Pohjola Kiina XI/2012

Kiina kuului vielä reilut 30 vuotta sitten maailman köyhimpien valtioiden joukkoon.

Nykyään Kiinan talous on bruttokansatuotteeltaan maailman toiseksi suurin ja odotuksena on, että maan poikkeuksellisen nopean talouskasvun johdattamana Kiinan talous nousee lähivuosina Yhdysvaltain ohi maailman suurimmaksi. Kiinalaisyhtiöt hyötyvät maan voimakkaasta talouskasvusta ja Pohjola Kiina XI/2012 -indeksilainan avulla sijoittajat pääsevät tavoittelemaan tuottoja suurimpien mannerkiinalaisten yhtiöiden kurssinoususta Hang Seng China Enterprises -indeksin kautta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Hang Seng China Enterprises Index (Bloomberg: HSCEI) Hongkongin dollareissa 

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (26.9.2012 - 16.10.2017)

Merkintäaika:

20.8. - 21.9.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu HKD määräiseen Hang Seng China Enterprises -indeksiin, johon sisältyy noin 40 pörssiosaketta/pörssiyritystä Kiinasta. Indeksin arvonmuutos lasketaan kuukausittaisten tuottojen perusteella, siten ,että kolme parasta kuukausituottoa laina-ajalta jätetään huomioimatta (57 kuukausituottoa 60:sta huomioiden). Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että indeksin positiivinen arvonmuutos muunnetaan euroiksi ja kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa  Neutraali ja tuottokertoimella 1,95 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Lainaehtojen mukaan laskettu indeksin arvonmuutos on -26.003 % (ks. Seuranta). Näin ollen indeksihyvitys sekä Vaihtoehdossa Neutraali että Plus on 0%. Sijoittajille maksetaan eräpäivänä 16.10.2017 nimellispääoma takaisin.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.