Pohjola Osaketuotto V/2013

Pohjola Osaketuotto V/2013 -indeksilainan kohde-etuutena on kolme pohjoismaista yhtiötä - suomalainen energiayhtiö Fortum, ruotsalainen telekommunikaatioalan yhtiö TeliaSonera sekä norjalainen öljy- ja kaasuyhtiö Statoil.

Lainaan valittuja yhtiöitä yhdistää vahva vakavaraisuus, tasaisen hyvä tuloksentekokyky sekä vahva markkina-asema pääliiketoiminta-alueilla.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori 
Fortum Oyj
Statoil ASA
TeliaSonera AB

Laina-aika:

noin 6 vuotta (10.4. - 30.4.2019)

Merkintäaika:

25.2. - 5.4.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 3 pörssiosaketta/pörssiyritystä. Eräpäivänä lasketaan kunkin osakkeen lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos. Lähtöarvo ja päättymisarvo lasketaan viiden päivittäisen havainnon keskiarvona. Kunkin osakkeen arvonmuutosta verrataan lähtöarvoonsa ja katsotaan mihin tuottoon osakkeiden arvonmuutos oikeuttaa.

Arvonmuutos Tuotto
Huonoiten kehittynyt osake alle 90 % lähtöarvostaan 0 %
Huonoiten kehittynyt osake 90 % tai yli, kuitenkin alle 105 % 12 %
Huonoiten kehittynyt osake 105 % tai yli, kuitenkin alle 120 % 24 %
Kaikki osakkeet 120 % tai yli 36 %


Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että tuotto kerrotaan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,65 vaihtoehdossa Plus.

*Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain. 

30.4.2019 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Heikoiten kehittyneen Osakekoriin kuuluvan Osakkeen Päättymisarvo on 96,34 % Lähtöarvostaan, mikä oikeuttaa 12 % Tuottoon.

Vaihtoehto Neutraali:
Tuotto 12 % x Tuottokerroin 0,75 = 9,00 %

Vaihtoehto Plus:
Tuotto 12 % x Tuottokerroin 1,65 =  19,80 %