Pohjola Eurooppa Indeksi VIII/2012

Suuri hermostuneisuus osakemarkkinoilla on saanut euroalueen 50 suurimmasta yhtiöstä muodostetun indeksin painumaan lähelle alhaisimpia tasojaan sitten euroalueen synnyn.

Alhaiset arvostustasot, suurten yhtiöiden tunnettuus ja kasvupotentiaali sekä kehittyvien markkinoiden odotettu kasvu luovat kuitenkin Pohjola Eurooppa Indeksi VIII/2012 -indeksilainalle hyvän tuottopotentiaalin markkinatunnelman mitä todennäköisimmin parantuessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

EURO STOXX 50® -indeksi

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (4.7.2012 - 20.7.2017)

Merkintäaika:

21.5. - 29.6.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu EURO STOXX 50® -indeksiin, johon sisältyy 50 pörssiosaketta/pörssiyritystä euroalueelta. Indeksin arvonmuutos lasketaan kuukausittaisten tuottojen perusteella, siten ,että kolme parasta kuukausituottoa laina-ajalta jätetään huomioimatta (57 kuukausituottoa 60:sta huomioiden). Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,85 vaihtoehdossa  Neutraali ja tuottokertoimella 2,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

20.7.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Arvonmuutos 13,6888 % x tuottokerroin 0,85 = 111,63540 %

Vaihtoehto Plus:
Arvonmuutos 13,6888 % x tuottokerroin 2,60 = 135,59080 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.