Pohjola Pohjoismaat X/2012

Pohjola Pankin osakeanalyytikot ovat valinneet Pohjoismaat X/2012 -indeksilainaan 8 isoa ja vakaata pohjoismaista yhtiötä, jotka mielestämme tarjoavat sijoittajalle hyvän tuottomahdollisuuden laina-ajalle.

Lainan rakenne takaa sijoittajalle positiivista tuottoa, kunhan 5 heikoimmin tuottaneen osakkeen tuotto laina-ajalta on parempi kuin -18 %.

Liikkeeseenlaskija:

Pohjola Pankki Oyj

Kohde-etuus:

Osakekori-indeksi, jossa osakkeet 1/8 painolla: 
Carlsberg A/S, Telefonaktiebolaget LM Ericsson,Fortum Oyj, Hennes & Mauritz AB, Novo Nordisk A/S, Sampo Oyj, Skandinaviska Enskildan Banken ja TeliaSonera AB.

Laina-aika: 

noin 6 vuotta (5.9.2012 - 21.9.2018)

Merkintäaika:

30.7. - 31.8.2012

Merkintähinnat:

Neutraali 100 %

Plus 110 %

Vakuus: 

ei vakuutta 

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan nimellisarvo sekä mahdollinen indeksihyvitys 

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Sijoituksen tuotto on sidottu osakekori-indeksiin, johon sisältyy 8 pörssiosaketta. Kunkin osakkeen paino on osakekori-indeksissä 1/8. Osakekorin lähtöarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona ensimmäisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa). Osakekorin päättymisarvo lasketaan kuukausihavaintojen keskiarvona viimeisten kuuden kuukauden ajalta (7 havaintoa).  Eräpäivänä lasketaan osakekori-indeksin lähtö- ja päättymisarvon välinen arvonmuutos, kuitenkin niin, että kolmen parhaan osakkeen tuotto on 30 % laina-aikana. Muilla osakkeilla ei ole rajoitteita. Laina-ajan päättyessä indeksihyvitys lasketaan siten, että osakekori-indeksin positiivinen arvonmuutos kerrotaan tuottokertoimella 0,75 vaihtoehdossa Neutraali ja tuottokertoimella 2,00 vaihtoehdossa Plus. Jos arvonmuutos on negatiivinen tai nolla, indeksihyvitystä ei makseta.

21.9.2018 maksetaan sijoittajille lainaehtojen mukaan laskettu indeksihyvitys nimellispääoman lisäksi seuraavasti:

Vaihtoehto Neutraali:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 13,558143 % x tuottokerroin 0,75 = 10,1686 %

Vaihtoehto Plus:
Osakekori-indeksin arvonmuutos 13,558143 % x tuottokerroin 2,00 = 27,1163 %

* Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvällä riskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty vastaamaan maksuvelvoitteistaan. Tässä tapauksessa sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.