Pohjola Energia IX/2009

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Energia IX/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 10 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla:
Royal Dutch Shell Plc, Total SA, Eni S.p.A, StatoilHydro ASA, Électricité de France SA (EDF), E.ON AG, RWE AG, Fortum Oyj, National Grid Plc, GDF Suez.

Laina-aika:

noin 5 vuotta (9.12.2009 - 29.12.2014)

Merkintäaika:

26.10. - 4.12.2009

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Lainan eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että  neljän parhaan osakkeen tuotto on 40 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.90 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.70 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu osakekori-indeksin arvonmuutos on -3,77 %. Näin ollen indeksihyvitys sekä Vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0 %. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 29.12.2014 nimellispääoma takaisin.


* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa2/AA-).