Pohjola Pohjanmeren öljy VIII/2013

Raakaöljyn hinta koskettaa meitä kaikkia joko suoraan polttoaineiden hinnannousun tai epäsuoraan esimerkiksi kuljetuskustannusten kasvun myötä.

Öljyn hintakehitys onkin vahvasti yhteydessä inflaatioon. Raakaöljyn hinta nousi voimakkaasti 2009 - 2010, mutta euroalueen velkakriisi käänsi raakaöljyn laskuun keväällä 2011. Öljyn hinnan nopeat muutokset taloustilanteesta riippuen varmistavat kuitenkin, että vaihtoehtoiset polttoaineet eivät lyö itseään nopeasti läpi. Pohjola Pohjanmeren öljy VIII/2013 lainan avulla sijoittaja pääsee tavoittelemaan tuottoja odotetusta öljyn hinnan noususta.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Raakaöljyn hintaa seuraava Brent Blend Crude Oil futuurisopimus Yhdysvaltain dollareissa seuraaville toimitusjaksoille:
Kesäkuu 2017 (Jun17)
Kesäkuu 2018 (Jun18)
Kesäkuu 2019 (Jun19)

Laina-aika:

6 vuotta (5.6.2013 - 5.6.2019)

Merkintäaika:

29.4. - 31.5.2013

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu raakaöljyn hintaa seuraavaan USD määräiseen Brent Blend Crude Oil futuurisopimusten hintaan. Lainan indeksihyvitys muodostuu kolmen itsenäisen tarkastelujakson tuotoista, kukin tarkastelujakso vaikuttaa painolla 1/3.  Tarkastelujaksot ovat Jun17, Jun18 ja Jun19, ja niiden selvityshintoja tarkastellaan vastaavasti 25.4.2017, 25.4.2018 ja 25.4.2019. Tuotto kultakin tarkastelujaksolta muodostuu tarkastelupäivän futuurin selvityshinnan ja kiinteän toteutushinnan** erotuksen prosentuaalisena arvonmuutoksena jaettuna suhteellisella EURUSD valuuttakurssimuutoksella***   Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että tuottojen aritmeettinen keskiarvo kerrotaan tuottokertoimella 0,60 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,60 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

5.6.2019 sijoittajille maksetaan molemmissa sijoitusvaihtoehdoissa pelkästään lainan nimellispääoma. Indeksihyvitystä ei makseta, koska arvonmuutos on negatiivinen.

 

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

**Toteutushinta on a 110 $/bbl.

***EURUSD suhteellinen muutos kuvaa EURUSD valuuttakurssin muutosta lähtöarvosta (määriteltynä 3.6.2013) kunkin tarkastelujakson arvon määrityksen jälkeiseen kaupankäyntipäivään.