Edustajiston toiminta osuuspankissa

Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa sille kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Edustajiston jäsenet valitaan osuuspankeissa pääsääntöisesti joka 4. vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa, joihin pankin omistaja-asiakkaat voivat asettua ehdokkaaksi. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on käytettävissään yksi ääni, jolla he pääsevät vaikuttamaan oman pankkinsa edustajiston muodostumiseen. 

Edustajisto kokoontuu osuuspankissa sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin. Edustajiston tehtäviin kuuluu muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen hyväksyminen ja merkittävien pankin toiminaa koskevien päätösten tekeminen. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä. 

Edustajistoon voi asettua ehdolle jokainen hyvämaineinen täysivaltainen osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi osuuspankin vaalijärjestyksen määrittämään aikarajaan mennessä ja tullut täysi-ikäiseksi viimeistään ehdokashankinnan aikana. Ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin palveluksessa olevat eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet.  

Pankeissa, joissa edustajistoa ei ole, ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnan kokous, jonne kaikki omistaja-asiakkaat voivat osallistua.  Osuuskunnan kokouksella on osuuspankeissa sama päätösvalta ja tehtävät kuin edustajistolla.