Pohjola Aasian Tiikerit VI/2012

Korean tasavaltaa (Etelä-Korea), Hong Kongia, Singaporea ja Taiwania kutsutaan nimellä Aasian Tiikerit.

Kyseisten valtioiden talouskasvu on ollut keskipitkällä aikavälillä vahvaa ja niiden talouksien arvioidaan edelleen kasvavan lähivuosina selvästi länsimaita nopeammin. Pohjola Aasian Tiikerit VI/2012 -lainan avulla sijoittaja pääsee hyötymään Aasian Tiikerivaltioiden odotetusta talouskasvusta Pohjola Pankin osaketutkimuksen valitsemien 10 paikallisen suuryrityksen kurssinousun kautta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
Singapore Telecommunications Ltd, Keppel Corp Ltd, Hon Hai Precision Industry Co, HTC Corp, China Mobile Ltd, CNOOC Ltd, PetroChina Co Ltd, POSCO, Hyundai Motor Co ja Samsung Electronics Co Ltd

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (16.5.2012 - 5.6.2017)

Merkintäaika:

26.3. - 11.5.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10.  Osakekorin lähtöarvo lasketaan liikkeeseenlaskupäivänä. Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2,00 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekori-indeksin arvonmuutos on -13,86 % (ks. Seuranta). Näin ollen indeksihyvitys sekä vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 5.6.2017 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.