Pohjola Maailma VI/2013

Pohjola Maailma VI/2013 -indeksilainaan on valittu 10 maailmanlaajuisesti toimivaa suuryhtiötä eri toimialoilta. Lainaan valituilla yhtiöillä on pitkä toimintahistoria perinteisillä päämarkkinoillaan ja usealla lainaan valitulla yhtiöllä on voimakas pyrkimys laajentua nopeasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla.

Näkemyksemme mukaan lainayhtiöillä on selkeiden liiketoimintasuunnitelmiensa, taloudellisten asemiensa ja lupaavien kasvunäkymien ansiosta hyvä tuottopotentiaali markkinatunnelman mitä todennäköisimmin parantuessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori 
AstraZeneca PLC
AT&T Inc
GlaxoSmithKline PLC
Johnson & Johnson
Kellogg Co
Nestle SA
Novartis AG
The Procter & Gamble Co
Royal Dutch Shell PLC
Siemens AG

Laina-aika:

noin 6 vuotta (30.4. - 20.5.2019)

Merkintäaika:

18.3. - 26.4.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Kunkin osakkeen paino osakekori-indeksissä on 1/10. Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän () parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoituksia tuotossa. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivien arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,70 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

20.5.2019 maksetaan sijoittajille nimellispääoman lisäksi lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 17,74  x tuottokerroin 1,6 = 28,39 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 17,74  x tuottokerroin 0,7 = 12,42 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.