keula

Luoton kustannusten enimmäismäärä OP:n luottokorteissa

Olemme uudistaneet uusien luottokorttien kokonaiskustannusten seurantaa. Jos luottokorttisi kulut ylittävät vuoden aikana niin sanotun kulukaton, hyvitämme sinulle ylimenevät kulut. Seuraamme kustannusten kertymistä automaattisesti. Huolehdimme siis vastuullisesti, että luottokorttien kulut pysyvät varmasti kohtuullisina.

Mistä kulukatossa on kysymys?

1.9.2019 alkaen tehtyihin luottokorttisopimuksiin sovelletaan uutta niin sanottua kulukattoa. Luottokorteille on määritelty luottorajaan sidottu kuluttajansuojalain mukainen enimmäiskulumäärä.

Seuraamme puolestasi automaattisesti luottojen kokonaiskuluja. Niitä peritään luottoa kohden enintään 150 euroa vuodessa. Kuluille on asetettu myös luottorajaan sidottu enimmäismäärä.

Uudistuksesta hyötyvät erityisesti ne asiakkaamme, jotka siirtävät usein luottoa tilille tai nostavat luottoa automaatilla. Tavoitteenamme on aina pitää kaikkien luottojen kulut kohtuullisena kaikille asiakkaillemme.

Kuluttajansuojalaki asettaa luotoille ja lainoille myös 20% enimmäiskoron. Uusi sääntely ei vaikuta luottokorttiemme korkoihin, koska kaikkien OP:n luottokorttien nimelliskorko jää korkokaton alle.

 

Mitä kuluja huomioidaan kulukatossa?

Kulukaton laskennassa luottokustannuksina huomioidaan luotonantajan tiedossa olevat, luottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevat kustannukset. Tällaisia ovat esimerkiksi kortin kuukausimaksu, tilinhoitomaksu, palkkiot luoton siirrosta tilille, sekä luoton nostosta automaatilta aiheutuvat kustannukset koti- ja ulkomailla.

 

Miksi laskulla näkyy hyvitys ja miten hyvitysprosessi toimii?

Jos luottokorttisi kulut ylittävät vuoden aikana kulukaton, hyvitämme sinulle kulukaton ylimenevän osan.
Ylimenevä osa hyvitetään sinulle saman tai viimeistään luoton seuraavan laskutuskauden aikana. Hyvitys tehdään luottotilillesi eli se näkyy luottotilin tapahtumissa ja laskulla.