Pohjola Kiina XI/2011

Kiinan talouskasvun arvioidaan lähivuosien aikana olevan selvästi nopeampaa kuin kehittyneillä markkinoilla.

Olemme valinneet Pohjola Kiina XI/2011 -indeksilainaan 10 yhtiötä, jotka tulevat näkemyksemme mukaan hyötymään odotetusta vahvasta talouskasvusta Kiinassa. Osakemarkkinat ovat viimeisten kuukausien aikana laskeneet paljon myös Kiinassa. Kun ottaa huomioon Kiinan vahvat talouskasvuodotukset, on kurssilasku luonut houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
China Telecom Corporation Ltd, CNOOC Ltd, China Unicom Ltd, Tencent Holdings Ltd, CLP Holdings Ltd, HSBC Holdings Ltd, China Mengniu Ltd, Power Assets Holdings Ltd, Hutchison Whampoa Ltd ja China Mobile Ltd

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (7.12.2011 - 23.12.2016)

Merkintäaika:

24.10. - 2.12.2011

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisenvuoden ajalta (13 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,90 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,90 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

23.12.2016 maksetaan sijoittajalle lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 1,177742 % x 0,90 = 1,06 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 1,177742 % x 1,90 = 2,24 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.