Pohjola Kasvu-Osake XII/2011

Indeksilainaan on valittu 9 suurta ja tunnettua yhtiötä, joiden kasvunäkymät näyttävät houkuttelevilta.

Lainayhtiöiden kasvun moottorina toimivat niin tuotteiden ja palveluiden nousevat hinnat ja kasvavat volyymit sekä päämarkkina-alueillaan että kehittyvillä markkinoilla kuin myös toimialojen rakennemuutokset.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/9 painolla: 
Fortum Oyj, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Nordea Bank AB, Metso Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Stora Enso Oyj, TeliaSonera AB ja UPM-Kymmene Oyj.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (21.12.2011 - 12.1.2017)

Merkintäaika:

7.11. - 16.12.12.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 9 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/9.  Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta (7 havaintoa). Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,77 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,77 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

12.1.2017 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan maksettu indeksihyvitys seuraavasti:
Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 12,40 % x tuottokerroin 0,77 = 9,52470 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 12,40 % x tuottokerroin 1,77 = 21,9457 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.