Pohjola Arvo-Osake IV/2009

Pääomaturvatusti pohjoismaisille osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjolan Arvo-Osake IV/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 10 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla:
Konecranes Oyj, Fortum Oyj, Kesko Oyj, Metso Oyj, Neste Oil Oyj, Nordea Bank AB, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja YIT Oyj.

Laina-aika:

noin 5 vuotta (20.5.2009 - 6.6.2014)

Merkintäaika:

6.4. - 15.5.2009

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Lainan eräpäivänä lasketaan osakeindeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 100 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.90 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

6.6.2014 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 27.57 % x tuottokerroin 0.90 = 24.81 %

Vaihtoehto Plus:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 27.57 % x tuottokerroin 1.80 = 49.63 %

Osake: Lähtöarvo 20.5.2009 Päättymisarvo 20.5.2014 Arvonmuutos (max 100 %)
Fortum Oyj 17.89 17.83 0.22 %
Konecranes Oyj 17.29 23.10 33.60 %
Kesko Oyj B 19.89 31.35 57.62 %
Metso Oyj (3) 10.259033 29.24 100.00 %
Nordea Bank AB 5.74 10.46 82.23 %
Neste Oil Oyj 11.10 15.03 35.41 %
Outokumpu Oyj (1) 1.30471 0.25 -80.55 %
Rautaruukki Oyj 16.38 9.42 -42.49 %
UPM Kymmene Oyj 7.30 12.60 72.60 %
YIT Oyj (2) 6.319500 7.40 17.10 %
Osakekori-indeksi     27.57 %


(1) Outokumpu Oyj:n lähtöarvoa on muutettu. Alkuperäinen lähtöarvo 14.19. Rights Issue 8.3.2012 kerroin 0.2607697. Rights Issue 3.3.2014 kerroin 0.3525924.
(2) YIT Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (Caverion Oyj:n Spin-Off 1.7.2013). Alkuperäinen lähtöarvo 8.18, kerroin 0.772555.
(3) Metso Oyj:n lähtöarvoa on muutettu (Valmet Oyj:n Spin-Off 30.12.2013). Alkuperäinen lähtöarvo 13.36, kerroin 0.76789168