Pohjola Pohjois-Eurooppa III/2014

Pohjola Pankin osakeananalyytiköiden näkemyksen mukaan globaalin talouskasvun ennustettu kiihtyminen puoltaa edelleeen sijoittamista osakkeisiin.

Lisäksi vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden tuotot ovat alhaiset. Näemme nousupotentiaalia erityisesti eurooppalaisten yhtiöiden osakkeissa. Pohjola Pohjois-Eurooppa III/2014 -indeksilainaan on valittu 10 suurta ja laajalti tunnettua eurooppalaista arvoyhtiötä.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori, jossa kunkin osakkeen paino on 1/10:

AstraZeneca Plc
Deutsche Telekom AG
Fortum Oyj
GlaxoSmithKline Plc
HSBC Holdings Plc
Nordea Bank AB
Royal Dutch Shell Plc
Swedbank AB
Tele2 AB
TeliaSonera AB

Laina-aika:

noin 6 vuotta (8.5.2014 - 27.5.2020)

Merkintäaika:

17.3.- 5.5.2014

Vakuus:

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekoriin, johon sisältyy 10 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino osakekorissa on 1/10.   Kunkin osakkeen loppuarvo lasketaan vuosittaisten havaintojen keskiarvona kolmen viimeisen vuoden ajalta. Osakekorin arvonmuutos on yksittäisten osakkeiden arvonmuutosten aritmeettinen keskiarvo.  Hyvitys lasketaan siten, että osakekorin positiivinen arvonmuutos kerrotan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 1,90 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, hyvitystä ei makseta.

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa  sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

27.5.2020 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu hyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Neutraali: Osakekorin arvonmuutos (6,15 %) * Tuottokerroin (0,75) = 4,61 % 

Plus: Osakekorin arvonmuutos (6,15 %) * Tuottokerroin (1,90) = 11,69 %