuksia aina siltä bonustililtä, jossa niitä on eniten. Asiakas ei voi valita mihin vakuutukseen OP-bonuksia käytetään. Bonustilille jätetään aina pankkipalveluiden veloitusta varten vähintään 10 euroa. OP-bonuksia käytetään vakuutusmaksuihin, kun vakuutuksen ottaja ja maksaja ovat sama henkilö.

OP-bonusten käyttö vakuutusmaksuihin näkyy bonustililläsi heti, kun laskusi on muodostunut laskutusjärjestelmässä. Vakuutussopimuslain tiedonantovelvoitteesta johtuen vakuutusten laskut lähtevät asiakkaille viimeistään kuukausi (1) ennen eräpäivää. Bonukset käytetään siis jo ennen laskun lähettämistä, jotta mahdollinen rahana maksettava summa näkyisi laskullasi oikein.

Kertyneitä OP-bonuksia käytetään perhekokonaisuuden omistajan vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia käytetään automaattisesti myös perhekokonaisuuden osallisten asiointiin, mikäli he ovat omistaja-asiakkaita. OP-bonuksia käytetään vakuutusmaksuihin, kun vakuutuksen ottaja ja maksaja ovat sama henkilö.

Lue lisää perhekokonaisuudesta kohdassa ”Koko perheen OP-bonukset”.

OP-Kodin palkkiot

OP-bonuksia käytetään OP-Kodin palkkiohin joko osittain tai kokonaan riippuen siitä, paljonko kertyneitä bonuksia on käytettävissä. Kiinteistönvälittäjä hoitaa asian puolestasi valtakirjalla.

OP-bonuksia käytetään esimerkiksi:

 • välityspalkkioon
 • arviointipalkkioon
 • vuokrattavan asunnon toimeksiantopalkkioon
 • OP-Kodissa tehtävien kauppakirjojen palkkioon.

OP-bonuksilla ei voi maksaa OP-Isännöinnin, OP-Tilikeskuksen tai OP-Talohuollon palveluita.

Lakipalveluiden palkkiot

OP-bonuksia käytetään esimerkiksi:

 • perunkirjoituksiin
 • perinnönjakoihin
 • osituksiin
 • testamentteihin
 • edunvalvontavaltakirjoihin
 • avioehtoihin
 • lahjakirjoihin

OP-bonuksia käytetään OP Ryhmän määrittelemien palvelumaksujen, palkkioiden, vakuutusmaksujen ja muiden erikseen määriteltyjen käyttökohteiden maksamiseen.

OP-bonuksia käytetään automaattisesti sen osuuspankin palvelumaksuihin, jossa olet omistaja-asiakkaana. Lisäksi OP-bonuksia käytetään vakuutuslaskujen maksamiseen.

OP-bonuksia käytetään kertymisjärjestyksessä vanhimmasta alkaen. Käyttämättömät bonukset vanhenevat viiden (5) vuoden kuluttua kertymisestä.

Bonustili useassa osuuspankissa

Jos olet omistaja-asiakkaana kahdessa tai useammassa osuuspankissa, on sinulla jokaisessa pankissa oma bonustili. OP-bonuksia käytetään vain yhdeltä bonustililtä kerrallaan, vaikka OP-bonuksia olisi käytettävissä useammalla bonustilillä. OP-bonuksia käytetään siltä bonustililtä, jossa niitä on eniten.

OP-bonuksia kertyy omistaja-asiakkaalle, jolla on bonuksiin oikeuttavaa asiointia OP Ryhmässä.

OP-bonuksia kertyy henkilöasiakkaille hänen henkilökohtaisesta pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnistaan. OP-bonuksia kertyy myös henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan ja maatilatalouteen liittyvästä asioinnista.

Bonusten kertymisen perustana oleva asiointi lasketaan henkilötasolla. Esimerkiksi laina, jossa on sinun lisäksesi osallisena toinen henkilö, kerryttää molemmille bonuksia siltä osin, mikä on kumpaisenkin osuus lainasta.

Vakuutusmaksuista kertyy OP-bonuksia vakuutusyhtiön asiakastietoihin ilmoitetulle vakuutuksen maksajalle.

Puolison ja alaikäisten lasten asiointi voidaan laskea mukaan kerryttämään OP-bonuksia, kun perheenjäsenistä on muodostettu perhekokonaisuus ja kaikki siihen kuuluvat osalliset ovat omistaja-asiakkaita.

Lue lisää perhekokonaisuudesta kohdassa ”Koko perheen OP-bonukset”.

OP-bonukset kertyvät bonustilille

OP-bonukset kertyvät kuukausittain sen osuuspankin bonustilille, jossa olet omistaja-asiakkaana.

Edellisen kuukauden asioinnin perusteella kertyneet OP-bonukset näkyvät bonustililläsi seuraavan kuukauden alkupuolella. Näet oman bonustilisi saldon ja tapahtumat OP-verkkopalvelusta (op.fi), OP-mobiilista ja Pivosta. Bonustilin tapahtumista näet, kuinka paljon bonuksia on kertynyt ja paljonko niitä on käytetty pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin. Perhekokonaisuuksissa ainoastaan perhekokonaisuuden omistaja näkee bonustilin tapahtumat.

Milloin OP-bonuksia ei kerry?

Liittyessäsi omistaja-asiakkaaksi annat suostumuksesi siihen, että OP-bonuksia alkaa kertyä heti, kun sinulla on OP-bonuksiin oikeuttavaa asiointia. Halutessasi voit kieltäytyä OP-bonuksista. Kieltäytyminen tehdään aina kirjallisesti konttorissa tai valtakirjalla op.fi-palvelussa.

Bonuksia ei kerry henkilölle, jolla itsellään tai hänen perhekokonaisuuteensa kuuluvalla henkilöllä on järjestämättömiä tai perinnässä olevia luottoja, mikäli henkilö itse tai joku hänen perhekokonaisuuteensa kuuluva henkilö on velkajärjestelyssä, tai mikäli henkilö itse tai hänen perhekokonaisuuteensa kuuluva henkilö on väärinkäyttänyt asiakassuhdettaan.

OP-bonusten määrä lasketaan kertomalla vuosittainen asiointisi kertoimella 0,0025. Esimerkiksi 100 000 euron asioinnista kertyy OP-bonuksia noin 20 euron arvosta kuukaudessa eli noin 250 euron arvosta vuodessa.

OP-bonuksia kertyy asioinnistasi siihen osuuspankkiin, jonka omistaja-asiakas olet. OP-bonusten kertymiselle ei ole ylärajaa.

Bonusten kertymisen perustana oleva asiointi lasketaan henkilötasolla. Esimerkiksi laina, jossa on sinun lisäksesi osallisena toinen henkilö, kerryttää molemmille bonuksia siltä osin, mikä on kumpaisenkin osuus lainasta. Jos siis pariskunta haluaa OP-bonuksia koko asuntolainastaan, kannattaa molempien olla omistaja-asiakkaita.

OP-bonuksia kerryttävät

Tileillä olevat varat

OP-bonukset lasketaan tileillä, esimerkiksi käyttötilillä, tuottotilillä ja ASP-tilillä olevien varojen kuukauden keskisaldosta.

Lainat

OP-bonukset lasketaan lainojen kuukauden keskisaldosta. Keskisaldoon lasketaan mukaan esimerkiksi asunto- ja opintolainat, OP-Visa- ja OP-Mastercard-kortin käytössä olevan luoton määrä sekä osamaksurahoitus yksityishenkilöille.

Luoton takaisinmaksuturva

OP-bonuksia kertyy luoton takaisinmaksuturvan vakuutusmaksusta, jos vakuutusmaksu on lisätty lainapääomaan ja maksettu kerralla koko vakuutusajalta.

OP Visa-Credit ostokset 

OP-bonuksia kertyy kaikista OP-Visan Credit-ominaisuudella tehdyistä ostoista koti- ja ulkomailla.

Sijoitukset, esimerkiksi

 • Sijoitusrahastot
 • Sijoitussidonnaiset OP Sijoitusvakuutukset
 • Sijoitussidonnaiset OP Eläkevakuutukset (25.5.2011 alkaen otetut)

OP-bonukset lasketaan OP Sijoitusrahastojen päivittäisten markkina-arvojen kuukauden keskiarvosta. OP Sijoitusvakuutukset ja OP Eläkevakuutukset lasketaan mukaan asiointivolyymiin kuukauden lopun mukaisella arvollaan. Eläkevakuutuksista OP-bonuksia kertyy myös eläkeajalla. Korkotuottoinen säästö- tai eläkevakuutus ei kerrytä OP-bonuksia.

Vahinkovakuutukset

OP-bonuksia kertyy kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. OP-bonuksia kertyy maksetuista Auto- ja Mittaturvan vakuutuslaskuista siltä kuukaudelta, kun vakuutusmaksu on maksettu. OP-bonuksia kertyy myös OP-bonuksilla maksetusta osuudesta. OP-bonukset kertyvät Pohjola Vakuutukseen ilmoitetulle vakuutuksen maksajalle.

Osuuspääoma

Osuuspankin jäsenosuudesta eli maksamastasi jäsenosuusmaksusta ei kerry OP-bonuksia. Tuotto-osuudet eivät myöskään kerrytä OP-bonuksia.

OP-bonuksia käytetään automaattisesti kaikkiin OPn määrittelemiin käyttökohteisiin vanhimmasta alkaen niin kauan, kun ne ovat voimassa. Käyttämättömät bonukset vanhenevat viiden (5) vuoden kuluttua kertymisestä.

Omistaja-asiakkuuden päättyessä siihen mennessä kertyneet OP-bonukset ovat voimassa irtisanomisvuoden ja sitä seuraavat kaksi vuotta ja niitä käytetään automaattisesti pankkipalvelu- ja vakuutusmaksuihin.

Kuolinpesän palvelumaksuihin käytetään kertyneitä OP-bonuksia. Kuolinpesälle ei kuitenkaan kerry uusia OP-bonuksia eikä aiemmin kertyneitä OP-bonuksia voi siirtää perhekokonaisuuden osalliselle tai kuolinpesän osakkaalle.

OP-bonusten verokohtelu määräytyy kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja Verohallinnon kannanottojen mukaisesti.

OP-bonusten käyttö pankki- ja vakuutuspalveluihin on verotonta, kun bonukset käytetään OP Ryhmän määrittelemiin ja valitsemiin pankki- ja vakuutuspalveluihin sekä muihin ryhmän palvelumaksuihin eikä asiakkaalla ole valintaoikeutta bonusten käyttökohteisiin.

Elinkeinotoiminnasta kertyvät veronalaiset OP-bonukset

Henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan ja maatalouden harjoittamiseen liittyvästä asioinnista kertyvien OP-bonusten käyttö on verotonta, pois lukien luotoista kertyvät bonukset.

Mikäli henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan tai maataloudenharjoittamiseen liittyvistä luotoista kertyy OP-bonuksia, ja niitä käytetään yksityistalouden asiointiin, ovat ne asiakkaalle veronalaista tuloa sinä verovuonna, jonka aikana ne käytetään.

Luotoista kertyvät veronalaiset OP-bonukset perhekokonaisuudessa

Jos henkilöasiakkaan elinkeinotoimintaan tai maataloudenharjoittamiseen liittyvistä luotoista kertyy OP-bonuksia perhekokonaisuuden osalliselle, ovat ne hänelle veronalaista tuloa ja hänen tulee ilmoittaa käytettyjen veronalaisten bonusten rahallinen arvo sen vuoden veroilmoituksessa, jonka aikana ne käytetään.

Mikäli osallinen on kerryttänyt veronalaisia OP-bonuksia perhekokonaisuuden omistajan bonustilille ja perhekokonaisuus puretaan, nollataan käyttämättä olevat veronalaiset bonukset verottajan ohjeistuksen mukaisesti. Veronalaisia OP-bonuksia ei voi siirtää bonustililtä toiselle.

Verovähennykset

OP-bonuksilla maksettua osuutta palveluista, palkkioista tai vakuutuksista ei voi vähentää verotuksessa.

Tutustu bonussääntöihin.