Pohjola Kehittyvät Markkinat VI/2009

Pääomaturvatusti osakemarkkinoille!

Sijoittamalla Pohjola Kehittyvät Markkinat VI/2009 indeksilainaan sinulla on mahdollisuus saada tuottoa Pohjola Tutkimuksen valitsemien yritysten osakekurssin kehityksestä Pohjola Pankki Oyj:n pääomaturvalla*. Lainan tuotto perustuu osakekorin kehitykseen laina-aikana. Osakekorissa on 12 yritystä samalla koripainolla. Laina-aika on noin viisi vuotta. Lainasta ei peritä merkintäpalkkiota.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus: 

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/12 painolla:
Petroleo Brasileiro SA Petrobras, Samsung Electronics Co Ltd, POSCO, Infosys Technologies Ltd, China Mobile Ltd, Baidu Inc, Gazprom OAO, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Itau Unibanco Banco Multiplo SA, Vale SA ja CNOOC Ltd.

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (19.8.2009 - 5.9.2014)

Merkintäaika:

22.6. - 14.8.2009

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 12 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/12. Lainan eräpäivänä lasketaan osakeindeksin lähtöarvon ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että yksittäisen osakkeen enimmäistuotto voi olla korkeintaan 70 % laina-aikana. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakeindeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0.80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1.50 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta. 

5.9.2014 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman mukaan seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 17,43 % x tuottokerroin 0,80 = 13,944 %

Vaihtoehto Plus:

Osakekori-indeksin arvonmuutos 17,43 % x tuottokerroin 1,50 = 26,145 %

Yhtiö Lähtöarvo
19.8.2009
Päättymisarvo
19.8.2014
Arvonmuutos
(max 70 %) 
Petroleo Brasileiro SA Petrobras 42,59 USD 17,46 USD  -59,00 %
Samsung Electronics Co Ltd 738 000 KRW 1 254 000 KRW 69,92 %
POSCO 460 000 KRW 337 000 KRW -26,74 %
Infosys Technologies Ltd (4) 40,47305 USD 58,11 USD 43,58 %
China Mobile Ltd 83,05 HKD 95,80 HKD 15,35 %
Baidu Inc (1) 33,078 USD 218,21 USD 70,00 %
Gazprom OAO (2) 9,475 USD 7,53 USD -20,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,31 USD 20,74 USD 70,00 %
Teva Pharmaceutical Industries Ltd 51,45 USD 52,79 USD 2,60 %
Itau Unibanco Banco Multiplo SA (3) 13,93686 USD 16,55 USD 18,75 %
Vale SA (5) 19,332752 USD 13,88 USD -30,08 %
CNOOC Ltd 10,04 HKD 15,40 HKD 53,39 %
Osakekori-indeksi     17,43% 

(1) Baidu Inc:n lähtöarvoa on muutettu (Split 12.5.2010). Alkuperäinen lähtöarvo 330,78. Kerroin 0,10.
(2) Gazprom OAO:n lähtöarvoa on muutettu (Split 26.4.2011). Alkuperäinen lähtöarvo 18,95, Kerroin 0,5.
(3) Itau Unibanco Banco Multiplo SA:n lähtöarvoa on muutettu yhtiötapahtumien vuoksi. Alkuperäinen lähtöarvo 18,55.
(3.1) Stock Dividend 31.8.2009, kerroin 0,909091. Uusi lähtöarvo 16,8636
(3.2) Stock Dividend 21.5.2013, kerroin 0,909091. Uusi lähtöarvo 15,33055
(3.3) Stock Dividend 6.6.2014, kerroin 0,909090909. Uusi lähtöarvo 13,93686 
(4) Infosys Technologies Ltd:n lähtöarvoa on muutettu yhtiötapahtumien vuoksi. Alkuperäinen lähtöarvo 41,05.
(4.1) Special Cash 19.10.2010, kerroin 0,990116
(4.2) Special Cash 22.05.2012, kerroin 0.99578767
(5) Vale SA:n lähtöarvoa on muutettu yhtiötapahtumien vuoksi. Alkuperäinen lähtöarvo 19,85.
(5.1) Special Cash 14.1.2011, kerroin 0,995163
(5.2) Speccial Cash 12.8.2011, kerroin 0,978676

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Lainaan liittyy normaali liikkeeseenlaskijariski (Pohjola Pankki Oyj Aa1/AA-).