Pohjola Pacific XV/2012

Pohjola XV/2012 -indeksilainan avulla lainaan sijoittava pääsee käsiksi Tyynenmeren nopeasti kasvaville markkinoille: Kiinaan, Australiaan, Etelä-Koreaan (Korean tasavalta), Singaporeen ja Taiwaniin.

Näiden valtioiden talouskasvu on ollut keskipitkällä aikavälillä vahvaa, ja niiden talouksien arvioidaan edelleen kasvavan lähivuosina selvästi länsimaita nopeammin. Pohjola Marketsin osaketutkimus on valinnut lainaan 10 paikallisen suuryrityksen osaketta, joiden odotetusta kurssinoususta lainaan sijoittaja hyötyy.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/10 painolla: 
China Mobila Ltd
China Petroleum & Chemical Corporation
POSCO
Samsung Electronics Co Ltd
SK Hynix Inc
Hon Hai Precision Co., Ltd.
Singapore Telecommunications Limited
Origin Energy Ltd
Suncorp Ltd
Newcrest Mining Ltd

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (19.12.2012 - 11.1.2019)

Merkintäaika:

12.11. - 14.12.2012

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Yhtiö/osake Lähtöarvo 20.12.2012 Osakkeen päättymisarvo 19.12.2018 Osakekori-indeksin päättymisarvot 19.12.2018 
China Mobile Ltd 90.500    
China Petroleum & Chemical Corporation 8.870    
POSCO 355 500    
Samsung Electronics Co Ltd 1 503 000    
SK Hynix Inc 26 300    
Hon Hai Precision Co., Ltd (1) 80.0909    
Singapore Telecommunications Limited  3.370    
Origin Energy Ltd 11.710    
Suncorp Ltd 10.300    
Newcrest Mining Ltd 22.490    

(1)Hon Hai Precision Co., Ltd:n lähtöarvoja on muutettu (9.9.2013 ylimääräinen osinko). Alkuperäinen lähtöarvo 88.10. Kerroin 0.9090901

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/10. Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että neljän parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,80 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,70 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

Sijoittajille maksetaan 11.1.2019 lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali: 
​Osakekori-indeksin arvonmuutos 1,2872% x tuottokerroin 0,75 = 0,965%

Vaihtoehto Plus:
​Osakekori-indeksin arvonmuutos 1,2872% x tuottokerroin 1,65 = 2,124%

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.