Pohjola Maailman Menestyjät I/2012

Pohjola Maailman Menestyjät I/2012 -indeksilainaan on valittu 10 suurta, maailmanlaajuisesti tunnettua yhtiötä eri toimialoilta.

Uskomme lainaan valitsemiemme yhtiöiden selviävän vallitsevasta markkinamyllerryksestä pienempiä ja tuntemattomampia kilpailijoitaan paremmin ja pystyvän jopa vahvistamaan asemiaan. Näkemyksemme mukaan lainayhtiöillä on hyvä tuottopotentiaali markkinatunnelman mitä todennäköisimmin parantuessa laina-aikana.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
Pfizer Inc, Colgate-Palmolive Co, Kellogg Co, The Coca-Cola company, Eli Lilly & Co, McDonald's Corp, HJ Heinz Co, The Procter & Gamble Company, Kraft Foods Inc ja Yum! Brands Inc .

Laina-aika: 

noin 5 vuotta (25.1.2012 - 10.2.2017)

Merkintäaika:

19.12.2011 - 20.1.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10.  Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kahden vuoden ajalta (25 havaintoa). Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,85 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,80 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

10.2.2017 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 49,46510 % x tuottokerroin 0,85 = 42,0453 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 49,46510 % x tuottokerroin 1,80 = 89,0372 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.